Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Τα πρώτα βήματα για τους αμύητους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και στο HACCP

30 November -1, 00:00

Τα πρώτα βήματα για τους αμύητους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και στο HACCP

Όσοι αναγνωρίζουν την ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν όσο μικρή η μεγάλη και αν είναι, αλλά δεν γνωρίζουν από πού θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και ποιόν θα μπορούσαν να εμπιστευθούν υπάρχουν κάποια απλά βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) έχει εκδώσει δύο εγχειρίδια που δίνουν με αρκετή λεπτομέρεια τις βασικές κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα:

Οδηγός Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής:

Απευθύνεται στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής (όπου εντάσσονται και τα κάθε είδους ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις catering και τα κρουαζιερόπλοια και τα πλοία της ακτοπλοΐας) για τη συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς της ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219Β' 04-10-2000 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζονται τόσο οι απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και σαφείς οδηγίες για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ενώ περιλαμβάνονται και οδηγίες για την ορθή πρακτική και τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων.

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής:

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο καλύπτει τη βασική εκπαίδευση, βήμα προς βήμα με παραστατικό τρόπο και παραδείγματα στους κανόνες υγιεινής όπως αυτοί αναλύονται στον 'Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής' και αφορά προσωπικό νεοδιοριζόμενο στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής, προσωπικό που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με την παρασκευή γευμάτων και γλυκισμάτων αλλά και επιχειρηματίες ή υπεύθυνους επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στον χειρισμό τροφίμων.

Και τα δύο εγχειρίδια διατίθενται αποκλειστικά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.).

Στη συνέχεια όποιος θέλει να εμβαθύνει στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 "Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) μπορεί να απευθύνεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης για να το προμηθευτεί.

Επίσης, όποιος θέλει να μάθει ποιες εταιρίες έχουν διαπιστευτεί για να πιστοποιούνε κατά HACCP μπορεί να αποτείνεται στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Αυτό που θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι η διαπίστευση που δίνει το ΕΣΥΔ αφορά συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και συγκεκριμένο χώρο δραστηριοτήτων και όχι το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας συμβούλων. Αυτό σημαίνει ότι μία εταιρία σύμβουλων μπορεί να έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για να πιστοποιεί κατά ISO 9000 ή ISO 14000 αλλά όχι κατά HACCP και αντιστρόφως. Βέβαια η έλλειψη διαπίστευσης δεν σημαίνει απαραίτητα και έλλειψη τεχνογνωσίας.

Σε περίπτωση τώρα που μία ξενοδοχειακή επιχείρηση θέλει να συνεργαστεί με έναν προμηθευτή τροφίμων που έχει πιστοποιητικό HACCP διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την υγιεινή των πρώτων υλών που αγοράζει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους χώρους, έχουν διάρκεια ισχύος τρία χρόνια και μετά ακολουθεί επαναξιολόγηση, ενώ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά τη περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού διενεργούνται έλεγχοι. Αυτό σημαίνει ότι καλό θα είναι να βεβαιώνεται κανείς ότι το πιστοποιητικό που διαθέτει ο προμηθευτής του δεν αφορά κάποιο μόνο παράρτημά του, ή τις κεντρικές του μόνο εγκαταστάσεις, αλλά το συγκεκριμένο χώρο όπου θα πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία και βέβαια ότι το πιστοποιητικό βρίσκεται ακόμα σε ισχύ.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top