Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Εφαρμογή συστημάτων HACCP σε χώρους μαζικής εστίασης

30 November -1, 00:00

Εφαρμογή συστημάτων HACCP σε χώρους μαζικής εστίασης

Η κα. Αργυρώ Ρεμούνδου επιθεωρητής HACCP του ΕΛΟΤ αναφέρει ότι όπως όλα τα συστήματα διαχείρισης, το σύστημα HACCP, όπως είναι ευρέως γνωστό, δεν εξασφαλίζει σε απόλυτο βαθμό την ασφάλεια των τροφίμων. Αποτελεί όμως ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο όταν εφαρμόζεται και συντηρείται σωστά, εγγυάται σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των τροφίμων. Βασικό σημείο της αποτελεσματικής συντήρησης του συστήματος αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και τακτική ανασκόπηση του, με βάση τις οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν και το επηρεάζουν και ιδιαίτερα νέες νομοθετικές απαιτήσεις και νέα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα των τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, σημαντική δικλείδα ασφαλείας αποτελεί ο εκ των προτέρων καθορισμός των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων και η λήψη τους πριν το τρόφιμο φτάσει στον καταναλωτή.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος HACCP σε χώρους μαζικής εστίασης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και αυξημένες δυσκολίες λόγω:

  • Της μεγάλης ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων
  • Της ταχύτερης κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων
  • Της έλλειψης, αρκετές φορές, εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού

Προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου μαζικής εστίασης να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να προχωρήσουν με συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:

  • Να συνεργαστούν με εξειδικευμένους επιστήμονες προκειμένου να συγκεντρώσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν όλη την σχετική πληροφόρηση αλλά και για να βοηθηθούν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος
  • Να συγκεντρώσουν, να αξιολογήσουν και να τηρούν ενήμερο το αρχείο της νομοθεσίας σχετικά με όλα τα χρησιμοποιούμενα / παραγόμενα / διατιθέμενα τρόφιμα.
  • Να διαμορφώσουν προδιαγραφές ασφάλειας για όλα τα προμηθευόμενα τρόφιμα και να αξιολογούν τους προμηθευτές τους με βάση αυτές τις προδιαγραφές.
  • Να διαχωρίσουν τα παραγόμενα / διατιθέμενα προϊόντα τους με βάση την προέλευση ή/και τον τρόπο παρασκευής τους στο χώρο εστίασης προκειμένου να δημιουργήσουν κατηγορίες προϊόντων, τις οποίες θα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα.
  • Να προχωρήσουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή μελέτης HACCP με βάση τα προαναφερόμενα συγκεντρωθέντα στοιχεία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό των κρίσιμων παραμέτρων και ορίων τους με γνώμονα πάντα όπου είναι δυνατόν, επιστημονικά δεδομένα..

Γενικότερα το HACCP δεν πρέπει να θεωρείται ένα αναγκαίο κακό από τις επιχειρήσεις, το οποίο το διαχειρίζονται χωριστά και για λόγους υποχρέωσης τήρησης της νομοθεσίας. Θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα και τη νοοτροπία της επιχείρησης, προκειμένου να επιτελέσει το. απώτερο στόχο του, που είναι η προστασία της υγείας των πελατών / καταναλωτών και άρα οι ικανοποιημένοι πελάτες. Σε περιπτώσεις δε ήδη εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας, το σύστημα HACCP μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μέρος του γενικότερου συστήματος διαχείρισης με κοινές διαδικασίες, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top