Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΣυλλογικός τόμος – επιτομή του ελληνικού τουρισμού από τις Εκδόσεις Παπαζήση
Τουριστική εκπαίδευση

Συλλογικός τόμος – επιτομή του ελληνικού τουρισμού από τις Εκδόσεις Παπαζήση

Ο κεντρικός και σημαντικός στόχος της προσπάθειας είναι η προβολή του έργου της επιστημονικής κοινότητας η οποία – αν και αυξάνεται δυναμικά σε αριθμό και σπουδαιότητα – δεν είναι γνωστή ούτε στο ελληνικό κοινό ούτε και στα κέντρα λήψης αποφάσεων τα σχετικά με τον τουρισμό και την όλη ανάπτυξή του.

Οι Εκδόσεις Παπαζήση – μέσω της σειράς “Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών” που επιμελείται ο καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας Π. Λύτρας – ανέθεσαν την επιμέλεια της έκδοσης ενός “συλλογικού τόμου” – επιτομής του ελληνικού τουρισμού,  ο οποίος θα συμπεριλάβει όλους όσοι αποτελούν το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό ανθρώπινο δυναμικό τού Τουρισμού, που είναι Έλληνες και εργάζονται μόνιμα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Ο κεντρικός και σημαντικός στόχος της προσπάθειας είναι η προβολή του έργου της επιστημονικής κοινότητας η οποία – αν και αυξάνεται δυναμικά σε αριθμό και σπουδαιότητα – δεν είναι γνωστή ούτε στο ελληνικό κοινό ούτε και στα κέντρα λήψης αποφάσεων τα σχετικά με τον τουρισμό και την όλη ανάπτυξή του.

Η έκταση της εργασίας -που θα είναι στην ελληνική γλώσσα- δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3.500 λέξεις (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο 1,5) με περιθώριο απόκλισης +/- 10%. Στις λέξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται βιβλιογραφία, πίνακες και παραρτήματα. Εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, δεν πρόκειται να δημοσιευθούν.

Το κείμενο που θα υποβληθεί, θα πρέπει να είναι σχετικό με τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα καθενός, να συνοδεύεται από ένα συνοπτικό βιογραφικό, όχι μεγαλύτερο από 100 λέξεις.

Προαπαιτούμενα κριτήρια για την αποδοχή του άρθρου είναι: α) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στον τουρισμό και β) διδακτικό ή ερευνητικό έργο στον τουρισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα έτη.   

Η συμμετοχή στον “συλλογικό τόμο” δεν προϋποθέτει αμοιβή για τον συγγραφέα ή δεν εγείρει ουδεμία άλλη σχετική αξίωση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκδοση μαζί με τον τίτλο του άρθρου θα στέλνονται στο e-mail: [email protected] υπ’όψιν κ. Π. Λύτρα μέχρι και τις  15 Ιουλίου 2015, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και η θεματική ταξινόμηση από εμάς των επιμέρους γνωστικών πεδίων.

Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη ανταποκριθεί στην πρόσκληση 66 ενδιαφερόμενοι.

Την επιμέλεια του συλλογικού αυτού τόμου έχουν οι καθηγητές κ.κ. Πάρις Τσάρτας και Περικλής Λύτρας.

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών είναι η Πέμπτη 15η Οκτωβρίου 2015. Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία, δε γίνονται δεκτές εργασίες προς δημοσίευση από οιονδήποτε και για ουδένα λόγο.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022