Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΝέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το ΤΕΙ Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΚΕ
Τουριστική εκπαίδευση

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το ΤΕΙ Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΚΕ

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις τομείς αιχμής του τουρισμού, που αντιστοιχούν στις τρεις Κατευθύνσεις του Προγράμματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

Με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), και άλλων έμπειρων διδασκόντων από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επαγγελματικό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε ζητήματα της καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας, τα οποία σε καθημερινή βάση απασχολούν οικονομικούς αναλυτές, λήπτες αποφάσεων και επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών σε τουριστικούς προορισμούς διεθνώς.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην καινοτομία κι επιχειρηματικότητα στον κλάδο του τουρισμού,
  • Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών σε μοντέρνες τουριστικές τάσεις,
  • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
  • Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης του τουρισμού και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις τομείς αιχμής του τουρισμού, που αντιστοιχούν στις τρεις Κατευθύνσεις του Προγράμματος:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

Η θεματολογία που αναπτύσσεται και για τους τρεις τομείς προσφέρει έναν σύνολο γνώσεων, μεθοδολογιών κι εργαλείων που καλύπτουν συνδυαστικά: (α) τη διοίκηση καινοτομίας, και (β) τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών στους προαναφερθέντες κλάδους του τουρισμού.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”. Ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο “Master of Science in Tourism Entrepreneurship” και παρέχεται από τις συνδιοργανώτριες ακαδημαϊκές μονάδες, με αναφορά στο συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα (ΕΚΚΕ). Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο/η υποψήφιος/α, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, και τη βαθμολογία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού κλάδου, αλλά και την άποψη των υποψηφίων που συμμετείχαν στον α΄κύκλο συνεντεύξεων, αποφασίστηκε η μετάθεση της έναρξης του προγράμματος για τις 12 Ιανουαρίου 2016.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρες 16:00 – 21:00. Να σημειωθεί ότι η δομή του προγράμματος είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντας να εκπληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2015. Θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις, έτσι ώστε όσοι γίνουν δεκτοί, να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2016 μαζί με όσους έχουν ήδη επιλεγεί από τον α΄ κύκλο συνεντεύξεων.

Ημερομηνίες β΄ κύκλου συνεντεύξεων επιλογής: Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015
Έναρξη προγράμματος σπουδών: Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016
Πληροφορίες: στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στο e-mail [email protected] , στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κ.κ.  Ναταλία Χατζή (τηλ. 210 53 85 591) και Κυρίτση Γεωργία (τηλ. 210 53 85 263).

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022
24/11/2022