Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Έρευνα για τον βαθμό καθαριότητας αρχαιολογικών χώρων και διαδρομών του "κλασικού γύρου" και της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας

Βίκυ Καραντζαβέλου - 16 Σεπτέμβριος 2003, 00:00

Η έρευνα που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος `συλλογή, οργάνωση και διάχυση περιβαλλοντικής πληροφόρησης`, όπου έλαβε μέρος και το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας κατέδειξε σαφέστατα το μέγεθος του προβλήματος καθαριότητας που υποβαθμίζει την εικόνα της χώρας μας διεθνώς...

Η έρευνα που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος `συλλογή, οργάνωση και διάχυση περιβαλλοντικής πληροφόρησης`, όπου έλαβε μέρος και το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας κατέδειξε<...>

σαφέστατα το μέγεθος του προβλήματος καθαριότητας που υποβαθμίζει την εικόνα της χώρας μας διεθνώς, φέρνοντας σε διαμετρική αντιπαράθεση την Ιστορία, την Παράδοση και το Φυσικό κάλλος αυτού του τόπου με την ανευθυνότητα, την έλλειψη καλαισθησίας και την ευτέλεια που κυριαρχεί.

Σχετικά με τις διαδρομές στην Βόρειο Ελλάδα τονίζεται στην έρευνα ότι “Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αποτελέσματα των ερευνών του 2002 και 2003 στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της έρευνας του 1997 (και των επαναληπτικών ερευνών του 2000 και του 2003) στην Αθήνα κατά απόλυτο τρόπο. Ενδεικτικό είναι ότι στις περιπτώσεις χώρων και διαδρομών που επισκέπτονται και οι μεν και οι δε (Μετέωρα και διαδρομές προς εκεί - Ν. Τρικάλων) τα ποσοστά των απαντήσεων Αθηναίων και Θεσσαλονικέων ξεναγών σχεδόν ταυτίζονται. Θεωρούμε ότι η έντονη σύγκλιση των πορισμάτων διαφορετικών ερευνών αποδεικνύει τόσο το μέγεθος των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της συνειδητοποίησής τους εκ μέρους των ξεναγών, όσο και την ορθότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης της ερευνητικής ομάδας. Οι έντονα αρνητικές διαπιστώσεις που προέκυψαν τόσο από την έρευνα των ξεναγών της Αθήνας το 1997 και των επαναληπτικών του 2000 και του 2003, όσο και από τις έρευνες των ξεναγών Θεσσαλονίκης (2002 και 2003), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση χρήζει άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης με καταμερισμό των επιμέρους ευθυνών και ανάληψη συντονισμένης δράσης εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της ερευνητικής ομάδας ήταν η καταγραφή της πραγματικής κατάστασης, σύμφωνα με την γνώμη των ξεναγών. Η γενική χειροτέρευση της κατάστασης, συγκριτικά με το 1997, παρά τις εξαιρέσεις καλυτέρευσης (τμήματα εθνικών οδών και αρχαιολογικός χώρος Μυστρά), δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας ο καταμερισμός των ευθυνών, περιλαμβάνει:

  • Τις καταναλωτικές συνήθειες, αλλά και τη γενικότερη νοοτροπία όλων μας, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το σεβασμό στον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο και δεν έχουν καμία επίγνωση της συνολικής ζημιάς που προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές.
  • Τις Αυτοδιοικήσεις, Τοπικές και Νομαρχιακές, οι οποίες έχουν δεχθεί την μεταβίβαση “εξουσίας” αλλά όχι και του συνόλου των υποχρεώσεων που την συνοδεύουν.
  • Όλους τους εμπλεκόμενους, στο πρόβλημα των απορριμμάτων Φορείς, εφ` όσον συνεχίζουν να λειτουργούν 1334 χωματερές εκ των οποίων μόλις οι 32 πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας χωρίς μελέτη χωροθέτησης και χωρίς πρόβλεψη των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στον τουρισμό, στο περιβάλλον και εν γένει στην ποιότητα της ζωής μας.
  • Τις αρχές φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και την τουριστική αστυνομία οι οποίες δεν επαρκούν.

“Ευχή θα ήταν η άμεση, ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαμορφωμένης κατάστασης και ελπίδα μας είναι πως η συγκεκριμένη έρευνα, με την επισήμανση της χειροτέρευσης της κατάστασης 1997-2003, θα συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση”, τονίζεται στα συμπεράσματα.

Η αναγκαία βραχυπρόθεσμη λύση του προβλήματος είναι η λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων βελτιωτικών μέτρων. Εδώ πρέπει να επισημανθεί η έως τώρα ανεπαρκής αντιμετώπιση εκ μέρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, τους οποίους δεν φαίνεται να κινητοποιεί ούτε το εύλογο αναμενόμενο όφελος από την αναβάθμιση των περιοχών ευθύνης τους. Όμως η στρατηγική αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων, που αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας μας και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων μας, συνδέεται με τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών.

Στην έρευνα τονίζεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αναζητηθεί η οριστική θεραπεία και υπ` αυτήν την έννοια πρέπει να τονισθεί η απαιτούμενη συμβολή:

  • αφενός του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο ως κεντρικός καθ` ύλην αρμόδιος φορέας επιφορτίζεται με τον προγραμματισμό και συντονισμό μιας τέτοιας προσπάθειας (ήδη τη λογική αυτή εξυπηρετούν τα προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και οι ενέργειες ενημέρωσης του κοινού).
  • αφετέρου του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υλοποιούμενης κυρίως από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ο οποίος ήδη προσφέρει - και έχει περισσότερα να προσφέρει στο μέλλον - στο ζήτημα της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών-πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Τόσο λοιπόν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όσο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους, με την αύξηση παρόμοιων προγραμμάτων, τη διάθεση μεγαλύτερων κονδυλίων, τη στήριξη και ενθάρρυνση παρόμοιων πρωτοβουλιών, ούτως ώστε και η δημιουργία ενός σύνθετου και λειτουργικού πλέγματος δομών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να γίνει κινητήρια δύναμη για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους μας.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top