Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Στράτος Καλπακίδης
Oι περισσότερες καινούργιες μονάδες οι οποίες δημιουργούνται προβλέπουν στον προυοπολογισμό τους συστήματα οικολογικής διαχείρισης

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Στράτος Καλπακίδης
Oι περισσότερες καινούργιες μονάδες οι οποίες δημιουργούνται προβλέπουν στον προυοπολογισμό τους συστήματα οικολογικής διαχείρισης

TravelDailyNews: Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες στα μηχανήματα επαγγελματικού καθαρισμού; Πως συμβάλουν στη διασφάλιση ποιοτικών κριτηρίων καθαριότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες; Στράτος Καλπακίδης: Οι νέες τεχνολογίες της KÄRCHER στο πρόγραμμα της το οποίο απευθύνεται στην αγορά του ξενοδοχείου στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους και στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, διατηρώντας όμως συγχρόνως της φιλικότητα τους προς τον χρήστη και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές τεχνολογικές καινοτομίες της KÄRCHER οι οποίες προάγουν τους παραπάνω στόχους είναι οι εξής:

  • το σύστημα δοσομέτρησης στα μηχανήματα περιποίησης δαπέδου και στα μηχανήματα υψηλής πίεσης
  • το σύστημα αυτόματου τινάγματος των φίλτρων στις μηχανές αναρρόφησης
  • το σύστημα EASY operation στις μηχανές σάρωσης και περιποίησης δαπέδου
  • το σύστημα FACT ευέλικτου ελέγχου τεχνολογίας καθαρισμού που επιτρέπει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά είδη δαπέδων από ένα μόνο μηχάνημα
TDN: Τι λύσεις προτείνετε εσείς ως εταιρεία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στην τομέα της καθαριότητας; Σ.Κ.: Οι λύσεις που προτείνει η KÄRCHER στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθαριότητας καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών ξεκινώντας από τα συστήματα αναρρόφησης σκόνης μόνο για τα δωμάτια και τους ορόφους, τις μηχανές αναρρόφησης σκόνης και υγρών για χώρους του ξενοδοχείου που είναι απαραίτητη και η χρήση υγρών μέσων, μηχανήματα περιποίησης δαπέδου, σάρωθρα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού και κρύου νερού με πολλές εφαρμογές στον χώρο ενός ξενοδοχείου, συστήματα επεξεργασίας νερού και φυσικά ένα μεγάλο πρόγραμμα χημικών καθαριστικών. Πέραν όμως των συστημάτων μας υπάρχουν στο πρόγραμμα μας και εξειδικευμένες προτάσεις για τον χώρο του ξενοδοχείου όπως είναι η αντιακαριακή προστασία η οποία εξασφαλίζεται από την KÄRCHER με την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας. TDN: Ποιο είναι κατά την άποψή σας το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείτε στο τομέα της καθαριότητας του ξενοδοχείου; Σ.Κ.: Το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της καθαριότητας στα ξενοδοχειακή αγορά της Ελλάδας είναι πολύ καλύτερο από το επίπεδο αντίστοιχου προσωπικού που απασχολείται σε άλλες αγορές στην Ελλάδα, παραμένει όμως πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο της κατάρτισης που υπάρχει στο ξενοδοχειακό προσωπικό της Βόρειας Ευρώπης και φυσικά της Αμερικής. Επειδή όμως ο τουρισμός για την Ελλάδα αποτελεί ή καλύτερα θα πρέπει να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης της, αυτό το επίπεδο θα πρέπει να ανεβεί. Στον τομέα αυτό θα πρέπει να συμβάλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο του καθαρισμού. TDN: Η εταιρεία σας προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού ενός ξενοδοχείου που απασχολείτε στον τομέα της καθαριότητας; Σ.Κ.: Στην εταιρία μας λειτουργεί σε μόνιμη βάση Ακαδημία Εκπαίδευσης, ένας από τους βασικούς στόχους της οποίας είναι και η εκπαίδευση συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Σε συνεργασία λοιπόν με τους ενδιαφερόμενους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και μάλιστα στο επίπεδο αυτό που προσδιορίζουν οι ανάγκες του προσωπικού του κάθε ξενοδοχείου. TDN: Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μεμονωμένες επενδύσεις μεγάλων τουριστικών μονάδων σε προγράμματα οικολογικής διαχείρισης. Πιστεύετε ότι οι έλληνες ξενοδόχοι στο σύνολό τους έχουν ευαισθητοποιηθεί οικολογικά; Σ.Κ.: Η οικολογική ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας είναι ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα και η ευαισθητοποίηση των ελλήνων ξενοδόχων δεν θα μπορούσε να ξεφύγει σημαντικά. Σίγουρα οι περισσότερες καινούργιες μονάδες οι οποίες δημιουργούνται προβλέπουν στον προυοπολογισμό τους συστήματα οικολογικής διαχείρισης αλλά η οικολογική μας συνείδηση ακόμα στην Ελλάδα χρήζει σημαντικής βελτίωσης και αυτό ξεκινάει μέσα από την οικογένεια και την εκπαίδευση. TDN: Ποιο είναι το επίπεδο ενημέρωσης των ξενοδόχων στην Ελλάδα σε θέματα χρήσης καθαριστικών , φιλικότερων προς το περιβάλλον; Πιστεύετε ότι το θέμα της οικολογικής διαχείρισης στα ξενοδοχεία θα απασχολήσει την Τουριστική βιομηχανία στα αμέσως επόμενο διάστημα; Σ.Κ.: Θεωρώ ότι το επίπεδο ενημέρωσης είναι χαμηλό, αφού οι περισσότεροι προμηθευτές-κατασκευαστές συστημάτων καθαρισμού που αυτοί είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την ενημέρωση της αγοράς, δεν βάζουν σαν πρώτη προτεραιότητα τους την φιλικότητα των προϊόντων τους με το περιβάλλον. Είναι σίγουρο όμως πως η οικολογική διαχείριση θα αποτελέσει μείζον θέμα για την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια σαν αποτέλεσμα πιέσεων και ελάχιστων απαιτήσεων οι οποίες θα τεθούν από συστήματα (βλέπε HACCP) τα οποία θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. TDN: Μία σημαντική καινοτομία στην κοινοτική νομοθεσία είναι η ενδεχόμενη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας REACH. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για λόγους συγκράτησης του κόστους, καταφεύγουν στην προμήθεια και χρήση χαμηλού κόστους και προμήθειας χημικών καθαριστικών. Πόσο θα επηρεάσει η πιθανή εφαρμογή της οδηγίας τις βιομηχανίες παραγωγής χημικών καθαριστικών και κατ’ επέκταση τον εφοδιασμό των ξενοδοχείων με χημικά καθαριστικά νέων προδιαγραφών; Σ.Κ.: Κάθε νέα νομοθεσία και ειδικά όταν προέρχεται από τις Βρυξέλες επηρεάζει σημαντικά και τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση και η κοινοτική οδηγία REACH θα δημιουργήσει καινούργια δεδομένα τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους χρήστες όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες των χημικών-καθαριστικών. TDN: Μελέτες σχετικές με την κοινοτική οδηγία REACH, κατέδειξαν ότι σημαντικός αριθμός ελληνικών βιομηχανιών παρασκευής χημικών καθαριστικών δεν έχει ενημερωθεί σχετικά για την συγκεκριμένης οδηγία. Πόσο προετοιμασμένος είναι ο κλάδος σας στην Ελλάδα για αυτές τις αλλαγές; Ποιο είναι το επίπεδο ενημέρωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναφορικά με αυτές τις αλλαγές και σε θέματα χρήσης καθαριστικών , φιλικότερων προς το περιβάλλον; Σ.Κ.: Ο μεγαλύτερος αριθμός των τοπικών κατασκευαστών προϊόντων χημικών-καθαριστικών στην Ελλάδα, είναι μικρές βιοτεχνίες με υποτυπώδεις υποδομές που η εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας θα τους οδηγήσει στην έξοδο τους από τον χώρο. Η ενημέρωση τόσο των βιοτεχνών παραγωγής χημικών καθαριστικών όσο και των επαγγελματιών της ξενοδοχειακής αγοράς για το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ χαμηλή.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top