Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Χαράλαμπος Μανιάτης
Αναγκαία η συμβολή όλων των αρμόδιων τουριστικών φορέων για την καθιέρωση της Αθήνας ως `city-break` προορισμός

21 Δεκέμβριος 2005, 00:00

Χαράλαμπος Μανιάτης
Αναγκαία η συμβολή όλων των αρμόδιων τουριστικών φορέων για την καθιέρωση της Αθήνας ως `city-break` προορισμός

TravelDailyNews: Η φήμη που έχει η Αθήνα - Αττική όπως προκύπτει και από τις δύο έρευνες, που πραγματοποιήσατε και τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάσατε πριν λίγες μέρες, είναι εξαιρετική. Ωστόσο, όπως εύστοχα, επισημάνατε στην ομιλία σας, χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα προκειμένου η Αθήνα, ως τουριστικός προορισμός να παραμείνει δημοφιλής. Σε τι ενέργειες - δράσεις προτίθεται να προβεί η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την τουριστική προβολή και διαφήμιση της περιοχής;

Χαράλαμπος Μανιάτης: Το έργο της Περιφέρειας Αττικής για την τουριστική προβολή, βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εφαρμογής και δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην παρούσα φάση εξετάζουμε τις τελικές προτάσεις για τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιηθούν το 2006. Μεταξύ των ενεργειών συμπεριλαμβάνεται η αποτελεσματική παρουσία της Αθήνας - Αττικής στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού (γενικές και συνεδριακές), αλλά και ενέργειες δημοσιευμάτων από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να σημειώσω πως οι ενέργειες, που θα γίνουν το 2006, θα συνεχίσουν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Ε.Ο.Τ.. Ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής θα συνεργαστεί μ` όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τον Δήμο Αθηναίων έτσι ώστε η Αθήνα να γίνει μια ζωντανή πόλη.

TDN: Η Περιφέρεια Αττικής τους τελευταίους μήνες υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα προβολής του τουριστικού προϊόντος της Αττικής στο εξωτερικό και το εσωτερικό με πόρους από το ΠΕΠ Αττικής, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκαν άλλωστε και οι δύο συγκεκριμένες έρευνες. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτό το πρόγραμμα και κατά πόσο πιστεύετε η υλοποίηση του θα ενισχύσει την τουριστική κίνηση της Αθήνας;

Χ.Μ.: Οι προσδοκίες από το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της Αθήνας - Αττικής δεν είναι άλλες από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη θεμελίωση ισχυρών βάσεων για τη συνεχή εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων. Νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι το έργο όχι μόνο έχει ήδη ενισχύσει, αλλά και θα ενισχύει σημαντικά στο μέλλον την τουριστική κίνηση της Αθήνας - Αττικής. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα είναι γεγονός που προκύπτει τόσο από στοιχεία των τουριστικών φορέων όσο και από τις αφίξεις στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών. Φυσικά η αύξηση της τουριστικής κίνησης είναι αποτέλεσμα που προέρχεται όχι μόνο από τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως η αναγνωρισιμότητα της Αθήνας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την καμπάνια του Ε.Ο.Τ. για την Ελλάδα.

TDN: Πόσο σημαντικά κρίνετε ότι είναι τα αποτελέσματα των ερευνών και από ποιους φορείς νομίζετε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της Αττικής και τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών της να αυξηθούν, όσον αφορά παράγοντες, όπως η καθαριότητα, το κόστος και η ποιότητα των υπηρεσιών;

Χ.Μ.: Από τους ενδεικτικούς παράγοντες που αναφέρετε, είναι προφανές ότι από μόνοι τους καταδεικνύουν και τους αρμόδιους φορείς, που πρέπει να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι ιδιωτικοί τουριστικοί φορείς που αντιπροσωπεύουν την τουριστική βιομηχανία και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στη διεξαγωγή της έρευνας, τα αποτελέσματα της κρίνονται σημαντικά διότι μας ενημερώνουν για το που βρισκόμαστε αναφορικά με τις αντιλήψεις των επισκεπτών. Στη περίπτωση δε που τα αποτελέσματα είναι ευμενή, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εφησυχασμός. Είναι πολύ πιο δύσκολο να παραμένεις σε υψηλές θέσεις προτίμησης από το να προσπαθείς να φτάσεις στις θέσεις αυτές. Σ` αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση στοιχείων ερευνών για το τουριστικό προϊόν της Αθήνας - Αττικής και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον.

TDN: Αν και ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, όπου συχνά σημειώνονται τρομοκρατικές ενέργειες σε διάφορες περιοχές του κόσμου, με άμεση επίδραση στον τουρισμό τους, και γενικότερα οι άνθρωποι είναι περισσότεροι επιφυλακτικοί στην πραγματοποίηση ενός ταξιδιού, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον παράγοντα ασφάλειας, η Αθήνα, όπως κατέδειξαν οι έρευνες, θεωρείται ασφαλής προορισμός από τους επισκέπτες της. Πόσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το συμπέρασμα για να αυξήσουμε περαιτέρω τον αριθμό τουριστών της πόλης και μέσω ποιών ενεργειών πιστεύετε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο;

Χ.Μ.: Πιστεύω ότι ασφαλείς τουριστικοί προορισμοί δεν έχουν λόγο να χρησιμοποιήσουν ή να αναδείξουν, επικοινωνιακά, θέματα ασφάλειας - το πρόβλημα είναι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν θέματα ασφάλειας. Από τη στιγμή που η Αθήνα ανήκει στην ομάδα των ασφαλών τουριστικών προορισμών το ζητούμενο είναι η ανταγωνιστική της θέση και η ικανότητα αύξησης του μεριδίου της, μεταξύ των ασφαλών, τουριστικά προορισμών που εύλογα κατέχουν και το υψηλότερο ποσοστό της τουριστικής κίνησης.

TDN: Η Αθήνα, παρόλα αυτά όμως, δεν έχει καταφέρει ακόμη να χαρακτηριστεί ως “city-break” προορισμός. Ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή;

Χ.Μ.: Είναι γνωστό ότι η τουριστική ανάπτυξη και όλες οι ενέργειες που τη συνοδεύουν, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας που απορρέει τόσο από τους ιδιωτικούς όσο και τους κρατικούς φορείς. Συνεπώς και η καθιέρωση της Αθήνας ως “city-break” προορισμός, εμπίπτει στο ίδιο σκεπτικό. Με άλλα λόγια απαιτείται η συμβολή όλων των αρμόδιων τουριστικών φορέων. Σίγουρα δεν είμαι ειδικός να σας καταγράψω τις ενέργειες που απαιτούνται για να καθιερωθεί η Αθήνα ως “city-break” προορισμός - παρόλο που κρίνω ότι όχι μόνο υπάρχει μια σημαντική βελτίωση αλλά και καλές προοπτικές όπως άλλωστε καταγράφηκε και από την έρευνα. Για να υποδειχτούν ενέργειες θα πρέπει κάποιος να μελετήσει τον ανταγωνισμό και να διερευνήσει το θέμα της αεροπορικής πρόσβασης που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση ενός “city-break” προορισμού.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top