Τελευταία νέα
HomeΤεχνολογίαInternet και MobileΗλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ στον Οινοτουρισμό
Πρώτη διαβούλευση της ομάδας του e-business forum στον τουρισμό

Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ στον Οινοτουρισμό

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, στη Σαντορίνη η πρώτη διαβούλευση της ομάδας του e-business forum στον τουρισμό “Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές”. […]

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, στη Σαντορίνη η πρώτη διαβούλευση της ομάδας του e-business forum στον τουρισμό “Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές<...> και Αναπτυξιακές Προοπτικές”. Στη διαβούλευση συμμετείχε μεγάλος αριθμός οινοπαραγωγών του νησιού, καθώς και τοπικοί φορείς κι επιχειρηματίες του τουρισμού.

Η συστηματική παραγωγή, προβολή, προώθηση και διανομή του οίνου αποτελεί καταξιωμένο κλάδο στις περισσότερες οινοπαραγωγικές χώρες (και περιοχές) του κόσμου, και τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό και στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής (τόσο οι παραδοσιακές εφαρμογές μέσω του Διαδικτύου όσο και πρακτικές Web 2.0 – Συμμετοχικού Διαδικτύου) παρέχουν στις περισσότερες χώρες (και σχετικές επιχειρήσεις) αναγκαία και κρίσιμα εργαλεία και πρακτικές για την ουσιαστική ενδυνάμωση της παραγωγής και τοποθέτησης στην αγορά των προϊόντων οίνου. Όμως, η υπάρχουσα ανάπτυξη και αξιοποίηση ανάλογων πρακτικών στην Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς αποτελείται από αποσπασματικές και ιδιαίτερα περιορισμένης εμβέλειας και βάθους δράσεις, οι οποίες καταλήγουν σε ιδιαίτερα περιορισμένα (και συχνά όχι αξιοποιήσιμα) αποτελέσματα.

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής (και κυρίως τα εργαλεία του Διαδικτύου συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών του Κοινωνικού Διαδικτύου) αποτελούν αναγκαία εργαλεία για τους οργανισμούς οινοτουριστικών προορισμών καθώς και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα μέσω της ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού (ΗΣΜΟΟΤ) να προβάλλουν τους πόρους τους, να προσεγγίσουν τους δυνητικούς τους επισκέπτες/πελάτες σε τοπική αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα όλο το εικοσιτετράωρο και με άμεσο τρόπο και χαμηλό κόστος, αλλά και να προωθήσουν και να τοποθετήσουν στην αγορά τα οινικά (και λοιπά επικουρικά διατροφικά και πολιτιστικά) τους προϊόντα. Στην εποχή όπου το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον για την πλειοψηφία της διεθνής οινοτουριστικής ζήτησης το βασικότερο και σημαντικότερο εργαλείο, τα ΗΣΜΟΟΤ μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην στοχευμένη προβολή οινοτουριστικών προορισμών και προϊόντων οίνου, ανεξαρτήτου του μεγέθους τους και των διαθέσιμων πόρων τους. Η μεγάλη απήχηση και χρήση των ΗΣΜΟΟΤ διεθνώς οφείλεται κυρίως στην αμεσότητα και πληρότητα της πληροφόρησης που παρέχουν (π.χ. προώθηση με τον ίδιο τρόπο όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών μιας οινοτουριστικής περιοχής) καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του ιδιαίτερα ανομοιογενούς και διαφοροποιημένου συνολικού προϊόντος του οινοτουρισμού.

Στόχους της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας αποτέλεσε η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τόσο των (εθνικών, περιφερειακών και τοπικών) οργανισμών τουριστικής και οινοτουριστικής ανάπτυξης όσο και των οινικών επιχειρήσεων (π.χ. οινοποιεία) σχετικά με τον ρόλο, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τη λειτουργικότητα των ΗΣΜΟΟΤ. Ακόμα, αναγκαίο είναι να εντοπιστούν τα εμπόδια (οργανωσιακά, εκπαιδευτικά, επιχειρησιακά, πολιτικά, κ.α.) που μπορεί να υπάρχουν για την πλήρη ανάπτυξη ΗΣΜΟΟΤ στη χώρα μας, καθώς και η μορφοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων για την άρση των εμποδίων αυτών.

Τα ερεθίσματα που τέθηκαν στη διαβούλευση για την έναρξη και την προώθηση του διαλόγου έγιναν από την παρουσίαση του Δρ Ευάγγελο Χρήστο, επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα τα «Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου και Οινικού Τουρισμού».

Η διαβούλευση διανθίστηκε και εμπλουτίστηκε από την συζήτηση που ακολούθησε και τα σχόλια των συμμετεχόντων οι οποίοι τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη για την συνεχή ενημέρωση αλλά και εκπαίδευσή τους σε θέματα νέων τεχνολογιών, ενώ χαιρέτησαν ιδιαιτέρως την κίνηση αυτή του e-business forum. Επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής πλατφόρμας προώθησης του συνόλου των οινικών και οινοτουριστικών επιχειρήσεων, πόρων και υποδομών της περιοχής. Η δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού (ΗΣΜΟΟΤ) μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και την προώθηση των μικρομεσαίων οινοποιείων αλλά και οινοτουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά δεν έχουν τους πόρους, την τεχνογνωσία και τις υποδομές για την ηλεκτρονική τους δραστηριοποίηση. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων δεν μπορούν όχι μόνο να αναλάβουν το υψηλό κόστος συμμετοχής και προμήθειας σε ηλεκτρονικά κανάλια προβολής και διανομής, αλλά δεν έχουν και τις απαραίτητες τυποποιημένες και ψηφιοποιημένες δομές οργάνωσης για να μπορούν να στηρίξουν τον τρόπο χειρισμού των καναλιών αυτών. Συνεπώς, τα ΗΣΜΟΟΤ μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ανερχόμενο συμπληρωματικό και στρατηγικό μέσο το οποίο και προβάλει, και προσελκύει, και δημιουργεί εικόνα, και δημιουργεί ζήτηση αλλά και διανέμει οινοτουριστικά προϊόντα και εμπειρίες. Ο διάλογος εστιάστηκε στο γεγονός ότι το οινοτουριστικό προϊόν δεν αναφέρεται μόνο στο προϊόν των οινοπαραγωγικών επιχειρήσεων αλλά συμπεριλαμβάνει την ολότητα των γαστρονομικών αλλά και των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πόρων μιας χώρας ή μιας περιοχής, σε συνδυασμό πάντοτε με την εμπορία και διακίνηση πρωτίστως οίνων και δευτερευόντως λοιπών τοπικών προϊόντων διατροφής. Έμφαση δόθηκε στην διάσταση της εμπειρίας που δημιουργείται από την αγορά και την κατανάλωση ενός οινοτουριστικού προϊόντος. Η κατανάλωση ενός οινοτουριστικού προϊόντος ή η επίσκεψη σε κάποιον οινοτουριστικό προορισμό αποτελεί πρωτίστως μία εμπειρία. Η κατανάλωση οίνου αποτελεί από την φύση του ένα προϊόν που απαιτεί, τουλάχιστον για εκείνους τους καταναλωτές που γνωρίζουν, την επιστράτευση και των πέντε αισθήσεων. Κατά συνέπεια τονίστηκε ιδιαίτερα από όλους τους παρεβρισκόμενους η ανάγκη ανάπτυξης ΗΣΜΟΟΤ τα οποία να προωθούν και να διαφημίζουν μια ποικιλία επιχειρήσεων στον τουριστικό προορισμό έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα: α) στους επισκέπτες να δημιουργούν τις προσωποποιημένες εμπειρίες τους στους προορισμούς και β) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τους πόρους και τη σχετική τεχνογνωσία να προωθηθούν μέσω των συστημάτων αυτών.

Μέσα από την συζήτηση έγινε κοινά αποδεκτό ότι οι τουρίστες εκείνοι που αναζητούν να συνδυάσουν την κατανάλωση οίνου με διάφορες δραστηριότητες, τουριστικές, αγροτουριστικές, κ.λπ. σίγουρα αναζητούν κάτι περισσότερο από το να επισκεφθούν έναν τουριστικό προορισμό. Αναζητούν να βιώσουν μια εμπειρία κι αυτή την εμπειρία θα πρέπει να είναι σε θέση να τους προσφέρουν οι οινοπαραγωγοί και οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις. Μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση, προβολή, διανομή και το στοχευμένο μάρκετινγκ του συνολικού προϊόντος (πρωτογενές και τριτογενές) των οινοτουριστικών προορισμών τα ΗΣΜΟΟΤ αποτελούν έναν τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στην βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού μιας χώρας ή μίας περιοχής συμβάλλοντας στον προσδιορισμό αλλά και στην δημιουργία της εμπειρίας του οινοτουρισμού.

Συντονιστές της ομάδας αυτής του e-business forum είναι ο Δρ. Ευάγγελος Χρήστου (Παν/μιο Αιγαίου), και ο κ. Παναγιώτης Κασσιανίδης (Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης), ενώ rapporteurs της ομάδας είναι η Δρ. Μαριάννα Σιγάλα (Παν/μιο Αιγαίου) και η κ. Κωνσταντίνα Τσιακάλη (υποψήφια διδάκτωρ, Παν/μιο Αιγαίου).

Εν κατακλείδι, οι εργασίες της πρώτης διαβούλευσης της ομάδας του e-business forum στα “Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού ήταν μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Κοινή ευχή και σκοπός όλων είναι τα συμπεράσματα της διαβούλευσης να προβληματίσουν και να εφαρμοστούν όσο γίνεται περισσότερο από τους αρμόδιους φορείς και τουριστικούς επαγγελματίες της Σαντορίνης, αλλά και άλλων οινοτουριστικών προορισμών.

Η δεύτερη διαβούλευση της ομάδας του e-business forum «Επίδραση, αξιοποίηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό επιχειρησιακών λειτουργιών και στρατηγικών: εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο και στα Μ.Μ.Ε.» ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στη Σαντορίνη. Συντονιστές της ομάδας αυτής του E-Business Forum είναι ο Δρ. Ευάγγελος Χρήστου (Παν/μιο Αιγαίου) και η Δρ. Τίνα Βαρουχάκη (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ενώ Rapporteur της ομάδας εργασίας είναι η Δρ. Μαριάννα Σιγάλα (Παν/μιο Αιγαίου) και η Κωνσταντίνα Τσιακάλη (τποψήφια διδάκτωρ στο Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Ο κύριος άξονας των ομιλιών και των ερεθισμάτων που τέθηκαν στη διαβούλευση για την έναρξη και προώθηση του διαλόγου έγιναν από την κα Τσιακάλη, με τίτλο «Εργαλεία και Τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου» και την Δρ. Σιγάλα, με τίτλο «Συμμετοχικό Διαδίκτυο: Επιχειρησιακές Πρακτικές και Οφέλη».

Στη δεύτερη αυτή συνάντηση η ομάδα εργασίας ανέπτυξε αρχικά τα κυριότερα εργαλεία και τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου, καθώς και τις κυριότερες επιχειρησιακές εφαρμογές και τους τρόπους επίδρασής τους στην τουριστική προσφορά και ζήτηση. Έμφαση δόθηκε στις επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και στις απειλές που δημιουργούνται από την αξιοποίηση του Συμμετοχικού Διαδικτύου από τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και στις σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές και στρατηγικές που θα πρέπει να αναπτύξει και να υιοθετήσει μια τουριστική επιχείρηση για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Συμμετοχικού Διαδικτύου. Παραδείγματα μελετών περίπτωσης από την αξιοποίηση του Συμμετοχικού Διαδικτύου στον τουρισμό αναφέρθηκαν, ενώ δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό και μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες συμμετοχικού διαδικτύου σε όποια επιχείρηση ενδιαφέρεται για τέτοιες εφαρμογές. Τέλος, έμφαση δόθηκε στην χρησιμοποίηση του συμμετοχικού διαδικτύου για την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών σε επίπεδο τουριστικού προορισμού.

Τις εισαγωγικές εισηγήσεις διαδέχθηκε ο ιδιαίτερα εποικοδομητικός διάλογος που ακολούθησε με την συμμετοχή των παρευρισκομένων. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσής τους, αλλά και την ανάγκη εκπαίδευσής τους σε θέματα μάρκετινγκ μέσω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, ενώ χαιρέτησαν θερμά την κίνηση αυτή του e-business forum, καθώς τόσο οι γνώσεις τους σε θέματα τεχνολογίας αλλά όσο και οι δυνατότητες συνεχούς κατάρτισης που έχουν πρόσβαση είναι ελάχιστες. Επισημάνθηκε η ανάγκη της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα προβολής και μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής, ο οποίος θα αξιοποιεί τα εργαλεία και εφαρμογές του (κοινωνικού) διαδικτύου μια και πλέον η ηλεκτρονική διαφήμιση και προβολή αποτελούν αναπόφευκτη αναγκαιότητα στην τουριστική βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ολοκληρωμένη και συνεπή υλοποίηση των σχεδίων μάρκετινγκ που αναπτύσσονται, τοπικών ή περιφερειακών τουριστικών προορισμών. Παρατηρήθηκε, για παράδειγμα, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Κυκλάδων), όπου έχουν αναπτυχθεί ιστοσελίδες από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς για την τοπική ή περιφερειακή προβολή της περιοχής, οι επιχειρηματίες δεν είχαν ενημερωθεί πλήρως ή έγκαιρα με αποτέλεσμα την μη συμμετοχή τους σε αυτές. Τονίσθηκε επίσης η ανάγκη σωστής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των προσπαθειών αυτών και την συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση των ιστοσελίδων αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιστοσελίδες αυτές δημιουργούνται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου έργου και στην συνέχεια αφήνονται στην μοίρα τους χωρίς το περιεχόμενό τους να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να είναι γνώστες όλων των δυνατοτήτων προώθησης των επιχειρήσεων τους μέσω των συλλογικών αυτών κινήσεων που συνήθως ξεκινούν από φορείς της τοπικής ή περιφερειακής διοίκησης. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά που δημιουργούνται από την κρατική κωλυσιεργία ή/και δύσκαμπτο κρατικό μηχανισμό. Ωστόσο, τονίσθηκε ιδιαίτερα το πόσο σημαντική είναι η συνδρομή και η συμβολή όλων των φορέων εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής διοίκησης του τουρισμού στις διαδικασίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών μέσω της αξιοποίησης των πλούσιων εργαλείων και τεχνολογιών του Κοινωνικού Διαδικτύου.

Οι εργασίες και της δεύτερης διαβούλευσης της ομάδας του e-business forum «Επίδραση, αξιοποίηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό επιχειρησιακών λειτουργιών και στρατηγικών: εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο και στα ΜΜΕ» ήταν μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Κοινή ευχή και σκοπός όλων είναι τα συμπεράσματα της διαβούλευσης να προβληματίσουν και να εφαρμοστούν όσο γίνεται περισσότερο από τους αρμόδιους φορείς και τους τουριστικούς επαγγελματίες σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο και να αποτελέσουν το έναυσμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συζήτησης σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών του Web 2.0 από την ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
19/09/2022