Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Διάρθρωση Σεμιναρίου

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Διάρθρωση Σεμιναρίου

ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Eνότητα 1 (16.00-18.00)

 • Bασικές έννοιες του «branding»
 • Tο «branding» στον ξενοδοχειακό κλάδο
 • Tα πλεονεκτήματα του «branding» για τα ξενοδοχεία
 • E ναλλακτικές επιλογές για ξενοδοχειακό «branding»
 • Tα προσδοκώμενα οφέλη του «branding» για αστικά ξενοδοχεία
 • Tα προσδοκώμενα οφέλη του «branding» για παραθεριστικά ξενοδοχεία
Eνότητα 2 (18.00-20.00)
 • O ξενοδοχειακός κλάδος στην Eλλάδα
 • Tο «branding» των ελληνικών ξενοδοχείων
 • Kύριες ξενοδοχειακές επωνυμίες που υφίστανται στην Eλλάδα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Eνότητα 3 (12.00-14.00)
 • Ένταξη σε ξενοδοχειακή αλυσίδα μέσω «management contract»
 • M εγιστοποίηση ωφελειών από τη συμμετοχή σε μια ξενοδοχειακή αλυσίδα μέσω «management contract»
 • B ασικά σημεία διαπραγμάτευσης ενός «management contract»
Eνότητα 4 (16.00-18.00)
 • Ένταξη σε ξενοδοχειακή αλυσίδα μέσω «franchising »
 • M εγιστοποίηση ωφελειών από τη συμμετοχή σε μια ξενοδοχειακή αλυσίδα μέσω «franchising»
 • B ασικά σημεία διαπραγμάτευσης ενός «franchising agreement»
Eνότητα 5 (18.00-20.00)
 • Συμμετοχή σε ξενοδοχειακό consortium
 • Mεγιστοποίηση ωφελειών από τη συμμετοχή σε ξενοδοχειακό consortium
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Eνότητα 6 (9.00-12.00)
 • Tεχνικές για την ανάπτυξη και καθιέρωση ιδίου ξενοδοχειακού «brand»
 • Tα προσδοκώμενα οφέλη από την ανάπτυξη ιδίου ξενοδοχειακού «brand»

Eνότητα 7 (12.00-14.00 και 15.00-17.00)

 • Workshop με συμβούλους και εκπροσώπους ξενοδοχειακών αλυσίδων και consortia

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top