Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΠαρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό'
Τουριστική εκπαίδευση

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό'

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις τομείς αιχμής του τουρισμού, που αντιστοιχούν στις τρεις Κατευθύνσεις του Προγράμματος: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και γ) Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία του ΤΕΙ Αθήνας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), διοργανώνει παρουσίαση του προγράμματος την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και
ώρα 13:30 στο ξενοδοχείο Athens Ledra Hotel (αίθουσα “Μήλος – Πόρος”).

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον κλάδο του τουρισμού,
  • Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών σε μοντέρνες τουριστικές τάσεις,
  • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
  • Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης του τουρισμού και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις τομείς αιχμής του τουρισμού, που αντιστοιχούν στις τρεις Κατευθύνσεις του Προγράμματος:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

Η θεματολογία που αναπτύσσεται και για τους τρεις τομείς προσφέρει έναν σύνολο γνώσεων, μεθοδολογιών κι εργαλείων που καλύπτουν συνδυαστικά: (α) τη διοίκηση καινοτομίας, και (β) τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών στους προαναφερθέντες κλάδους του τουρισμού.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”. Ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο “Master of Science in Tourism Entrepreneurship” και παρέχεται από τις συνδιοργανώτριες ακαδημαϊκές μονάδες, με αναφορά στο συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα (ΕΚΚΕ). Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο/η υποψήφιος/α, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, και τη βαθμολογία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

28/11/2022
25/11/2022
24/11/2022
23/11/2022
22/11/2022
21/11/2022