Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΓαστρονομίαΕπιμελητήριο ΛακωνίαςΠανδής: Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρίας για το τουριστικό προϊόν του Ν. Λακωνίας

Επιμελητήριο ΛακωνίαςΠανδής: Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρίας για το τουριστικό προϊόν του Ν. Λακωνίας

Επιμελητήριο Λακωνίας
Πανδής: Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρίας για το τουριστικό προϊόν του Ν. Λακωνίας

TravelDailyNews: Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τουριστικού προϊόντος του Ν. Λακωνίας και σε τι βαθμό η ανάπτυξη του συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής;

Κωνσταντίνος Πανδής: Για το Νομό Λακωνίας ο τουρισμός αποτελεί και αποτελούσε μία από τις πλέον σημαντικές δυναμικές στους άξονες της ανάπτυξης και της οικονομικής δραστηριότητας. Όλες οι περιοχές του Νομού συνδέονται με κάποιο μυθολογικό η ιστορικό στοιχείο όπου διακρίνονται για τον ιδιαίτερο μνημειακό και πολιτιστικό πλούτο τους, πράγμα που αποτελεί και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Την περιοχή την επισκέπτονται τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί τουρίστες με τον εσωτερικό τουρισμό να υπερτερεί τα τελευταία χρόνια όμως σε σύγκριση με τους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου κατέχει τη δεύτερη θέση στις διανυκτερεύσεις εισερχόμενων τουριστών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της απασχόλησης την αύξηση εσόδων και την οικονομική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών που υστερούν σε άλλες παραγωγικές δυνατότητες. Καθότι η γεωργία είναι ο βασικότερος τομέας δραστηριότητας καλύπτοντας το 47% των απασχολούμενων στο Νομό, με το υπόλοιπο ποσοστό να αποτελείται από το εμπόριο και την μεταποίηση. Στο διάστημα που διανύουμε οι τομείς αυτοί αρχίζουν να εξαρτώνται άμεσα από την δραστηριότητες που έχουν σαν αντικείμενο την παραγωγή και την διάθεση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό συντελούν βέβαια και οι προσπάθειες που καταβάλλονται το τελευταίο διάστημα από όλους τους συλλογικούς φορείς προς την προώθηση του τουρισμού σαν βασική εξίσου οικονομική δραστηριότητα. Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι η συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση και στο εισόδημα του Νομού τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται γύρω στο 16-18%, σε σύγκριση με το 12%, που είναι ο μέσος όρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρης της επικράτειας, παρουσιάζοντας σταθερή πορεία προς αύξηση των ποσοστών αυτών.

TDN: Ποια είναι η συμμέτοχη του επιμελητήριου στην προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους τους φορείς για την ανάπτυξη του τουρισμού στον νόμο; Ποιές δράσεις έχουν προγραμματισθεί για τη νέα χρονιά και σε ποιούς τομείς;

Κ.Π.: Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες που εκπονήθηκαν από τα διάφορα Εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων στον Ν. Λακωνίας σε επιχειρήσεις παραγωγής και παροχής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με ότι αυτό συνεπάγεται στο εισόδημα και στην απασχόληση, καθώς και στη δυναμική της άρσης των διαφόρων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Στην προσπάθεια αυτή το Επιμελητήριο μετέχει ως βασικός φορέας υλοποίησης στο πρόγραμμα καινοτομίας «NET-FORCE 2006», που υλοποιείται τώρα και αφορά στην δημιουργία ενός Δικτύου θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα και τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
Επίσης είναι γεγονός πως η Λακωνική οικονομία, με ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, τομέας ο οποίος καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της Λακωνικής παραγωγής με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας μορφής της Λακωνικής βιομηχανίας – βιοτεχνίας, με επιχειρήσεις που θα βασίζονται σε τοπικές εισροές, τις λεγόμενες «πράσινες βιομηχανίες», οι οποίες θα τηρούν αυστηρά συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου και θα προωθούν τη παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία επώνυμων ποιοτικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων, όπου ένας ειδικός στόχος θα είναι και η βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων από τις επιχειρήσεις του Νομού.

Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής το Επιμελητήριο από τον προηγούμενο χρόνο έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Λακωνικών επιχειρήσεων και γενικά του Νομού μέσω της συμμετοχής του – σε συνεργασία με φορείς του Νομού και τον Ο.Π.Ε – σε διάφορες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία, προσπάθεια που θα συνεχισθεί και στο μέλλον για την στήριξη της Λακωνικής οικονομίας.

Ενδεικτικά, οι εκθέσεις όπου συμμετείχε το Επιμελητήριο ήταν:

 • Νοέμβριος 2007 «PHILOXENIA 2007» Θεσσαλονίκη. Περιφερειακό Δίκτυο θεματικών μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 • Απρίλης 2007 MEDIET 2007 «Παραδοσιακή Μεσογειακή Δίαιτα» Αθήνα – Σταθμός Συντάγματος Μετρό.

 • Μάιος 2007. «ΘΡΑΚΗ 2007» Περιφερειακή έκθεση της Δ.Ε.Θ Α.Ε. – Κομοτηνή.

 • Ιούλιος 2007. «SUMMER FANCY FOOD SHOW» – Νέα Υόρκη.

 • Σεπτέμβριος 2006 «POLAGRA_FOOD 2006» Poznan Πολωνίας.


Πέραν τούτου, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το Επιμελητήριο Λακωνίας προχωρά στη δημιουργία μιας Αναπτυξιακής εταιρίας, που η λειτουργία της θα αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό και στην εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου (με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων) για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στον Νομό σε συνάρτηση με τα εθνικά και τα περιφερειακά σχέδια, όπου κρίνεται αναγκαίο αυτήν την στιγμή. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται επιτακτικές, καθώς διανύουμε μια περίοδο όπου γίνεται μια προσπάθεια πρόσθετων βελτιώσεων και υποδομών στις περιοχές που αναπτύσσουν τουριστική δραστηριότητα και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

TDN: Με αφορμή τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές, ποιά μετρά στήριξης προς τον επιχειρηματικό / τουριστικό τομέα ελήφθησαν από το επιμελητήριο Λακωνίας και σε ποιά φάση υλοποίησης βρίσκονται σήμερα;

Κ.Π.: Είναι γεγονός πως διανύουμε μια περίοδο όπου γίνεται μια προσπάθεια αναφερόμενη σε ένα συντονισμό δράσεων όλων των τοπικών φορέων, με στόχο την αποκατάσταση της εικόνας των πληγείσων περιοχών του Νομού από τις πυρκαγιές, με στόχο αρχικά την ανάκαμψη των παραγωγικών τομέων και στην συνέχεια την αύξηση και την παγίωση του τουριστικού ρεύματος προς όλους τους τουριστικούς προορισμούς της Λακωνίας για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να αναφερθεί ότι με αφορμή τις φετινές πυρκαγιές σε βασικό υπόμνημα που συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Λακωνίας σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς του Νομού, γίνεται αναφορά για την αναγκαιότητα επιβεβλημένων μέτρων που αφορούν αρχικά τον επαναπροσδιορισμό του Εθνικού χωροταξικού σχεδίου – λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί – καθώς και την ένταξη του Νομού Λακωνίας στην αναπτυξιακή ζώνη με τα υψηλότερα κίνητρα σε συνάρτηση βέβαια με την αύξηση του ποσοστού επιδότησης των επιχειρήσεων από το ΕΠΑΝ, το ΠΕΠ. Επίσης σε συνέχεια συντάχθηκε αντίστοιχο υπόμνημα προς το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, όπου έγινε αναφορά για κάλυψη του κόστους συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων στις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και να σχεδιαστεί μία ειδική διαφημιστική καμπάνια για τον Νομό ειδικά για τις πυρόπληκτες περιοχές.

Ειδικότερα, τα μέτρα και οι ενισχύσεις που δόθηκαν αφορούν:


 • Πρώτον, την ενίσχυση τους για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους με το ποσό των 5.000 ευρώ.

 • Δεύτερον, την αναστολή για έξι μήνες της καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων, καθώς και των δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

 • Τρίτον, την αναστολή για έξι μήνες των πλειστηριασμών, όπως και για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους σε τράπεζες, που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.

 • Τέταρτον, αναστέλλεται για έξι μήνες η εκτέλεση εξωστικών δικαστικών αποφάσεων, όπως και για τα φυσικά πρόσωπα.

 • Πέμπτον, το ποσοστό των επιχειρήσεων που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και ήταν μέχρι σήμερα στο 70% αυξάνεται στο 80%.

 • Έκτον, η επιδότηση του επιτοκίου, που κάλυπτε μέχρι σήμερα 4% του κόστους δανεισμού, θα καλύπτει πλέον το σύνολο των τόκων.


Τα μέτρα που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Λακωνίας περιλαμβάνουν:

 • Πρώτον, το πάγωμα όλων των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οι οφειλές αυτές κεφαλαιοποιούνται και γίνονται ένα νέο δάνειο με περίοδο χάριτος 28 μηνών, δηλαδή η πρώτη δόση είναι καταβλητέα στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Το υπόλοιπο δάνειο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος. Οι τόκοι του δανείου για την περίοδο χάριτος θα επιδοτούνται από το κράτος κατά 100% κατά την περίοδο χάριτος και κατά 50% για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.
 • Δεύτερον, επιδοτείται από το κράτος η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες. Η επιδότηση των τόκων θα είναι 100% για δάνεια έως 5.000 ευρώ, 80% έως 20.000 ευρώ, 50% έως 60.000 ευρώ και 30% για δάνεια έως 90.000 ευρώ. Τα δάνεια αυτά θα φθάνουν μέχρι το 35% του τζίρου των επιχειρήσεων το 2006 και θα είναι διάρκειας 60 μηνών.
 • Τρίτον, καλύπτεται από τον ΟΠΕ το κόστος παρουσίας τους σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού μέχρι το τέλος του 2007.
 • Τέταρτον, μέσα από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνεται άμεση χρονική προτεραιότητα και αυξημένη χρηματοδοτική βαρύτητα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους πυρόπληκτους νομούς.


TDN: Υπάρχουν κάποια έργα υποδομής ή υπηρεσίες που εσείς θεωρείτε επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη του νομού;

Κ.Π.: Είναι πλέον πεποίθηση στο Επιμελητήριο Λακωνίας ότι στις μέρες μας, η έννοια της παροχής υπηρεσιών βρίσκεται στο μέσο μιας αλλαγής προτύπου όπου το νέο υπόδειγμα εξυπηρέτησης πελατών έχει διαφορετικούς κανόνες και προσαρμόζεται σε συνδυαστικές ενέργειες, όπως η αειφορική δράση στον τουρισμό με έμφαση στην διατήρηση του δομημένου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την ανάγκη να δημιουργηθούν για τον Νομό Λακωνίας σε συνάρτηση με διάφορα αναγκαία έργα υποδομών, οι αναγκαίες προϋποθέσεις διασύνδεσης και συμπληρωματικότητας των τομέων του οικονομικού κυκλώματος του Πρωτογενούς, του Δευτερογενούς και του Τριτογενούς. Μια διασύνδεση, που θα πραγματοποιηθεί από μια έντονα ανεπτυγμένη βιολογική «πράσινη γεωργία», από μια ισόρροπη, ήπια και διασυνδεόμενη με τη τοπική οικονομία ¨πράσινη βιομηχανία» και σε τελικό στάδιο η διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, των επώνυμων ποιοτικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων, της τοπικής γαστρονομίας με τον τουρισμό, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη εικόνα (ως σήμανση) στην διατύπωση του τοπικού προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Τα προσδωκόμενα αποτελέσματα μπορούν να αναφερθούν στα εξής:


 • Μείωση της τρωτότητας σε απρόβλεπτα εξωτερικά η εσωτερικά γεγονότα που τόσο περικυκλώνουν την τουριστική βιομηχανία του Νομού (π.χ. τρομοκρατικές ενέργειες ή διάφορες φυσικές καταστροφές).

 • Μείωση του κινδύνου για τον καταναλωτή στο σημείο αγοράς, προσφέροντας μια σαφή εγγύηση (Δομημένο Προσφερόμενο Τουριστικό Προϊόν).

 • Ακριβής κατάτμηση της αγοράς, προσελκύοντας καταναλωτικά τμήματα που προσδοκά ο Ν. Λακωνίας ως βασικός τουριστικός προορισμός (υψηλό βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο).

 • Δυνατότητα της παροχής κοινής κατανόησης και σκοπών για το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, τους ντόπιους κατοίκους και τους φορείς πού δραστηριοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα σε περιοχές πρωτογενούς δραστηριότητας.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022