Τελευταία νέα
HomeΕναλλακτικός ΤουρισμόςΛοιπές μορφές“Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές”
Τέταρτη ημερίδα και διαβούλευση της ομάδας εργασίας του e-business forum στον τουρισμό

“Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές”

Η τέταρτη ημερίδα και διαβούλευση της ομάδας εργασίας του e-business forum στον τουρισμό με αντικείμενο τα “Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές”

Η τέταρτη ημερίδα και διαβούλευση της ομάδας εργασίας του e-business forum στον τουρισμό με αντικείμενο τα<...> “Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές” πραγματοποιείται στο Οινοποιείο Κτήμα Ζαχαριουδάκη στην Πλουτή Ηρακλείου, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008, στις 11:00. Η διαβούλευση διοργανώνεται με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας “Δρόμοι του Κρασιού Ηρακλείου”.

Η συστηματική παραγωγή, προβολή, προώθηση και διανομή του οίνου αποτελεί καταξιωμένο κλάδο στις περισσότερες οινοπαραγωγικές χώρες (και περιοχές) του κόσμου, και τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό και στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής (τόσο οι παραδοσιακές εφαρμογές μέσω του Διαδικτύου όσο και πρακτικές Web 2.0 – Συμμετοχικού Διαδικτύου) παρέχουν στις περισσότερες χώρες (και σχετικές επιχειρήσεις) αναγκαία και κρίσιμα εργαλεία και πρακτικές για την ουσιαστική ενδυνάμωση της παραγωγής και του μάρκετινγκ των προϊόντων οίνου. Επίσης, οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής αποτελούν αναγκαία εργαλεία για τους οργανισμούς οινοτουριστικών προορισμών καθώς και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα μέσω της ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού (ΗΣΜΟΟΤ) να προβάλλουν τους πόρους τους, να προσεγγίσουν τους δυνητικούς τους επισκέπτες/πελάτες σε τοπική, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα όλο το εικοσιτετράωρο και με άμεσο τρόπο και χαμηλό κόστος, αλλά και να προωθήσουν και να τοποθετήσουν στην αγορά τα οινικά (και λοιπά επικουρικά διατροφικά και πολιτιστικά) τους προϊόντα. Στην εποχή όπου το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον για την πλειοψηφία της διεθνής οινοτουριστικής ζήτησης το βασικότερο και σημαντικότερο εργαλείο, τα ΗΣΜΟΟΤ μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην στοχευμένη προβολή οινοτουριστικών προορισμών και προϊόντων οίνου, ανεξαρτήτου του μεγέθους τους και των διαθέσιμων πόρων τους.

Στόχους της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας αποτελούν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τόσο των (εθνικών, περιφερειακών και τοπικών) οργανισμών τουριστικής και οινοτουριστικής ανάπτυξης όσο και των οινικών επιχειρήσεων (π.χ. οινοποιεία) σχετικά με τον ρόλο, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τη λειτουργικότητα των ΗΣΜΟΟΤ. Ακόμα, αναγκαίο είναι να εντοπιστούν τα εμπόδια (οργανωσιακά, εκπαιδευτικά, επιχειρησιακά, πολιτικά, κ.α.) που μπορεί να υπάρχουν για την πλήρη ανάπτυξη ΗΣΜΟΟΤ στη χώρα μας, καθώς και η μορφοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων για την άρση των εμποδίων αυτών. Επίσης, η ομάδα επιδιώκει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και κλαδικών φορέων με δημόσιους φορείς έτσι ώστε να εξευρεθούν οι προσφορότεροι τρόποι συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη και προαγωγή των ΗΣΜΟΟΤ.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα περιλαμβάνουν κεντρικές παρουσιάσεις από την ομάδα του e-Business Forum, οι οποίες στοχεύουν να θέσουν τις βάσεις για την διαβούλευση που θα ακολουθήσει για την διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων προς την πολιτεία και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα της ημερίδας αναλυτικά είναι το εξής:

Έναρξη εκδήλωσης και ενημέρωση σχετικά με το e-Business Forum και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
Ηλίας Χατζάκης, διευθυντής Έργου ΕΔΕΤ και Γενικός Συντονιστής του e-Business Forum
Παρουσίαση της Ομάδας Εργασίας του e-Business Forum στον Οινοτουρισμό:
Παναγιώτης Κασσιανίδης (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) & Ευάγγελος Χρήστου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), συντονιστές του e-Business Forum στον Οινοτουρισμό
Χαιρετισμοί: Νίκος Μηλιαράκης, πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Νομού Ηρακλείου
Νίκος Σκουλάς, πρόεδρος του Minoan International College & τέως υπουργός Τουρισμού: “Οινική παράδοση: Πολύτιμο συστατικό της ποιοτικής τουριστικής προσφοράς»
Γιώργος Αγιομυργιανάκης, καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός, υπεύθυνος Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μάριος Σωτηριάδης, καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης και Προϊστάμενος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
– “Μάρκετινγκ Οινοτουρισμού & Εμπειρίες Επισκεπτών”, από τον δρ. Ευάγγελο Χρήστου, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
– “Λειτουργίες και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συστημάτων Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού”, από τη δρ. Μαριάννα Σιγάλα, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
– “Εργαλεία και Τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου (web 2.0) για την Προώθηση του Οίνου και του Οινοτουρισμού”, από την κα Κωνσταντίνα Τσιακάλη, διδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
– “Worldwide Wine Networks και το Παράδειγμα της Κρήτης”, από τον κ. Γιώργο Τριανταφύλλου, σύμβουλο Τουρισμού & μεταπτυχιακού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
– “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Concrete. Η σχέση της Κρητικής διατροφής με τον Κρητικό Αμπελώνα”, από τον κ. Όθωνα Χριστουλάκη, πρόεδρο Δικτύου Πιστοποιημένων Εστιατορίων της Ελληνικής Ακαδημίας Γεύσης Κρήτης

Κλείσιμο της εκδήλωσης και γεύμα

Το συντονισμό των διαβουλεύσεων, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων καθώς και την σύνθεση της τελικής έκθεσης του e-Business Forum στον Οινοτουρισμό έχουν αναλάβει τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, με την ακόλουθη σύνθεση. Συντονιστές της ομάδας είναι ο Δρ. Ευάγγελος Χρήστου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και ο κ. Παναγιώτης Κασσιανίδης (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), ενώ rapporteurs της ομάδας είναι η Δρ. Μαριάννα Σιγάλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και η κα Κωνσταντίνα Τσιακάλη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του ebusiness forum στην διεύθυνση: http://www.ebusinessforum.gr (επιλέξτε την ομάδα Ιε4). Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
19/09/2022