Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Προτάσεις για τους επαγγελµατίες του κλάδου

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Προτάσεις για τους επαγγελµατίες του κλάδου

 • Χρειάζεται οι ιθύνοντες των τουριστικών γραφείων να «προχωρήσουν» στην πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν (1ο βήµα στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών)
 • Είναι σκόπιµο και αναγκαίο να παρακολουθούν και ελέγχουν συστηµατικά την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Προς τούτο χρειάζεται τακτή έρευνα του βαθµού ικανοποίησης πελατών, µε ερωτηµατολόγια και η καταγραφή παραπόνων των τουριστών-πελατών τους, κατά οµάδα πελατών και παρεχόµενη υπηρεσία.
 • Με δεδοµένο και αυτονόητο ότι η καταλληλότητα και επάρκεια των εργαζοµένων στην παροχή υπηρεσιών καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα, είναι αναγκαία τόσο η πρόσληψη και απασχόληση περισσότερων αποφοίτων τουριστικών σχολών όσο και η εκπαίδευσή τους σε θέµατα ποιότητας υπηρεσιών, γενικότερα και εξυπηρέτησης του πελάτη-τουρίστα ειδικότερα.
 • Επειδή η ποιότητα των προµηθευτών τουριστικών υπηρεσιών επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το τουριστικό γραφείο, είναι αναγκαίο και σκόπιµο η ανάπτυξη µεθοδολογίας για την παρακολούθηση των συνεργατών αυτών (πχ επίπεδο υπηρεσιών τους, συνέπεια και αξιοπιστία τους, δίκτυο επικοινωνίας µαζί τους).
 • Μια ακόµη πρόταση η οποία προκύπτει από την έρευνα αυτή είναι ότι η διοίκηση των τουριστικών γραφείων της χώρας µας, πρέπει να επικεντρωθεί στον παράγοντα «αξιοπιστία» (έτσι όπως αυτός προσδιορίζεται στο θεωρητικό µέρος της έρευνας) για την αναβάθµιση της όλης ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν.
 • Σκόπιµη ακόµη είναι η, για κάθε κατηγορία ταξιδίων, διαπίστωση των παραγόντων / λόγων που κάνουν τους τουρίστες-πελάτες να παραµένουν πιστοί στο (κάθε) γραφείο. Αυτό θα βοηθούσε στη διατήρηση και βελτίωση αυτών των παραγόντων για να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το ποσοστό σταθερής πελατείας τους.

 • Share |
  Ads by TDN

  Μικρά & Ενδιαφέροντα

  Παρουσιάσεις Εταιριών

  Παρουσιάσεις Προϊόντων

  Οι αναγνώστες μας στο Facebook

  Αγγελίες

  Μια Φωτογραφία μιλάει

  Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

  Φωτορεπορτάζ

  Οι αναζητήσεις του Μορφέα

  Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

  ↑ top