Τελευταία νέα
HomeΠεριβάλλονΕταιρίεςΈλλειψη υποδομών για ‘Πράσινες Σημαίες’ σε Ελληνικά Ξενοδοχεία

Έλλειψη υποδομών για ‘Πράσινες Σημαίες’ σε Ελληνικά Ξενοδοχεία

Από έλλειψη υποδομών, καθώς και μειωμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, χαρακτηρίζονται οι Ελληνικές Ξενοδοχειακές μονάδες, κυρίως οι μικρής δυναμικότητας. Αυτό είναι το βασικό αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν από το Κέντρο Ανανεώσιμων […]

Από έλλειψη υποδομών, καθώς και μειωμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, χαρακτηρίζονται οι Ελληνικές Ξενοδοχειακές μονάδες<...>, κυρίως οι μικρής δυναμικότητας. Αυτό είναι το βασικό αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΚΑΠΕ<.>, με σκοπό την εισαγωγή ενός περιβαλλοντικού – οικολογικού σήματος, όπως αυτό του Ευρωπαϊκού "Green Flags for Greener Hotels". Το έργο, υλοποιήθηκε με την συμμετοχή 36 Ξενοδοχείων από όλη την χώρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life.

Σύμφωνα με τον ερευνητή του ΚΑΠΕ, κ. Α. Χατζηαθανασίου, "οι απαιτήσεις των ημερών μας (όπως Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, "πράσινοι τουρίστες" και ανταγωνιστικότητα), καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, ενός περιβαλλοντικού σήματος, όπως οι Πράσινες Σημαίες, με την εφαρμογή αποτελεσματικών τρόπων και μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας. Τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, την ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων, την τροφοδοσία οικολογικών, επισιτιστικών προϊόντων, την εγκατάσταση συσκευών και εξοπλισμού μικρής ενεργειακής κατανάλωσης".

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Τα αποτελέσματα των τριάντα έξι ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Green Flags for Greener Hotels", είναι τα εξής: Οι ξενοδοχειακές μονάδες δείχνουν σαφή προτίμηση σε εφαρμογή μεθόδων χαμηλού κόστους για την επίλυση των θεμάτων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Οι περισσότερες από τις ξενοδοχειακές μονάδες δεν παρακολουθούν με συστηματικό τρόπο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.
Οι υποδομές, που έχουν στη διάθεσή τους για την επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι περιορισμένες.
Η προτίμηση σε υλικά με προδιαγραφές φιλικές προς το περιβάλλον είναι μικρή.
Η εφαρμογή τεχνικών για την εξάλειψη των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη.
Η διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων δεν αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων άμεση προτεραιότητα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
19/09/2022