Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΓενική συνέλευση της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ

Γενική συνέλευση της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ

Τακτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου 2003 στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών. Θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα […]

Τακτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου 2003 στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών<...>.

Θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

  1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού.

  2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2002.

  3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2003 και έγκριση της αμοιβής τους.

  4. Διεύρυνση του σκοπού με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

  5. Εκλογή νέου Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3016 / 2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως.

  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

  Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

  Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

  Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022