Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού εντός του π. Στρατοπέδου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη

Η μελέτη αφορά στην ένταξη νέας χρήσης στο εναπομείναν κέλυφος του κτιρίου Β4, πρώην στάβλου ιππικού, και στο κτίριο διοίκησης Δ του π. Στρατοπέδου Παύλου Μελά.