Η αγορά διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών της Κίνας συνεχίζει την τάση ανάκαμψης το 2022

Η προστασία του περιβάλλοντος με χαμηλές εκπομπές άνθρακα γίνεται, προς το παρόν, τάση των επαγγελματικών ταξιδιών