Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΣυνέντευξηClemente PinedoΠεριμένοντας το χωροταξικό…!

Clemente PinedoΠεριμένοντας το χωροταξικό…!

Clemente Pinedo
Περιμένοντας το χωροταξικό…!

TravelDailyNews: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σας οδήγησαν στη δημιουργία της ένωσης;

Clemente Pinedo: Όλα τα μέλη της ένωσης αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με καθυστερήσεις και δίχως απαντήσεις για τους ίδιους λόγους και για αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να αποκτήσουμε μια κοινή φωνή. Τα μεγάλης κλίμακας έργα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν παντού, αλλά στην Ελλάδα οι δυσκολίες αυτές γίνονται ακόμα πιο έντονες.
Τα κυριότερα προβλήματα είναι:

 1. Έλλειψη κτηματολογίου: Όπως θα γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εθνικό κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ώστε να ωθήσει και να προσδώσει νομική κάλυψη στους νέους ιδιοκτήτες γης.
 2. Οροθέτηση Ζωνών: Υπάρχει έντονη ανάγκη στην αγορά για μελέτη οροθέτησης ζωνών ώστε να διευκρινιστεί που μπορούν να αποτελέσουν προτεραιότητα τέτοιου είδους επενδύσεις.
 3. Νομικό πλαίσιο για μεγάλες επενδύσεις: Χρειάζεται ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις προκειμένου οι επενδυτές να γνωρίζουν τι μπορούν να κτίσουν και τι μπορούν να κάνουν όταν αποκτούν ένα κομμάτι γης. Με το υπάρχον νομικό σύστημα, για να επιτύχει κάποιος οφείλει να αιτηθεί για έγκριση ιδιωτικών προτζεκτ αφού όμως έχει αποκτηθεί η γη. Κανένας επενδυτής δεν πρόκειται να ρισκάρει να αγοράσει γη που δεν γνωρίζει πως μπορεί να την χρησιμοποιήσει.
 4. Έλλειψη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα: Το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τέτοιου είδος συνεργασίες. Μπορεί να λειτουργεί επαρκώς για άλλους είδους επενδύσεις όχι όμως και για Τουριστικές επενδύσεις.

TDN: Ποια μέλη απαρτίζουν την ένωση;

C.P.: Τα μέλη βρίσκονται στο πίνακα παρακάτω και όλοι επιδιώκουμε το ίδιο πράγμα, να επενδύσουμε στην Ελλάδα και σε μεγάλα τουριστικά θέρετρα, τα οποία θα βασίζονται σε υπηρεσίες επιπρόσθετης αξίας και στον τουρισμό αναψυχής residential tourism.

 • Loyalward Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Grand Hotels & Resorts SA, ΗΠΑ
 • GREENWELL, Βέλγιο
 • Greek Lifestyle Investments, Νότια Αφρική

 • RCC, Ελβετία

 • Cassimati Organization Ltd., Ελλάδα
 • Resde S.A., Ισπανία/Κύπρος
 • Global Enterprice Holding, Κύπρος/Ηνωμένο Βασίλειο
 • IMG, ΗΠΑ


TDN: Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι της ένωσης;

C.P.: Οι στόχοι της Ένωσης Ξένων Επενδυτών Τουρισμού στην Ελλάδα (AFIT) είναι:

 1. Η προώθηση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα.
 2. Παροχή βοήθειας και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που συναντούν οι ξένοι επενδυτές.

 3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στους ξένους επενδυτές και στις Ελληνικές αρχές.
 4. Υποστήριξη της εικόνας της Ελλάδας ως ιδανικός τόπος για υψηλής ποιότητας τουριστικές επενδύσεις.

TDN: Ποια είναι η αποστολή του AFIT; Ποιοι οι στόχοι;

C.P.: Αποστολή του AFIT είναι με την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας να συμβάλλουμε στο να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα ελκυστικότερο προορισμό για τους ξένους που επιθυμούν να την επισκεφθούν. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, οι στόχοι της Ένωσης είναι:

 1. Να προωθήσει την Ελλάδα ως ιδανικό τόπο ανάπτυξης τουριστικών επενδύσεων, προσελκύοντας ξένους επενδυτές.
 2. Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε ξένους επενδυτές που σκοπεύουν να αναπτύξουν τουριστικά έργα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα να τους παρέχει ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση γης, που υφίσταται στην Ελλάδα και που καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρήσεων/ επενδύσεων στον κλάδο αυτό.
 3. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ξένους επενδυτές, οι οποίες προκύπτουν από τη διεθνή εμπειρία των μελών του Συνδέσμου.
 4. Καθώς και να αποτελέσει το επίσημο όργανο για την επικοινωνία μεταξύ των επενδυτών-μελών του Συνδέσμου και της Ελληνικής Κυβέρνησης.


Πιστεύουμε ακλόνητα πως η συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της Ένωσης μπορεί να δρομολογήσει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής πλατφόρμας για διάλογο, δράση και επίλυση των όποιων θεμάτων υπάρχουν. `Αμεση προτεραιότητα μας είναι να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση και τα άλλα πολιτικά κόμματα για να κάνουμε γνωστούς τους στόχους μας, τις δυνατότητες ανάπτυξης που προκύπτουν από μια σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου (όπως γίνεται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες) και βέβαια τις προτάσεις μας για να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα συναντούν οι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα.

TDN: Υπάρχουν επενδυτές που σκόπευαν να επενδύσουν στη χώρα μας, αλλά λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων δεν το έπραξαν;

C.P.: Υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι που έδειξαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά λόγω των δυσκολιών και έλλειψης ξεκάθαρου νομικού πλαισίου στράφηκαν σε άλλες χώρες όπως την Βουλγαρία, την Ρουμανία, το Μαρόκο και την Τουρκία.

TDN: Πιστεύετε ότι η Ελλάδα δεν έχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ώστε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις; Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που περιορίζουν την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος;

C.P.: Όπως αναφέρθηκα παραπάνω, το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη ξεκάθαρου νομικού πλαισίου που θα λέει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Για παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε σε μεγάλες επενδύσεις που αφορούν τουριστικά θέρετρα αυτό μπορεί να είναι ένα γκολφ θέρετρο. Είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις έχουν επιτυχία ως προτζεκτ με βάση την ανάπτυξη κατοικιών και όχι με την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο που να λέει πόσα τετραγωνικά μέτρα μπορεί κάποιος να κατασκευάσει για στέγαση. Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς φαίνεται ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης θα βασιστεί στην ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας με στέγαση.

Έκτος Ελλάδας, οι νόμοι αυτοί είναι απλοί και ξεκάθαροι καθώς δηλώνουν πόσα τετραγωνικά μέτρα επιτρέπεται να χτίσεις και ο επενδυτής αποφασίζει τι είδους κατασκευή θα ακολουθήσει και προσδιορίζει το ποσοστό χρήσης των τετραγωνικών μέτρων για στέγαση, ξενοδοχείο, χώρους εμπορικής εκμετάλλευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις… Η κυβέρνηση θα πρέπει να εκδώσει νόμο που θα άρει τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις στον συνολικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να χτιστούν αλλά παράλληλα να μην καθορίζει τι απόφαση θα πάρει ο επενδυτής στην κατανομή των τετραγωνικών μέτρων καθώς το ποσοστό του τύπου κατασκευής αλλάζει ανάλογα με το που αυτό θα χτιστεί.

TDN: Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στο διεθνές τουριστικό επενδυτικό περιβάλλον;

C.P.: Πρώτα από όλα υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια και κίνητρα για Απευθείας Ξένες Επενδύσεις από την ενδιαφερόμενη χώρα. Τα κίνητρα αυτά δεν δίνονται ως επιχορηγήσεις για κατασκευή ξενοδοχείων αλλά ως επιτάχυνση της έκδοσης αδειών (one stop shop), φοροαπαλλαγές κ.τ.λ.

Αλλά όπως επισήμανα πρωτύτερα, η βασική διαφορά έγκειται στο νομικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες υπάρχουν ξεκάθαροι νόμοι που δείχνουν τους πραγματικούς κανόνες του παιχνιδιού, ώστε ο επενδυτής να είναι σε θέση να αναλύει την επένδυση και να αποφασίσει εάν θα την πραγματοποιήσει ή όχι.

TDN: Γιατί η Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτών των επενδύσεων; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

C.P.: Η Ελλάδα ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα ρυθμό ανεργίας της τάξης του 11%. Μέρος της ανεργίας αυτής είναι εποχική διότι η πλειοψηφεία του τουριστικού κλάδου δεν λειτουργεί καθόλη την διάρκεια του έτους. Φανταστείτε την θετική επίδραση που θα είχε η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων όλο το έτος, προσφέροντας τουλάχιστον 500 με 600 απευθείας θέσεις εργασίας συν το μεγάλο αριθμό των έμμεσων εργασιών που φέρουν οι επιχειρήσεις αυτές. Φανταστείτε την δημιουργία θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα λιανικής πώλησης. Οι κατασκευές είναι ο κινητήριος μοχλός της κάθε οικονομίας.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι νέα τεχνογνωσία θα εισέλθει στην χώρα στην οποία θα εκπαιδευτούν οι εγχώριοι κάτοικοι, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την γνώση τους και το εισόδημα τους, δίνοντας στην Ελλάδα την δυνατότητα εξαγωγής τεχνογνωσίας στο μέλλον.
Οι Έλληνες θα πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν περισσότερα για τις προοπτικές αυτού του είδους των επενδύσεων όπως συνέβη και σε άλλες χώρες:

 • Τον πλούτο που θα φέρει στις μη αναπτυγμένες περιοχές.

 • Τη δυνατότητα εργασίας όλο τον χρόνο στην πόλη κατοικίας δίχως την ανάγκη μετακίνησης στην Αθήνα κατά την διάρκεια του χειμώνα επιζητώντας άλλη εργασία. Επαναπατρισμός εγχώριων μεταναστών από τις πόλεις στον τόπο καταγωγής τους και αποκέντρωση.
 • Η δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας λόγω ανάγκης καινούργιων υπηρεσιών.
 • Το βιοτικό επίπεδο πολλών ανθρώπων θα αλλάξει αρκετά μόνο με την προώθηση αυτών των επενδύσεων.

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022
24/11/2022
23/11/2022