Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

5η Ενότητα: Συμπεράσματα της Μελέτης του ΣΕΤΕ

30 November -1, 00:00

5η Ενότητα: Συμπεράσματα της Μελέτης του ΣΕΤΕ

Συμπεράσματα της Μελέτης του ΣΕΤΕ

 • Η ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικό μέγεθος που προκύπτει από την σύγκρισή μας με τους καλύτερους ή με άλλα λόγια η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να επιχειρούμε καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας.
 • Η ανταγωνιστικότητα μετριέται με τις αποδόσεις των επενδύσεων
 • Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μιας χώρας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών clusters της χώρας αυτής
 • Το cluster είναι ένα γεωγραφικά ομαδοποιημένο σύνολο επιχειρήσεων και οργανισμών που συνδέονται μέσω κοινών ενδιαφερόντων και αλληλοσυμπληρώνονται στην προσπάθεια διαμόρφωσης και προσφοράς της τουριστικής εμπειρίας.
 • Στο άμεσο μέλλον οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι περισσότερο από ποτέ πολύπλοκη και δυσκολότερη.
 • Η υπερπροσφορά καταλυμάτων θα εξακολουθήσει να υπάρχει κυρίως για λόγους πολιτικούς
 • Ο χαρακτηρισμός μιας χώρας ως ανταγωνίστριας της Ελλάδας στον τουρισμό δεν είναι πλήρης, εάν δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε ποιο τουριστικό προϊόν και σε ποια γεωγραφική αγορά την ανταγωνίζεται.
 • Βασικά συμπτώματα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος είναι η μείωση του ρυθμού μεταβολής την διεθνών αφίξεων, η επιμένουσα εποχικότητας της ζήτησης και η έντονη συγκέντρωση της προσφοράς
 • Το επενδυτικό περιβάλλον των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων βαθμολογείται χαμηλότερα από το αντίστοιχο άλλων μεσογειακών τουριστικών προορισμών
 • Η ηλικία και η ποιοτική διάρθρωση της ξενοδοχειακής προσφοράς μας δεν συνιστούν συνολικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω χαμηλού ποιοτικού κέντρου βάρους
 • Η διατήρηση του μοντέλου της έντονης εποχικότητας σε συνδυασμό με τα περιορισμένης δυναμικότητας και την κακή ποιότητα των αεροδρομίων, συνιστούν κίνδυνο επενδυτικής και αναπτυξιακής ανάσχεσης στους τουριστικούς προορισμούς
 • Το positioning και το brand awareness της πλειοψηφίας των ελληνικών τουριστικών προορισμών δεν είναι ισχυρά
 • Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τουριστικά σε επίπεδο κόστους, αλλά σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος και προσφοράς εμπλουτισμένων τουριστικών εμπειριών, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η ύπαρξη καλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η ασυμμετρία μεταξύ τιμών πακέτου και κόστους βασικών ειδών στον τουριστικό προορισμό, δημιουργεί αρνητικό χάσμα προσδοκιών.
 • Ο αριθμός των τουριστών που ενδιαφέρεται για το value for money είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμός των price sensitive.
 • Με δεδομένα τα υψηλά και ανελαστικά λειτουργικά κόστη των τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να στραφούμε από τη μείωση του κόστους στον έλεγχο του κόστους και στην προσφορά υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία
 • Αν οι μεταβολές στον τουρισμό της Μεσογείου συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα πέντε χρόνια, τότε το 2010 η Τουρκία θα βρίσκεται στα σημερινά επίπεδα της Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, δηλαδή στο στάδιο της ωριμότητας.
 • Πρώτο βήμα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και στη συνέχεια για κάθε ένα από αυτά η αναζήτηση των ανταγωνιστών μας ανά αγορά – στόχο.
 • Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει μεταξύ ποσότητας και ποιότητας τουριστών καθώς και για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της στις σημερινές και νέες αγορές με υπάρχοντα και νέα προϊόντα
 • Οι νέες αγορές δεν είναι απαραίτητα γεωγραφικές, αλλά μπορεί να είναι και προϊόντικές
 • Οι ανταγωνιστές μας είναι διαφορετικοί ανά αγορά και ανά προϊόν
 • Για κάθε προϊόν του χαρτοφυλακίου του ελληνικού τουρισμού χρειαζόμαστε και ξεχωριστό σχέδιο μάρκετινγκ.
 • Η έρευνα πρέπει να προηγείται της διαφήμισης ώστε να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της.
 • Η διαφήμιση θεωρείται αποτελεσματική από ένα ελάχιστο επίπεδο επένδυσης και πάνω.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο κατακερματισμός του διαφημιστικού προϋπολογισμού, τόσο λιγότερο αποτελεσματική γίνεται η διαφήμιση ανά αγορά – στόχο. Το παραπάνω θα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά την Περιφέρεια, τις Νομαρχιακές Επιτροπές Προβολής Τουρισμού (ΝΕΠΤ) κάθε νομού της Κρήτης, καθώς και κάθε Δημοτική Αρχή. Παλαιότερη πρόταση «ιθύνοντος νου» με την σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης περί αναθεωρήσεως του μέχρι τώρα καθιερωμένου τρόπου καθορισμού και διαχείρισης των κονδυλίων που δαπανούνται από κάθε φορέα για την Τουριστική Προβολή του τόπου τους και συνεπώς όλης της Κρήτης, φαίνεται ότι την προσπέρασαν.. Σημείωση: Η λέξη «διαχείριση» αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην λέξη «κατακερματισμός».
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού είναι η επανατοποθέτηση της Κυβέρνησης απέναντι στον τουρισμό και η αντίστοιχη προσαρμογή της κυβερνητικής δράσης.
*Ο κ. Δημήτρης Μ. Καλαϊτζιδάκης είναι διευθυντής του Grecotel Creta Palace

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top