Τελευταία νέα
HomeΕναλλακτικός ΤουρισμόςΑθλησηςΕΟΤ – Ηλεκτρονική Πύλη Διαδραστικών Συνδιασκέψεων / ΣυνεδρίωνΔηλώστε συμμετοχή

ΕΟΤ – Ηλεκτρονική Πύλη Διαδραστικών Συνδιασκέψεων / ΣυνεδρίωνΔηλώστε συμμετοχή

ΕΟΤ Ηλεκτρονική Πύλη Διαδραστικών Συνδιασκέψεων / Συνεδρίων.

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://edu.gnto.gr/education/ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενεργοποίησης του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης μπορούν να εκφράσουν από χτες, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2006, οι ενδιαφερόμενοι. Τo Forum εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.1 «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού» (Δράση 8.1.2 «Ανάπτυξη δικτύων Εθνικών και Διεθνών Συνεργασιών»).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάπτυξη δικτύων εθνικών και διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προς ένταξη χωρών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Διαδραστική και Φυσική

Διαδραστική Λειτουργία: θα επιτευχθεί μέσω ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που θα μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ποικιλομορφία της ζωντανής on-line αλληλεπίδρασης και γενικότερα τις διάφορες μορφές συνεργασίας για την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση στο internet.

Φυσική Λειτουργία: θα επιτευχθεί μέσω των ετήσιων συναντήσεων του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και μέσω των εργασιών των Ομάδων Εργασίας (workshops). Στα πλαίσια του Forum θα πραγματοποιηθούν:

  • Δύο Διεθνή Συνέδρια για την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (το 1ο τον Ιούνιο του 2006) στα οποία θα κληθούν να λάβουν μέρος στελέχη των οργανισμών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ε νωσης και των προς ένταξη χωρών με στόχο την μεταφορά ανάλογης τεχνογνωσίας και επιτυχημένων πρακτικών.
  • Ένα Εθνικό Συνέδριο για την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και
  • Συναντήσεις ημερίδων των Ομάδων Εργασίας (full working groups)

Με βάση τα παραπάνω, με τη συμμετοχή του ΟΤΕΚ, το συγκεκριμένο FORUM ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα αποτελέσει ένα ανοικτό βήμα φυσικής και ηλεκτρονικής αμφίδρομης επικοινωνίας, στο οποίο θα κατατίθενται απόψεις, θα ανταλλάσσονται ιδέες και εμπειρίες και θα ενθαρρύνεται η μεταφορά της γνώσης γύρω από την πορεία στην κατάρτιση και τουριστική εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Forum και η σταθερή αλληλεπίδραση τους με αυτό θεωρείται μια απαραίτητη παράμετρος επιτυχίας της λειτουργίας του και ένα βασικό μέτρο για την αποτελεσματική εξάπλωση των αποτελεσμάτων των εργασιών του, σε όλα τα επίπεδα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Οι Θεματικές Ενότητες που έχουν επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή του FORUM για τον 1ο Κύκλο Εργασιών θα επικεντρωθούν στα παρακάτω θέματα:

  • Θεσμικό πλαίσιο τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Αλληλεπίδραση και προοπτικές
  • Σύνδεση αγοράς ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επαγγελματικών προφίλ – Νέες ειδικότητες
  • Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου
  • Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εργασίες του Forum, μπορούν να συμπληρώσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη μέσω του Internet στην διεύθυνση: http://edu.gnto.gr/education/2_F_workgroups.asp

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022