Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Επισκόπηση των προβλημάτων για την ελληνική χιονοδρομία και τωνε λληνικών Χιονοδρομικών Κέντρων

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Όλγα Κοτσίνα

Ο Ελληνικός Σύλλογος Τουριστικής Χιονοδρομίας ιδρύθηκε το 2003 από ερασιτέχνες χιονοδρόμους, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης της τουριστικής χιονοδρομίας στην Ελλάδα.

Στα μέλη του περιλαμβάνονται και επιστήμονες με ειδικές γνώσεις σε θέματα ανάπτυξης χιονοδρομικών και συνοδών έργων, ειδικούς για το περιβάλλον κ.λπ.

Η δημιουργία του στηρίχτηκε στην αγάπη για το άθλημα, αλλά και στην πίστη πως η ελληνική χιονοδρομία μπορεί να αναπτυχθεί και έχει τις δυνατότητες να γίνει αντάξια των προσδοκιών όλων όσων ασχολούνται με αυτή.

Οι βασικοί στόχοι του Ε.Σ.ΤOY.Χ. είναι η εκπροσώπηση των μελών του σε όλους τους φορείς (κυβερνητικούς και μη) που έχουν άμεση σχέση με τη χιονοδρομία, οι παρεμβάσεις όταν και όπου κρίνεται σκόπιμο, η ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην ελληνική χιονοδρομία και η επιμόρφωση των μελών σε θέματα τεχνικής και ασφάλειας.

Ο Ε.Σ.ΤΟΥ.Χ, όντας ο μοναδικός μέχρι σήμερα πανελλήνιος σύλλογος τουριστικής χιονοδρομίας, διανύει τον ογδοο χρόνο της ζωής του αποτελώντας σημαντική παρουσία στο χώρο. Αναφορικά παραθέτουμε μερικές μόνο από τις δραστηριότητές του, όπως : η παρουσίαση των θέσεών του στην πολιτεία (αρμόδιοι υπουργοί), οι ενημερωτικές συναντήσεις με τις Διευθύνσεις των Χιονοδρομικών Κέντρων, η συμμετοχή σε συνέδρια (παρουσίαση στο 3ο Διεθνές Σεμινάριο για τους Τραυματισμούς στο Σκι - Δελφοί 12/2005, διοργάνωση Σεμιναρίου για την Επισκευή και Συντήρηση Χιονοδρομικού Εξοπλισμού - Αθήνα 11/2006), διοργάνωση διημερίδας στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου (2007) με σκοπό τη συζήτηση για τα προβλήματα των χιονοδρομικών παρουσία των διευθυντών τους.

Σκοποί του Συλλόγου:

 • Προβολή, προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των τουριστών (μη οργανωμένων σε Αθλητικά Σωματεία) χιονοδρόμων, με στόχο τη βελτίωση της χιονοδρομίας στην Ελλάδα
 • Η λειτουργία της χιονοδρομίας μέσα στα πλαίσια των νόμων και κωδίκων που αναφέρονται στη χιονοδρομική δεοντολογία και ηθική και η γνωμοδότηση επί σχετικών θεμάτων
 • Ενημέρωση από και προς τις αρχές σε θέματα νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών περί την χιονοδρομία
 • Εκπροσώπηση των μελών στις Αρχές και τα Χιονοδρομικά Κέντρα για χιονοδρομικά θέματα
 • Παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τη χιονοδρομία, ενημέρωση των μελών και ενίοτε παρέμβαση εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν
 • Ανάληψη και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σχετικά με την ποιότητα της χιονοδρομίας
 • Συμμετοχή και συνεργασία με κάθε φορέα που ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου και την επεξεργασία προτάσεων αντιμετώπισης θεμάτων γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος
 • Η προστασία και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος
 • Διοργάνωση εκδρομών

Επισκόπηση της παρουσας κατάστασης:
Όλα τα Χιονοδρομικά Κέντρα της χώρας – ιδιωτικής ή δημόσιας (με την ευρύτερη έννοια) ιδιοκτησίας - είναι σε κρίσιμη και προβληματική κατάσταση. Αυτό διαφαίνεται από τα ακόλουθα:

 1. Ζημιές στους ισολογισμούς.
 2. Υπερκορεσμός τα Σαββατοκύριακα και υπολειτουργία τις καθημερινές.
 3. Ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και ελλιπής εκπαίδευση εργαζομένων στα Χ.Κ.
 4. Απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις.
 5. Ανυπαρξία σημαντικών επενδύσεων για την ανακαίνιση ή και επέκταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων.
 6. Επιτυχίες του συναγωνισμού - διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση ελληνικής χιονοδρομικής πελατείας, τόσο από παραδοσιακά (Ελβετικά, Γαλλικά, Ιταλικά, και Αυστριακά) όσο και από γειτονικά (Βουλγαρικά, Τουρκικά, Σκοπιανά) Χ.Κ.
 7. Ελλιπές προϊόν, το οποίο οδηγεί σε κακή χιονοδρομική εμπειρία για τους πελάτες.
 8. Συμπεράσματα από την ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης

Λεπτομερέστερα:

2.1 - Ζημιές στους ισολογισμούς
Οι επαφές μας με τους περισσότερους Διευθυντές Χ.Κ δείχνουν ότι αυτά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές και επενδυτικές τους ανάγκες βασιζόμενοι στα έσοδά τους από τα εισιτήρια και τις εγκαταστάσεις κυλικείων η εστιατορίων και άλλων λειτουργιών. Τα δε περιθώρια για αύξηση των τιμών των εισιτηρίων είναι μηδαμινά, διότι ήδη ευρίσκονται στα επίπεδα τιμών χιονοδρομικών κέντρων του εξωτερικού τα οποία συγκριτικά παρέχουν πολύ καλύτερο χιονοδρομικό προϊόν.

2.2 - Υπερκορεσμός τα Σαββατοκύριακα και υπολειτουργία τις καθημερινές
Σήμερα, η δυναμικότητα των ελληνικών χιονοδρομικών τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες έχουν κορεστεί. Για τον λόγο αυτό τα ατυχήματα των χιονοδρόμων έχουν αυξηθεί επικίνδυνα στις πίστες, εξαιτίας αυξημένης κίνησης χιονοδρόμων. Το Χ.Κ. Παρνασσού, για παράδειγμα, δυναμικότητας 4.000 χιονοδρόμων με όλες τις πίστες και τους αναβατήρες σε λειτουργία, δέχεται τα Σαββατοκύριακα έως και 6.000-7.000 χιονοδρόμους, πολλές φορές με ορισμένους αναβατήρες ή και πίστες εκτός λειτουργίας.

Αντίθετα, τις καθημερινές, το ίδιο χιονοδρομικό έχει 300 πελάτες συνολικά και υπολειτουργεί με περιορισμένο αριθμό πιστών και οικονομική ζημιά.

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί στα υπόλοιπα Χ.Κ.

2.3 - Ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και ελλιπής εκπαίδευση εργαζομένων
Η απασχόληση στα Χ.Κ. είναι εποχιακή και τα οικονομικά μέσα πενιχρά με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού. Παρουσιάζονται ελλείψεις στις διαστρώσεις πιστών, τη σήμανση και την οριοθέτηση τους, με συνέπεια την πρόκληση συχνών ατυχημάτων.

Η απουσία εκπαίδευσης προσωπικού άλλων τομέων που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, (ταμεία, ενοικίαση εξοπλισμού, εστιατόρια) επιτείνει την εικόνα κακού προϊόντος.

Επίσης, τα παρακάτω θέματα άπτονται της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης της διοίκησης των Χ.Κ. αλλά και του Χειμερινού Τουρισμού:

 1. Ελλιπής εκπαίδευση σε Διοικητικές Ικανότητες / Διοικητική Πολιτική που αντικατοπτρίζεται στις μη ορθολογικές τιμολογιακές πολιτικές, περιορισμένη εξωτερική επικοινωνία, κτλ.
 2. Ανύπαρκτη ικανότητα Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management)
 3. Ελλιπείς συνθήκες πρώτων βοηθειών (Emergency Care)
 4. Έλλειψη Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Ski Area Risk Assessment)
 5. Περιβαλλοντική προστασία

Αυτές οι ελλείψεις δεν είναι ομοιόμορφες σε κάθε Χ.Κ.

2.4 - Απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις
Τα περισσότερα Χ.Κ. δημιουργήθηκαν την δεκαετία του Ά80 και παλαιότερα. Πολλά από αυτά χρησιμοποίησαν μεταχειρισμένο και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό (αναβατήρες), έτσι οι σημερινές εγκαταστάσεις είναι πραγματικά απαρχαιωμένες. Σημειωτέον ότι μερικοί αναβατήρες έχουν εγκαταλειφθεί, είτε γιατί τοποθετήθηκαν σε λάθος τοποθεσία στο βουνό και δεν υπάρχουν κονδύλια για τη μεταφορά τους σε πιο πρόσφορο μέρος, είτε γιατί έχουν υποστεί ζημιές και δεν υπάρχουν κονδύλια για την επισκευή τους.

2.5 - Ανυπαρξία σημαντικών επενδύσεων
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν υπάρχουν περιθώρια από τα έσοδα των Χ.Κ. για νέες επενδύσεις. Με το υπάρχον νομικό και ιδιοκτησιακό πλαίσιο δημιουργούνται ισχυρά αντικίνητρα σοβαρών επενδύσεων στο χώρο. Κανένας ιδιώτης δεν θα εκθέσει σε κίνδυνο κεφάλαια για νέες επενδύσεις, ενώ ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αδυνατεί πλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις.

2.6 - Επιτυχίες του συναγωνισμού
2.6.1 - Παραδοσιακά κέντρα χειμερινού τουρισμού
Τα Χ.Κ. στην Ελβετία, Γαλλία, Αυστρία και Ιταλία είναι παγκοσμίου φήμης και λειτουργούν για μια πεντηκονταετία. Με βάσει τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων (στοιχεία από τουριστικά γραφεία, διαδίκτυο κλπ) όλο και περισσότεροι Έλληνες χιονοδρόμοι τα επισκέπτονται για χειμερινές διακοπές τόσο λόγο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και λόγω τιμών.

Ο λόγος είναι απλός: οι τιμές τους μέσω οργανωμένων τουριστικών πακέτων είναι φθηνότερες από τα έξοδα μιας εβδομάδας χειμερινού τουρισμού στη Ελλάδα!

Παράδειγμα, το 2010 ο ΕΣΤΟΥΧ διοργάνωσε εκδρομή 1 εβδομάδας στην Ιταλία, στην περιοχή του Dolomiti Superski σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, με πρωινό και βραδινό, αεροπορικά εισιτήρια & μεταφορά από/προς αεροδρόμιο με πούλμαν, εβδομαδιαία κάρτα για 1200 χμ. πίστες, στην τιμή των 930  Ευρώ κατΆ άτομο.

2.6.2 - Γειτονικά κέντρα χειμερινού τουρισμού
Τα Χ.Κ. στη γειτονική Βουλγαρία έχουν σημαντική εισροή Ελλήνων χιονοδρόμων από τις γειτονικές πόλεις κάθε Σαββατοκύριακο.

Ο ανταγωνισμός εντείνεται με δυσοίωνες προοπτικές για τα Ελληνικά Χ.Κ. Προστέθηκε και ένα μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο στο Kozuf της FYROM (το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα και η επένδυση του θα φτάσει τα 100 εκ. Ευρώ), μόλις 130 χμ. από τη Θεσσαλονίκη!

2.7 - Ελλιπές προϊόν (κακή χιονοδρομική εμπειρία για τους πελάτες)
Ο συνωστισμός τόσο στις πίστες όσο και στις εγκαταστάσεις των σαλέ δημιουργούν συνθήκες δυσαρέσκειας για τους πελάτες.

Οι μεγάλες (και άτακτες) ουρές αναμονής στους αναβατήρες δημιουργούν διαρκή εστία προστριβών μεταξύ των χιονοδρόμων αλλά και των υπαλλήλων των Χ.Κ. που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και παράλληλα μειώνουν τον χρόνο ενασχόλησης με το άθλημα.

Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν μια συνεχή ροή παραπόνων προς τις Διευθύνσεις των Χ.Κ., τα έντυπα μέσα αλλά και τις ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (www.snowclub.gr, www.snowreport.gr κ.ά.). Τα παράπονα αυτά είναι συνήθως βάσιμα, αλλά τα σχόλια που προκαλούν, δημιουργούν εντυπώσεις κάθε άλλο παρά ευνοϊκές για τα Χ.Κ. της χώρας και τον χειμερινό τουρισμό μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνωστισμός τα Σαββατοκύριακα επεκτείνεται και στις γύρω περιοχές όσον αφορά στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καταστήματα των περιοχών αυτών, τα οποία με τις υψηλές τιμές τους και τις φτωχές συγκριτικά με το εξωτερικό υπηρεσίες εντείνουν την κακή εικόνα του προϊόντος του χειμερινού τουρισμού.

2.8 - Συμπεράσματα από την ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης
Η οικονομική κατάσταση των ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων σήμερα είναι από κρίσιμη ως άθλια. Υπό τις συνθήκες αυτές είναι πολύ δυσκολο να γίνουν νέες επενδύσεις από τα ταμεία των ίδιων των χιονοδρομικών, παρόλο που στη χώρα μας ο αριθμός των χιονοδρόμων αυξάνεται κάθε χρόνο θεαματικά (σήμερα υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα 350.000 άτομα κάνουν σκι περισσότερες από 6 φορές το χρόνο).

Εδώ αξίζει να σημειωθεί το οξύμωρο ότι, ενώ τα Χ.Κ. αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των χιονοδρόμων που έρχονται το Σαββατοκύριακο, σε ετήσια βάση τα Χ.Κ. λιμοκτονούν!! Αυτό το οξύμωρο δεν λύνεται με επεκτάσεις / επενδύσεις στην παρούσα φάση, διότι ναι μεν αυτές θα αποσυμφορήσουν τα Χ.Κ., αλλά θα αυξήσουν τα ελλείμματά τους σε ετήσια βάση.

Ο ανταγωνισμός από τα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας και των άλλων γειτονικών χώρων είναι πολύ μεγάλος και θα συνεχίσει να εντείνεται,πραγμα που θα αναγκασει μεσα σε λιγα χρονια πολλα χιονοδρομικα κεντρα της χωρας μας να κλεισουν.

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η κατάσταση θα γίνει μη αναστρέψιμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χιονοδρομικά κέντρα είναι το «βαρύ πυροβολικό» του χειμερινού τουρισμού και όλοι γνωρίζουμε πόσο έχουν ωφεληθεί οικονομικά οι γύρω απο αυτά περιοχές, και πόσο έχουν βοηθήσει ώστε επαρχίες ολόκληρες που, πριν από λίγα χρόνια μαράζωναν, σήμερα να βρίσκονται σε οικονομική ευμάρεια.

Το άδικο της υπόθεσης μάλιστα, είναι ότι, ενώ τα χιονοδρομικά κέντρα βοήθησαν πολύ όλες αυτές τις περιοχές, τα ίδια δεν ωφελήθηκαν οικονομικά ούτε 1 ευρώ από αυτή την ανάπτυξη.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top