Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΑυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της Λάμψα Α.Ε.

Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της Λάμψα Α.Ε.

Ιδιαίτερα θετική πορεία και θεαματική αύξηση παρουσιάζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη, τόσο της Εταιρίας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε., όσο και του Ομίλου Εταιριών Λάμψα για την περίοδοΙανουαρίου – Ιουνίου 2007. […]

Ιδιαίτερα θετική πορεία και θεαματική αύξηση παρουσιάζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη, τόσο της Εταιρίας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε., όσο και του Ομίλου Εταιριών Λάμψα για την περίοδο<...>Ιανουαρίου – Ιουνίου 2007. Έτσι, σε επίπεδο μητρικής Εταιρίας – και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 18.710 χιλ. ευρώ έναντι 15.779 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2006, ήτοι παρουσίασε αύξηση 18,6%. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBIDTA) αυξήθηκαν κατά 27,4% και ανήλθαν σε 5.837 χιλ. ευρώ έναντι 4.583 χιλ. ευρώ για το 2006. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 3.238 χιλ. ευρώ έναντι 2.609 χιλ. ευρώ το 2006, ήτοι αύξηση 24,1%.

Ο δείκτης πληρότητας του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» αυξήθηκε δυναμικά κατά 5,9% σε σχέση με το 2006, ενώ η μέση τιμή δωματίου παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% έναντι του 2006 και βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα υπόλοιπα πεντάστερα (πολυτελείας) ξενοδοχεία των Αθηνών.

Σε επίπεδο Ομίλου, δεδομένου ότι γίνεται ενοποίηση με τα αποτελέσματα της ιδιοκτήτριας εταιρίας του ξενοδοχείου Hyatt Regency Βελιγραδίου, το οποίο ως γνωστό από της 06/06/2006 ανήκει κατά 51% στην Εταιρία Λάμψα, τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής: Κύκλος εργασιών 28.216 χιλ. ευρώ, EBIDTA 9.648 χιλ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 5.171 χιλ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα της Εταιρίας το έτος 2006 παρουσίασαν τις ακόλουθες αυξήσεις: 61,1% για τον κύκλο εργασιών, 99,9% για το EBIDTA και 135,7% για τα προ φόρων κέρδη.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022