Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος των ξενοδοχείων Aldemar Hotels:
«Στα ξενοδοχεία ο σημαντικότερος παράγοντας κόστους μετά το εργοδοτικό είναι η ενέργεια»

30 November -1, 00:00

Αλ. Αγγελόπουλος:
«Στα ξενοδοχεία ο σημαντικότερος παράγοντας κόστους μετά το εργοδοτικό είναι η ενέργεια»

"Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο ξενοδόχος καλείται να κάνει προσεκτική μελέτη κατασκευής και λειτουργίας πριν ακόμη από την διαδικασία των αδειών. Οι λόγοι δεν είναι απλά επικοινωνιακοί, όπως εύκολα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, αλλά ουσίας", αναφέρει ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος των ξενοδοχείων Aldemar Hotels. «Επιγραμματικά αναφέρω τα σημαντικά οφέλη της έγκαιρης και σωστής μελέτης.

 • Σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, που μπορεί να ξεπερνά και το 50% μιας συμβατικής κατασκευής (χωρίς τη χρήση συστημάτων εξοικονόμησης) με τη χρήση σωστών υλικών,καλής μόνωσης και σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Εξοικονόμηση επιτυγχάνεται και στην ανάγκη εργατικού δυναμικού αφού η μελέτη βασίζεται και στους χρόνους παροχής της υπηρεσίας.
 • Διάρκεια στο χρόνο της κατασκευής, αφού μπορεί να περιοριστεί σημαντικά η φθορά από τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση, άρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κάθε υλικού ρυπογόνου ή μη.
 • Η από σχεδιασμού σωστές οδεύσεις, προμετρήσεις υλικών και σωστές διαστασολογήσεις κρατούν το κόστος της κατασκευής χαμηλά και την απόδοση σε υψηλά επίπεδα.
 • Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, όπως το ευρέως γνωστό HACCP, αντιμετωπίζονται εξΆαρχής.
 • Μελέτη διατήρησης τοπίου και ανάδειξής του. Στην ίδια μελέτη οφείλουμε να σκεφτούμε και το θέμα της ένταξης λειτουργικά και αισθητικά της νέας μονάδας στο φυσικό της περιβάλλον, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τους περιορισμούς σε φυσικούς πόρους και τη σωστή εκμετάλλευσή τους ή και τον πολλαπλασιασμό τους.

Σε όλα τα παραπάνω ζητήματα η επιχείρηση επιβαρύνεται σημαντικά αν προσπαθήσει να κάνει διορθωτικές κινήσεις μετά την κατασκευή. Η απαιτούμενη σε αυτήν την περίπτωση επένδυση σε χρόνο και χρήματα είναι ασύμφορη στις πλείστες των περιπτώσεων, ενώ κάποιες από τις επεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν. Η σημερινή πραγματικότητα απέχει σημαντικά απΆόσα περιγράφονται παραπάνω, αφού ακόμη και σύγχρονες μονάδες κάνουν κατάχρηση των φυσικών πόρων και επιβαρύνουν σημαντικά την περιοχή στην οποία αναπτύσσονται".

Ο κ. Αγγελόπουλος πιστεύει ότι στην Ελλάδα ο ξενοδόχος πρέπει να δώσει βάρος στη χρήση τεχνολογιών που να αμβλύνουν τις συνέπειες που έχει η λειτουργία μιας μονάδας στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. "Αφού θεωρήσουμε ως δεδομένο πως τα ελληνικά ξενοδοχεία λειτουργούν εδώ και κάποια χρόνια, θα πρέπει να εξετάσουμε τι μπορεί ο σύγχρονος ξενοδόχος να αλλάξει και όχι βέβαια να του ζητήσουμε να γκρεμίσει αυτό που έφτιαξε και να χτίσει κάτι άλλο στη θέση του. Βάση εμπειρίας πλέον θα επέμενα στην υιοθέτηση των ακόλουθων λύσεων που συνδυάζουν την ευαισθησία με το όφελος, αφού θα ήταν ουτοπικό να ζητήσουμε σε κάποιον να παραγνωρίσει το δεύτερο.

 • Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών κατόπτρων που κυρίως συμμετέχουν στη θέρμανση νερού χρήσης. Το ποσοστό κάλυψης μπορεί να διαφέρει από μονάδα σε μονάδα, το αποτέλεσμα όμως δεν αμφισβητείται.
 • Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στις μονώσεις, αλλά και στη χρήση υλικών που δεν φθείρονται στο χρόνο και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Μονάδες Διαχείρισης λυμάτων για την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού (σύγχρονος Βιολογικός καθαρισμός).
 • Εγκατάσταση δοσομετρητών χημικών πισίνας.
 • Υιοθέτηση του ακριβού, πλην όμως απαραίτητου HACCP».

"Στα ξενοδοχεία ο σημαντικότερος παράγοντας κόστους μετά το εργοδοτικό είναι η ενέργεια", εστιάζει ο κ. Αγγελόπουλος. "Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι τις ενέργειές μας και από εκεί θα προκύψει και η σημαντικότερη ωφέλεια για το περιβάλλον. Δυστυχώς, οφείλουμε να τονίζουμε τη σχέση κόστους απόδοσης, αφού παραμένει το σημαντικότερο κριτήριο λήψης απόφασης".

Σε ερώτηση του τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ο κ. Αγγελόπουλος απαντά "όχι πολλά". Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρείται μεγαλύτερη κατανόηση του ρόλου των εργαζομένων στην παρεχόμενη υπηρεσία και αντίστοιχες παροχές και στήριξη προς αυτούς. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του Έλληνα όμως οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα διστακτικές στη θέσπιση κινήτρων και στις extra παροχές. "Στα χρόνια που ακολουθούν και εν μέσω γενικής αναθεώρησης του τρόπου ζωής του Έλληνα, προβλέπω σημαντικές αλλαγές σε αυτό το θέμα. Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο η ανάγκη για διαμόρφωση υγιών σχέσεων μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη και πολύ η ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στις ποιοτικές υπηρεσίες θα οδηγήσουν σε μια νέα εργατική τάξη που θα μάθει να συνδέει την εργασία με το αποτέλεσμα, μέσα από κίνητρα υλικά και υποστηρικτικά. Αναφερόμενος στα υποστηρικτικά κίνητρα, ξεχωρίζω την Τράπεζα Αίματος, την ιδιωτική ασφάλιση με πρόσθετες παροχές, την κοινωνική ευαισθησία σε θέματα ζωής του τόπου και των ανθρώπων του, τις εκδηλώσεις για μέλη των οικογενειών των εργαζομένων, τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις του δήμου ή οργανισμών και την διαρκή επιβράβευση. Βεβαίως, αυτά είναι μόνο ένα μέρος από όσα μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, αφού οι εταιρείες πλέον, όχι μόνο δε λειτουργούν σε βάρος του εργαζόμενου, αλλά διαμορφώνουν έναν σύγχρονο τρόπο ζωής και αναβαθμίζουν την κουλτούρα της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται".

Όσον αφορά στη σχέση ξενοδοχείου και τοπικής κοινωνίας, ο κ. Αγγελόπουλος πιστεύει ότι η σχέση αυτή διαμορφώνεται μέσα από καθημερινή τριβή. "Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο. Η εικόνα μια περιοχής επηρεάζει τη δημοτικότητα και την απόδοση των επιχειρήσεών της. Ομοίως η καλή λειτουργία μιας επιχείρησης αναβαθμίζει την περιοχή ως προς την εικόνα και τη λειτουργία της. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει ουσιαστική επιρροή στα κοινά και τα καθημερινά του ενός και των πολλών, με στόχο την ανάδειξη του τόπου, της φύσης, του πολιτισμού, του ανθρώπου. Είμαστε όλοι μέτοχοι στην Ελλάδα και ανάλογα με την πορεία της μετοχής της κερδίζουμε ή χάνουμε. Αν ο ένας μπορεί να φέρει αλλαγές, μια εταιρεία μπορεί να τις διαδώσει και να τις στηρίξει".

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε μεγάλο βαθμό, παραγνωρίζουν ότι η προσφερόμενη υπηρεσία είναι όσο καλή όσο ο κάθε κρίκος στην αλυσίδα της. Μια ξεχασμένη 'καλημέρα' ή ένας καθυστερημένος καφές συνδέονται εύκολα με μια κακή εμπειρία διακοπών. Ο εργαζόμενος είναι αυτός που συνδέει την υποσχόμενη υπηρεσία με την τελική εμπειρία διακοπών.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top