Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι υπουργοί της Ευρώπης λαμβάνουν μέτρα για τις Μεταφορές

Κάλη Δάφνη - 02 Απρίλιος 2003, 00:00

Σημαντικές αποφάσεις για μια σειρά καίριων θεμάτων ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστου Βερελή...

Σημαντικές αποφάσεις για μια σειρά καίριων θεμάτων όπως η λήψη μέτρων για τις αεροπορικές εταιρίες που πλήττονται λόγω του πολέμου στο Ιράκ, η προώθηση του δορυφορικού συστήματος Galileo, η απελευθέρωση των<...>

εμπορευματικών μεταφορών με τα τρένα από το 2007 κ.α ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστου Βερελή. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λογιόλα Ντε Παλάθιο, συνεχάρη την Ελληνική προεδρία για τις προσπάθειές της να βρει κοινές θέσεις σε σημαντικά ζητήματα όπως το Galileo, το 2ο Σιδηροδρομικό Πακέτο και τα Οικοσημεία.
Στο Συμβούλιο, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας, συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται των αερομεταφορών σε σχέση με την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή του Ιράκ και των επικίνδυνων επιπτώσεων που αυτή μπορεί να έχει στη βιωσιμότητα των αεροπορικών εταιριών. Το Συμβούλιο τελικά, ύστερα από την διατύπωση και από την Επιτροπή της διάθεσης για τη λήψη μέτρων, αποφάσισε:

  • Την παρακολούθηση της κατάστασης στην ασφαλιστική αγορά και την άμεση λήψη μέτρων σε περίπτωση όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες αποτύχουν στο να καλύψουν τις προσυμφωνημένες αποζημιώσεις ή αντίστοιχα προχωρήσουν σε υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων-κάτι που οι αερομεταφορείς έζησαν ύστερα από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.
  • Την θετική αντιμετώπιση -σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αερομεταφορέων- της κρατικής βοήθειας όταν αυτή αποσκοπεί στο να αποσοβήσει το μεγάλο κόστος των υψηλών ασφαλίστρων.
  • Την υιοθέτηση ευέλικτων όρων σχετικά με την χρήση του κανόνα “use it or lose it” των χρονοθυρίδων.


Παράλληλα η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει ανά περίπτωση τις επιπτώσεις που θα έχει το κλείσιμο του εναερίου χώρου γύρω από το Ιράκ στις εταιρίες αερομεταφορών.
Στο Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις επετεύχθησαν οι παρακάτω συμφωνίες:

Galileo

Το Συμβούλιο σημείωσε την πρόοδο των διαφόρων επαφών και διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες όσον αφορά στο πρόγραμμα Galileo. Παράλληλα, το Συμβούλιο σημείωσε την εποικοδομητική στάση της Επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτών λύσεων για τη διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων GPS και Galileo και τα προβλήματα των συχνοτήτων.
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες που θα εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να καταρτίσει συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας όσον αφορά σε ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GNSS για μη στρατιωτικές χρήσεις. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της ανακοίνωσης σχετικά με την ενσωμάτωση του συστήματος EGNOS στο Πρόγραμμα Galileo.

2ο Σιδηροδρομικό Πακέτο


Σημαντικές διαφωνίες κατάφερε να κάμψει η Ελληνική Προεδρία προκειμένου να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία για το 2ο Σιδηροδρομικό Πακέτο το οποίο τελικά υιοθετήθηκε με ειδική πλειοψηφία από τα κράτη - μέλη καθώς η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο εξέφρασαν αντιρρήσεις.Με την πολιτική συμφωνία επέρχεται η απελευθέρωση των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών από την 1/1/2006, ενώ από την 1/1/2008, απελευθερώνεται και το cabotage.

Οικοσημεία


Η Ελληνική Προεδρία προέβη στην επικύρωση της πολιτικής συμφωνίας του Εκτάκτου Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 2002, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Η Αυστρία, αποδέχθηκε την κατάληξη του Συμβουλίου, σημείωσε, όμως, ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για υιοθέτηση των επιχειρημάτων της στο πλαίσιο της 2ης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ασφάλεια Σηράγγων


Η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου. Η Πρόταση ασχολείται με τις σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων, ορίζοντας την διοικητική δομή παρακολούθησης των μέτρων ασφαλείας καθώς, επίσης, και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων να συνεχίσει την εξέταση του σχεδίου Οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εξέφρασαν οι υπουργοί -οι σημαντικότερες αντιρρήσεις παρατηρήθηκαν από την πλευρά της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου-, προκειμένου να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν η σχετική κοινή θέση του Συμβουλίου.

Αθέμιτες πρακτικές επιδοτήσεων αερομεταφορέων τρίτων χωρών


Διαπιστώθηκε συμφωνία της πλειοψηφίας των κρατών-μελών επί του πνεύματος της πρότασης Κανονισμού της Επιτροπής με κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις για ζητήματα πρακτικής εφαρμογής της. Στο θέμα πιθανώς θα επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο του Ιουνίου.

Ασφάλεια αεροσκαφών Τρίτων Χωρών


Η Ελληνική Προεδρία πέτυχε το κλείσιμο με την υιοθέτηση πολιτικής συμφωνίας. Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να θέσει το πλαίσιο για την εισαγωγή και εφαρμογή ελέγχων του επιπέδου ασφάλειας των αεροσκαφών τρίτων χωρών, αφήνοντας την πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς σε εθνικό ή συλλογικό επίπεδο. Το θέμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές των κρατών-μελών θα ελέγχουν για θέματα ασφάλειας αεροσκάφη τρίτων χωρών τα οποία κάνουν χρήση των κοινοτικών αεροδρομίων.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top