Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΠρόσληψη εκπαιδευτικών στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού
Τουριστική εκπαίδευση

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού

Επικύρωση πινάκων υποψηφίων για πρόσληψη στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) του Υπουργείου Τουρισμού προχώρησε στην επικύρωση των Πινάκων των υποψηφίων για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, που συντάχθηκαν από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.

Οι συνημμένοι Πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, αναρτώνται σε εμφανή χώρο στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής της παρ.1 του Κεφ. Ε της Προκήρυξης, με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης.

Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων υποψηφίων ισχύει η εκ της Προκήρυξης τιθέμενη προθεσμία των 5 εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι έχει εγκριθεί η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης συνολικά 98 ατόμων ως εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2021…

 

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

09/12/2022
08/12/2022
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022