Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Εισαγωγή

30 November -1, 00:00

Εισαγωγή

Ο Α` θεματικός κύκλος του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης θα αφορά «Το πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη διασύνδεσή τους με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα» Ο στόχος σε αυτόν τον 1ο Θεματικό Κύκλο είναι να εξεταστούν μερικά από τα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την τουριστική εκπαίδευση-κατάρτιση στη χώρα μας και που σχετίζονται με:

  • Το θεσμικό πλαίσιο
  • Τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τα επαγγελματικά περιγράμματα (προφίλ)
  • Την πιστοποίηση προγραμμάτων και γνώσεων-δεξιοτήτων επαγγελματιών αλλά και τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασιών με ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο) αλλά και διεθνείς φορείς με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ανάπτυξη των παρακάτω αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας οι οποίες θα επεξεργαστούν τα παραπάνω ζητήματα και θα διατυπώσουν κατάλληλες προτάσεις – πορίσματα με αποδέκτες την Πολιτεία, την τουριστική αγορά, τους φορείς και τους εργαζόμενους. Ομάδες Εργασίας:
  • Α-1: Θεσμικό πλαίσιο τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Αλληλεπίδραση και προοπτικές
  • Α-2: Σύνδεση αγοράς ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επαγγελματικών προφίλ – Νέες ειδικότητες
  • Α-3: Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου
  • Α-4: Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων διεθνικών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η διάρκεια εργασιών των παραπάνω Ομάδων θα είναι 3-4 μήνες περίπου με έναρξη την 23η Ιανουαρίου 2006 όπου θα λάβει χώρα η εναρκτήρια συνεδρίαση του Forum και λήξη περίπου στα μέσα Μαΐου (10/4/06) με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Ολομέλεια. Τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματα του ΑΚύκλου Εργασιών θα παρουσιαστούν στο ΑΔιεθνικό Συνέδριο Τουριστικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης που θα οργανωθεί στη χώρα μας από το Υπουργείο Τουρισμού στα τέλη Μαρτίου 2006.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top