Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΝέο τουριστικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα από ΤΕΙ Αθήνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΚΚΕ
Τουριστική εκπαίδευση

Νέο τουριστικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα από ΤΕΙ Αθήνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΚΚΕ

Νέο διϊδρυματικό – διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό' από το ΤΕΙ Αθήνας, που στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

Με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού που απαρτίζεται από τους καθηγητές του ΤΕΙ Αθήνας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τους ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και από επισκέπτες − διδάσκοντες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επαγγελματικό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” προσφέρει στους συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε ζητήματα της καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας, τα οποία σε καθημερινή βάση απασχολούν οικονομικούς αναλυτές, λήπτες αποφάσεων και επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών σε τουριστικούς προορισμούς διεθνώς.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” αποτελεί:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην καινοτομία κι επιχειρηματικότητα στον κλάδο του
  • τουρισμού.
  • Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
  • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης του τουρισμού και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην οργάνωση και διοίκηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο του τουρισμού, με τη θεματολογία του να περιλαμβάνει την ανάλυση και στρατηγική διοίκηση εξειδικευμένων τομέων όπως: οι τουριστικοί προορισμοί, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, και οι επιχειρήσεις υγείας και ευεξίας. Η θεματολογία προσφέρει έναν συνδυασμό γνώσης που περιλαμβάνει: (α) τη γνώση της διοίκησης καινοτομίας, και (β) τη γνώση της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς αιχμής στον κλάδο του τουρισμού.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”. Ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of Science in Tourism Entrepreneurship). Ο τίτλος υπογράφεται από τις συνδιοργανώτριες ακαδημαϊκές μονάδες με αναφορά στο συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα (Ε.Κ.Κ.Ε.). Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα σε κάθε κατεύθυνση.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα θα εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων φιλοξενίας
  • Κατεύθυνση: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
  • Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.
Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022