Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 "Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 "Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)

Το Ελληνικό Πρότυπο για το HACCP το έχει εκπονήσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και ονομάζεται ΕΛΟΤ 1416 "Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP). Βασίζεται δε, σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές (DS 3027, Codex Alimentarius, ISO 15161, κλπ.).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύθηκε με το Νόμο 372/1976, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Mη Kερδοσκοπικού Xαρακτήρα. Από το 1997, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ 155/1997, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΟΤ Α.Ε", διοικούμενος από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι δραστηριότητες και λειτουργίες του διέπονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και περιλαμβάνουν:

  • την εκπόνηση και διάδοση Ελληνικών Εθνικών Προτύπων
  • την αξιολόγηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, προϊόντων και διεργασιών
  • την διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών σε υλικά και προϊόντα
  • την παροχή τεχνικής πληροφόρησης
  • την παροχή εκπαίδευσης σε συστήματα διαχείρισης

Παράλληλα, ο ΕΛΟΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και στην υποστήριξη απαραίτητων υποδομών στο χώρο της ποιότητας, όπως π.χ. στην δημιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ), του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (ΕΕΕ) κ.ά.

Στα πλαίσια της παροχής της τεχνικής πληροφόρησης ο ΕΛΟΤ διαθέτει την πλέον ενημερωμένη βιβλιοθήκη Προτύπων στη χώρα μας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για να βρουν όλα τα Πρότυπα που εκδίδονται από τους Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Οργανισμούς καθώς και εξειδικευμένες εκδόσεις. Επίσης, ο ΕΛΟΤ διαχειρίζεται το "Κέντρο Πληροφόρησης", με την υποχρέωση να κοινοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη όλα τα σχέδια Νομοθετικών Διαταγμάτων, Προτύπων, Κανονισμών που έχουν τεχνικά περιεχόμενα, πριν αυτά τεθούν σε ισχύ.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top