Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Ο δεύτερος άξονας

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Ο δεύτερος άξονας
  • Οι επαγγελματικοί φορείς θα δίνουν τα "σήματα"
  • Αλλαγή φιλοσοφίας
  • Γραφεία ΕΟΤ σε όλες τις περιφέρειες
  • Θα συγκεντρώσει αρμοδιότητες

X.K.: "Ο δεύτερος άξονας είναι πολύ βασικός για τη χώρα μας γιατί έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις, την πιστοποίηση και τον έλεγχο. Εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια να γίνουν πράγματα και, ταυτόχρονα, πολλές δυσκολίες. Εχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη δυνατότητα να μπορέσει να βελτιωθούν τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και οι υπηρεσίες" TDN: Σκέφτεστε να καθιερώσετε ειδικά "σήματα" για όλες τις υποδομές και τις υπηρεσίες; X.K.: "Βεβαίως και, μάλιστα, σκεφτόμαστε να συνεργαστούμε με φορείς για να το κάνουμε" Οι επαγγελματικοί φορείς θα δίνουν τα "σήματα" TDN: Εννοείτε τον ΕΛΟΤ; X.K.: "Όχι μόνο τον ΕΛΟΤ ή φορείς πιστοποίησης. εννοώ και τους επαγγελματικούς φορείς όπως το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι οι ίδιοι οι φορείς, οι επιχειρηματίες, θέλουν να βελτιωθεί το προϊόν και να μπορέσουμε να το κάνουμε μαζί". TDN: Είναι, όμως, σε θέση οι φορείς, έτσι όπως λειτουργούν σήμερα να κάνουν κάτι τέτοιο; Τους προσφέρετε, δηλαδή, ένα κίνητρο να αλλάξουν; ¶λλωστε, στη συνέχεια, θα πρέπει φαντάζομαι ο ΕΟΤ να τους ελέγχει για το αν έκαναν σωστά την πιστοποίηση ή όχι... X.K.: "Σίγουρα. Το γεγονός ότι ο ΕΟΤ θα εκχωρήσει σε φορείς το δικαίωμα πιστοποίησης δεν σημαίνει ότι στη συνέχεια ο ΕΟΤ δεν θα έχει τη δυνατότητα να τους ελέγξει. Πάρτε για παράδειγμα κάτι ανάλογο που ισχύει στη χώρα μας για τους ανελκυστήρες. Ξέρετε, τώρα αυτά πιστοποιούνται από μηχανικούς και την εταιρεία κατασκευής κι αν σ' έναν έλεγχο βρεθεί κάποιος να μην πληροί τις προδιαγραφές απειλείται με σοβαρές ποινές. Δεν υπάρχει λόγος, λοιπόν, να υπάρξει μια κεντρική δομή που να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να κάνει τις πιστοποιήσεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα στους φορείς που ενδιαφέρονται. Σε πρώτη φάση θα μπορούσε αυτό να λειτουργεί ως ένα μεικτό σχήμα με τη συμμετοχή του ΕΟΤ αλλά, μετά, ιδανικά θα έπρεπε οι φορείς να κάνουν τις πιστοποιήσεις και ο ΕΟΤ να κάνει τους ελέγχους". TDN: Υπάρχουν φορείς που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο; X.K.: "Το ΞΕΕ έχει αναλάβει, ήδη, μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση αλλά δεν είναι ο μόνος φορέας. Ξέρετε υπάρχουν ειδικού τύπου τουριστικές εξυπηρετήσεις όπως ο οικολογικός τουρισμός ή ο τουρισμός περιπέτειας που χρειάζονται πιστοποιήσεις" TDN: Οι συγκεκριμένοι τομείς, όμως, βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα και δεν υπάρχουν καν επαγγελματικοί φορείς. Ποιός θα πιστοποιήσει τις επιχειρήσεις; X.K.: "Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα με τους τουριστικούς φορείς γενικά. Να ας αναφέρω μια εμπειρία που είχα από ερευνητικό πρόγραμμα "Life" για το περιβάλλον. Αφορούσε τα δέκα νησιά των Κυκλάδων, το πρόγραμμα εμπεριείχε την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στο σχεδιασμό είχαμε προβλέψει πολύ ωραία τη συνεργασία με τοπικούς φορείς. Σε τοπικό επίπεδο, όμως, δεν υπάρχουν επιμελητήρια και οι φορείς είναι συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στελεχώνονται από άτομα που μπορεί να δουλεύουν στη ΔΕΗ το πρωί και να κάνουν τον ξενοδόχο το απόγευμα. Εκεί είναι που πάσχουμε. Τα πράγματα αλλάζουν σιγά-σιγά αλλά σε μικρούς προορισμούς εκεί τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να είναι κάπως έτσι" Αλλαγή φιλοσοφίας TDN: Αλλαγή φιλοσοφίας λοιπόν... X.K.: "Ενώ η παλιά λογική ήταν "command and control", δίνω εντολή και έλεγχο, ο ΕΟΤ θα πρέπει τώρα να αναλάβει έναν άλλο ρόλο. Θα πρέπει να είναι στη λογική του "υποκινώ και υποστηρίζω". Θα πρέπει, δηλαδή, να αξιοποιεί το γεγονός ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες από διάφορους-επιχειρηματίες ή ενδιάμεσους, μη κυβερνητικούς φορείς σε χαμηλότερο επίπεδο- να τις αξιοποιεί, να τις ενισχύει, να δίνει κατευθύνσεις και ασφαλώς και να τις ελέγχει αφού έχει αυτή την αρμοδιότητα. Η έμφαση, όμως, δεν θα είναι στο "διατάζω και ελέγχω". Κι εκεί βρίσκεται η πρόσκληση ως προς τον δεύτερο "πυλώνα". Εδώ εντάσσεται και το θέμα των γραφείων του ΕΟΤ στην περιφέρεια" TDN: Πως θα χειριστείτε αυτό το θέμα, αλήθεια; X.K.: "Όπως ξέρετε η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στις 13 περιφέρειες και συναντά πολλά προβλήματα. Κι αυτό συμβαίνει επειδή οι περιφέρειες δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν άμεσα και συχνά για την εξέταση ή επίλυση μιας καταγγελίας καταφεύγουν στα δικαστήρια αφού δεν παρεμβαίνουν στους νομάρχες ή τους δημάρχους οι οποίοι είναι πολιτικοί φορείς. Έτσι, δεν γίνεται τίποτα. Αν για παράδειγμα υπάρχει μια καταγγελία για ένα κάμπινγκ ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, το τοπικό γραφείο του ΕΟΤ λέει στην περιφέρεια "ρίξτου πρόστιμο" κι η περιφέρεια λέει "δεν το ρίχνω, ας πάει στα δικαστήρια" και η υπόθεση κρατάει δύο χρόνια, αυτό δημιουργεί κακή εικόνα για τον τουρισμό" Γραφεία ΕΟΤ σε όλες τις περιφέρειες TDN: Τι θα κάνετε, όμως, με τα γραφεία στην περιφέρεια; X.K.: "Πρέπει να υπάρξει μια αποκεντρωμένη δομή σε περιφερειακό επίπεδο που δημιουργεί μονάδες οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου της πιστοποίησης. Βεβαίως και το "κέντρο" θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για να παρακολουθεί πως λειτουργεί το σύστημα, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται από εκεί κάτω. Θα' πρέπει δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αίτημα να πηγαίνει στο τοπικό γραφείο και να τελειώνει. Να μην χρειάζεται να έρθει προς τα πάνω εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Παράλληλα, το "κέντρο" θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει. ¶ρα, πρέπει να συγκροτηθούν τα περιφερειακά γραφεία του ΕΟΤ. Το πρόβλημα με τις περιφέρειες είναι ότι ως ΕΟΤ θα έπρεπε να είχαμε 13 γραφεία, όσα και οι περιφέρειες αλλά ορισμένες περιφέρειες είναι πιο σημαντικές από άλλες από την πλευρά της τουριστικής προσφοράς και αυτό θα μας δημιουργούσε προβλήματα" TDN: Και πως σκέπτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό; X.K.: "Σκεπτόμαστε να υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούνται δομές (γραφεία) και σε νομαρχιακό επίπεδο όπου χρειάζεται. Ας πούμε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα" TDN: Τα οποία, όμως, θα λειτουργούν "υπό την σκέπη" του γραφείου του ΕΟΤ της αντίστοιχης περιφέρειας; X.K.: "Έτσι θα 'πρεπε να 'ναι. Όπου, όμως, υπάρχει συγκεντρωμένη προσφορά-όπως στα Δωδεκάνησα για παράδειγμα- μπορεί να χρειάζεται να λειτουργεί ένα οργανωμένο γραφείο που να είναι σχετικά αυτόνομο. Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η δυνατότητα δηλαδή να δημιουργηθούν αυτόνομα γραφεία νομαρχιακού επιπέδου ή εξειδικευμένα γραφεία των περιφερειών. Θέλουμε ο νόμος να μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάτι εκεί που χρειάζεται αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αρχίσουμε να δημιουργούμε γραφεία εκεί που δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη". TDN: Δεν φοβάστε μήπως αρχίσουν οι πιέσεις των τοπικών παραγόντων να ανοίξετε ένα γραφείο σε κάθε νησί; X.K.: "Αυτό θα γίνει σίγουρα! Εδώ έγινε με τα πανεπιστήμια και δεν θα γίνει με τα γραφεία του ΕΟΤ;..." TDN: Πόσα γραφεία προβλέπετε να δημιουργήσετε; X.K.: "Αυτό είναι κάτι που το μελετάμε ακόμα. Κατ' αρχάς ξεκινάμε με την υπάρχουσα δομή του ΕΟΤ η οποία είχε έναν ορθολογισμό και θα προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα για να δούμε τη στελέχωση του οργανισμού. Στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι ενδείξεις αλλά, κυρίως, θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέα γραφεία όπου κριθεί σκόπιμο". TDN: Τα περιφερειακά γραφεία του ΕΟΤ θα είναι οργανικά συνδεδεμένα με τον την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ ή θα υπάγονται στις αντίστοιχες περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο που τα γραφεία εξωτερικού θα υπάγονται στις πρεσβείες; X.K.: "Θα υπάγονται απ' ευθείας στην ΕΟΤ..." TDN: ¶ρα, ξανά "στήνετε" από την αρχή τον ΕΟΤ; X.K.: "Ακριβώς. Ξαναφτιάχνουμε τον ΕΟΤ. Ξαναφτιάχνουμε, δηλαδή, ένα σχήμα που έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί. Όταν μιλάμε για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος πρέπει, πραγματικά, να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Πρέπει κατ' αρχήν να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Έχετε καταγράψει ποτέ τη διαδικασία αδειοδότησης σε μια τουριστική μονάδα. Είναι "κύκλοι". Ξέρετε, δίνει αρχικά ο ΕΟΤ την άδεια χωροθέτησης, πάει μετά στο ΠΕΧΩΔΕ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ξαναγυρνάει στον ΕΟΤ και μετά πάει μετά στο υπουργείο Πολιτισμού και ξανάρχεται πίσω και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένας παραλογισμός. Θεσμικά αυτό είναι μια παρά πολύ μεγάλη δουλειά. Κι αν απ' όλα όσα λέμε έπρεπε να κάνουμε ένα μόνο πράγμα, πρέπει να είναι αυτό ακριβώς. Να απλοποιηθεί η διαδικασία της αδειοδότησης και να γίνονται σωστά οι έλεγχοι" Θα συγκεντρώσει αρμοδιότητες TDN: Θα πάρετε, δηλαδή, την αποκλειστική ευθύνη της αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων; X.K.: "Αυτό έχει να κάνει με το πόσες και ποιές από τις συναρμοδιότητες που υπάρχουν με άλλα υπουργεία θα καταφέρουμε να έρθουν στο υπουργείο Τουρισμού. Να σας πω κάτι; Υπάρχουν απλά πράγματα. Ένας παραδοσιακός ξενώνας, ας πούμε, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε οικισμό δεν νοείται, κατά τν άποψή μου, να υποχρεώνεται να μπαίνει σε μια διαδικασία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή άδειας χωροθέτησης. Βρίσκεται, ήδη, μέσα σε υφιστάμενο οικισμό. Έχει νόημα να ελέγξουμε την καταλληλότητα κλπ. Το προφανές δηλαδή. Σε άλλη περίπτωση, για την άδεια ενός ξενοδοχείο σε αστικό κέντρο, τι μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κάνει; Ας υποχρεωθεί να εξετάσει πως μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργεια ή να διαχειριστεί καλύτερα τα απόβλητά του" TDN: ¶ρα, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα είναι απαραίτητη μόνο για επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων περιοχών. X.K.: "Ακριβώς. Και βέβαια σ' αυτά τα θέματα πρέπει να συνεργαστούμε το ΠΕΧΩΔΕ και άλλους συναρμόδιους φορείς ώστε να επιλυθούν τέτοια ζητήματα. Αν δεν γίνουν αυτά δεν πρόκειται να γίνει ούτε μισή επένδυση. Θα έχουμε μια απ' τα ίδια, μικρομεσαίες μοναδούλες οι οποίες συσσωρευτικά είναι προβληματικές".

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top