Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Β’ Μέρος

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Β’ Μέρος
 • Η Διεύθυνση Προβολής και Επικοινωνίας
 • Γιατί καθυστερεί η συγκρότηση του Δ.Σ του ΕΟΤ
 • Με περιορισμένες αρμοδιότητες ο Γ.Γ του ΕΟΤ για ένα μεταβατικό διάστημα
 • Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των γραφείων ταξιδιών
 • Δημιουργείται fund από τις εγγυητικές επιστολές
 • Προγραμματική συμφωνία ΕΟΤ – HELEXPO

Η Διεύθυνση Προβολής και Επικοινωνίας TDN: Πρακτικά, δηλαδή, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Αγορών θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της Γ. Διεύθυνσης Μάρκετινγκ. Α.Κ.: "Εξίσου σημαντική θα είναι η Διεύθυνση Προβολής και Επικοινωνίας. Αυτή θα διαθέτει:

 • ένα Τμήμα Τύπου το οποίο θα αποτελείται από:
  • Γραφείο Σχεδιασμού Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων
  • Γραφείο Ομογενειακών Μέσων και ελληνικών και κυπριακών Μέσων και
  • Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανείς σήμερα στον ΕΟΤ δεν αξιοποιεί το διεθνή τύπο. Τα πάντα στέλνονται με φωτοτυπίες και οδηγούνται στον κάλαθο των αχρήστων. Κι αυτό επειδή δεν υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θα μπορεί να ενημερώσει τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, τον πρόεδρο του ΕΟΤ, τον έλληνα πολίτη ή τον δημοσιογράφο, φερ' ειπείν, για τις αναφορές που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα στον διεθνή τύπο. Και δεν μιλάμε για όσα γράφονται στην πρώτη σελίδα. Πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση ώστε να διαπιστώνουμε πως διαμορφώνεται καθημερινά το κλίμα για τη χώρα μας ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε - αν χρειάζεται - για να το ανατρέψουμε. Επιπλέον, στην ίδια διεύθυνση θα υπάρχουν:
 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων που θα διαθέτει:
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης τουριστικών επαγγελματιών και φιλοξενίας
  • Γραφείο Εκθέσεων και Εκδηλώσεων
Θα υπάρχει ακόμα:
 • Τμήμα Μέσων Προβολής, το οποίο θα αποτελείται από:
  • Γραφείο κειμενογράφων: δεν έχουμε ανθρώπους να γράφουν κείμενα και χρειάζεται να έχουμε κείμενα για διαφημίσεις και επικοινωνία
  • Γραφείο Οπτικοακουστικού Υλικού, το οποίο θα είναι ένα αρχείο φωτογραφιών και ταινιών. Το αρχείο θα μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε σε 5'λεπτά εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.
  • Γραφείο Γραφικών Τεχνών και Εκδόσεων και ένα
  • Γραφείο Αποθήκευσης και Διανομής Υλικού Προβολής.
Ακόμα θα δημιουργηθεί:
 • Τμήμα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ το οποίο θα διαχειρίζεται το διαδίκτυο (και το υπό διαμόρφωση δικτυακό κόμβο του τουρισμού) και θα έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά μέσα και τις βάσεις δεδομένων που χρειάζεται.
 • Τμήμα Διαφήμισης που θα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των προγραμμάτων. Θα υπογράφει συμφωνίες, για παράδειγμα, με ΜΜΕ για διαφημιστικούς χώρους.
  • Γραφείο Παρακολούθησης και αξιολόγησης των διαφημιστικών προγραμμάτων. Ο ΕΟΤ είναι ένας παραγωγικός Οργανισμός. Ξοδεύουμε χρήματα του ελληνικού κράτους για να τα ξαναφέρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο. Πρέπει να έχουμε value for money. Αν δεν το έχουμε, αποτύχαμε. Δεν είμαστε μόνο γραφείο προβολής της Ελλάδας. Είμαστε φορέας που προβάλουμε την Ελλάδα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα. Αν δεν μπορούμε να φέρουμε χρήματα, δεν κάνουμε τη δουλειά μας.
 • Τμήμα παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών για την προσέλκυση τέτοιων παραγωγών στη χώρα μας και
 • Τμήμα εξυπηρέτησης των τουριστών με
  • Γραφείο τηλεφωνικής και τηλεματικής εξυπηρέτησης (call center) και τα
  • Γραφεία Πληροφόρησης που θα ανοίξουν σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών και τους τουριστικούς προορισμούς".
Γιατί καθυστερεί η συγκρότηση του Δ.Σ του ΕΟΤ". TDN: Έχει τεθεί ένα θέμα σε σχέση με τη μη συγκρότηση του Δ.Σ του ΕΟΤ. Α.Κ.: "Για να συσταθεί το Δ.Σ του ΕΟΤ θα πρέπει να δημοσιευθεί ο νέος Οργανισμός. Μέχρις ότου αρχίσει να λειτουργεί ο Οργανισμός και το Δ.Σ του ΕΟΤ, με βάση το νόμο που ψηφίσθηκε, ισχύει το προηγούμενο καθεστώς. Ο Πρόεδρος, δηλαδή, είναι το εκτελεστικό όργανο του ΕΟΤ". Με περιορισμένες αρμοδιότητες ο Γ.Γ του ΕΟΤ για ένα μεταβατικό διάστημα TDN: Μέχρι τότε, δηλαδή, ο Γ.Γ του ΕΟΤ δεν έχει, πρακτικά, αρμοδιότητες... Α.Κ.: "Έχει τις αρμοδιότητες που του δίδονται από τον υπουργό. Έχει, φερ' ειπείν τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις Περιφέρειες. Στην πράξη έχουμε συναρμοδιότητα μόνο που - στην παρούσα φάση - το δικαίωμα της υπογραφής έχει ο Πρόεδρος του ΕΟΤ, δηλαδή εγώ. Και ο Γ.Γ. υπογράφει έγγραφα αλλά όχι επίσημες αποφάσεις οι οποίες, τυπικά, θα μπορούσαν να προσβληθούν σ' αυτό το μεταβατικό στάδιο. Όλα τα γραφεία των Περιφερειών, άλλωστε, κινούνται με έγγραφα που υπογράφει ο Γ.Γ. του ΕΟΤ και κανείς από τους Περιφερειάρχες δεν αμφισβητεί την υπογραφή του". Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των γραφείων ταξιδιών TDN: Πληροφορούμαι ότι επεξεργάζεστε αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των ταξιδιωτικών γραφείων. Δώστε μας μια πρόγευση των επερχόμενων αλλαγών. Α.Κ.: "Έχουμε στα χέρια μας μια πάρα πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη πρόταση του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), δρομολογούμε τη σύσταση μιας μεικτής επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν υπηρεσιακοί και τουριστικοί παράγοντες. Φιλοδοξία μας είναι, σε διάστημα περίπου ενός μηνός, να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει το χώρο των γραφείων ταξιδιών. Αδιαμφισβήτητα, τα ταξιδιωτικά γραφεία πρέπει να λειτουργούν υπό σύγχρονους όρους λειτουργίας. Με αυτή τη ρύθμιση, ενδεχομένως, να υπάρξει πρόβλημα για ορισμένα γραφεία τα οποία λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας". TDN: Ποιος είναι ο στόχος αυτών των αλλαγών; Α.Κ.: "Αυτό που θέλουμε είναι τα γραφεία ταξιδιών να είναι «επίσημοι» - κατά κάποιον τρόπο - εκπρόσωποι του ελληνικού τουρισμού. Στην Ευρώπη, ένα ταξιδιωτικό γραφείο θεωρείται εξίσου φερέγγυο με το επίσημο κράτος. Φαινόμενα γραφείων που δεν διασφαλίζουν την ύπαρξη μέτρων προστασίας των τουριστών που πηγαίνουν στο εξωτερικό ή όσων έρχονται στο εσωτερικό δεν είναι, πλέον, αποδεκτά". Δημιουργείται fund από τις εγγυητικές επιστολές TDN: Με ποιο μέτρα προτίθεστε να επιδιώξετε την αναβάθμιση αυτών των επιχειρήσεων; Α.Κ.: "Κατ' αρχήν, θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ύψος της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ασφαλιστικό φορέα για τους τουρίστες που έρχονται ή φεύγουν από την Ελλάδα. Ο ασφαλιστικός φορέας θα είναι ιδιωτικός / κλαδικός, θα δημιουργηθεί από την ΗΑΤΤΑ σε συνεργασία με τράπεζες και τον ΕΟΤ ο οποίος θα εισφέρει τις εγγυητικές επιστολές που καταθέτουν τα γραφεία ταξιδιών για να εξασφαλίσουν τις άδειες λειτουργίας τους. Τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπό τη μορφή εγγυητικών επιστολών είναι πάρα πολλά. Αν αυξηθούν λίγο θα αποτελέσουν μια πολύ καλή βάση για τη δημιουργία του φορέα ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι τουρίστες θα ολοκληρώνουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους ακόμα κι αν προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλα τα γραφεία ταξιδιών που θα διαθέτουν άδεια λειτουργίας θα είναι ενταγμένα σε αυτό το Ταμείο. Όσα δεν είναι ενταγμένα σε αυτό, δεν θα έχουν άδεια λειτουργίας". Προγραμματική συμφωνία ΕΟΤ – HELEXPO TDN: Σε ποια φάση βρίσκεται η συνεργασία του ΕΟΤ με την Helexpo; Α.Κ.: "Πολύ σύντομα θα υπογράψουμε προγραμματική συμφωνία με την Helexpo ώστε να αναλάβει ρόλο εκτελεστικού βραχίονα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Υ.Τ.Α) και του ΕΟΤ στο χώρο του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού. Η Helexpo, δηλαδή, θα αναλάβει την ευθύνη της παρουσίας του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του ΕΟΤ σε εκθέσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό".

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top