Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

KARCHER

30 Νοέμβριος -1, 00:00

KARCHER

Η σοβαρότητα και η ευαισθησία κάθε κοινωνίας σε θέματα υγιεινής έχει να κάνει με το βιωτικό της επίπεδο. Στις αναπτυγμένες κοινωνίες της Ευρώπης και της Αμερικής είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης με το οποίο το οργανωμένο κράτος αλλά και οι πολίτες γενικότερα αντιμετωπίζουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και την καθαριότητα και ειδικότερα σε χώρους που σχετίζονται με τα τρόφιμα, είτε αυτό λέγεται παραγωγή, είτε αποθήκευση είτε διανομή είτε κατανάλωση. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον, από την μεριά των επιχειρήσεων, για την εξασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών υγιεινής καθαριότητας και ασφάλειας σε χώρους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα τρόφιμα. Το ενδιαφέρον αυτό, προκαλείται είτε μέσω της πίεσης από τους προαναγγελθέντες ελέγχους από το κρατικό όργανο τον Ε.Φ.Ε.Τ, είτε εξαιτίας συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις πιστοποιήσεις στις οποίες προχωρούν σταδιακά οι επιχειρήσεις (ISO), είτε από την ίδια την αγορά η οποία πλέον απαιτεί συγκεκριμένα υψηλά στάνταρς για την επιλογή των συνεργασιών. Χρήσιμο εργαλείο για την εξασφάλιση αυτών των υψηλών στάνταρς αποτελεί ο έλεγχος κρίσιμων σημείων (HACCP) τον οποίο όλο και περισσότερες επιχειρήσεις από τον χώρο των τροφίμων εφαρμόζουν στην λειτουργία τους. Η KARCHER η κορυφαία εταιρία συστημάτων καθαρισμού παγκόσμια αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα θέματα καθαριότητας και υγιεινής στον χώρο των τροφίμων και για τον λόγο αυτό έχει ετοιμάσει ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις εφαρμογής του HACCP. Οι λύσεις της KARCHER βασίζονται στην ενεργοποίηση των τριών βασικών παραμέτρων που συνθέτουν το Σύστημα Καθαρισμού: 1.μηχάνημα
2.αξεσουάρ
3.χημικό
Η διαδικασία με την οποία οι τρεις παράμετροι του συστήματος συνεργάζονται για να δοθεί η λύση μέσα σε έναν χώρο είναι συγκεκριμένη:

  • οπτικός έλεγχος του χώρου
  • καταγραφή των προβλημάτων
  • καταγραφή της συχνότητας καθαρισμού
  • επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, αξεσουάρ και χημικών
  • πρόταση καθαρισμού
  • after market support
Την ευθύνη υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας την έχει μια εκπαιδευμένη ομάδα στελεχών της KARCHER και εξειδικευμένων συνεργατών της, με δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της ελληνικής επικράτειας. Η πρόταση καθαρισμού σαν αποτέλεσμα της συνολικής διαδικασίας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες καθαρισμού του χώρου σε χρονικό ορίζοντα τον οποίο θα τον ορίσει ο ενδιαφερόμενος. Το ισχυρό σημείο όμως της προσέγγισης μας στα προβλήματα των επαγγελματιών του χώρου, αποτελεί η δυνατότητα της KARCHER για σοβαρό After Market Support σε πανελαδικό επίπεδο. Μια παράμετρος ιδιαίτερη σημαντική όταν αναφερόμαστε σε επαγγελματικές απαιτήσεις. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε τις λύσεις που μπορεί να δόσει η KARCHER στα βασικά προβλήματα καθαρισμού που αντιμετωπίζουμε στην διαδρομή του τρόφιμου στην διάρκεια της ζωής του. Κλείνοντας θα πρέπει να διευκρινήσουμε τα εξής:
  • όλα τα προτεινόμενα μηχανήματα έχουν ειδική κατασκευή για χρήση σε χώρους τροφίμων (ανοξείδωτα μέρη, ειδικά υλικά)
  • όλα τα χημικά της KARCHER είναι πιστοποιημένα κατά ISO14001 και φέρουν την έγκριση του γενικού χημείου του κράτους
  • η KARCHER είναι η πρώτη εταιρία του χώρου που πιστοποίησε ISO 9001
Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top