Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Α. Τσοχατζόπουλος: "Σχέδιο Νόμου για τον Ιαματικό Τουρισμό και το Θερμαλισμό"

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον ιαματικό τουρισμό και δρομολογείται η αξιοποίηση του

Θοδωρής Κουμέλης - 30 Σεπτέμβριος 2003, 00:00

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλος επισκέφθηκε χθες το Δήμο Πολυχνίτου Λέσβου, όπου μίλησε σε ημερίδα με θέμα "Σχέδιο Νόμου για τον Ιαματικό Τουρισμό και το Θερμαλισμό", που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Στην ομιλία του, ο Α. Τσοχατζόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων...

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλος επισκέφθηκε χθες το Δήμο Πολυχνίτου Λέσβου, όπου μίλησε σε ημερίδα με<...>

θέμα “Σχέδιο Νόμου για τον Ιαματικό Τουρισμό και το Θερμαλισμό”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Στην ομιλία του, ο Α. Τσοχατζόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

“Η συζήτησή μας για τον ιαματικό τουρισμό και το θερμαλισμό αφορά τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας. Οι ιαματικές πηγές και ο θερμαλισμός είναι τμήμα του τουρισμού και της πολιτικής για την οικονομία του τουρισμού που προωθούμε, με σκοπό να παρέμβουμε καθοριστικά στην οικονομία και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η δική σας περιοχή, η Μυτιλήνη, έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς δεν έχει κυριαρχηθεί από τον ξένο τουρισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σε αρκετές περιοχές ανάπτυξη του τουρισμού και έτσι διατηρείται ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, ένα περιβάλλον προστατευόμενο από εσάς. Aρα, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον των πολιτικών για την ιστορία, την παράδοση, το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής αναδεικνύονται έντονα.”

“Πριν από λίγους μήνες”, είπε ο υπουργός “ψηφίσαμε το νόμο που άλλαξε το νομικό καθεστώς που υπήρχε για τη γεωθερμία στην Ελλάδα. Μετά από 70 χρόνια αλλάζουμε αυτό το καθεστώς. Αυτή ήταν προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε αυτή την παρέμβαση για τον ιαματικό τουρισμό και τον θερμαλισμό. Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αλλάζουμε τη νομοθεσία που ισχύει από το 1920!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατανοώντας την αναγκαιότητα αξιοποίησης του φυσικού αυτού πλούτου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, αποφάσισε και επεξεργάστηκε ένα Σχέδιο Νόμου, με το οποίο καταρχήν εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Έτσι, αφενός δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία των ιαματικών φυσικών πόρων και αφετέρου, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και επενδύσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού, δηλαδή του τουρισμού που θα συνδυάζεται με άθληση, αναψυχή, βελτίωση της υγείας, της αισθητικής και της ευεξίας του ανθρώπου είτε πρόκειται για πολίτη της χώρας μας είτε για τουρίστες που ενδιαφέρονται για αυτή τη μορφή τουρισμού”.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο:

  • Τίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έννοια του Θερμαλισμού ως Ειδική Μορφή Τουρισμού που έχει στόχο την αναζωογόνηση και ευεξία του ανθρώπου με τη χρήση ιαματικών φυσικών πόρων στη φυσική τους κατάσταση ή μετά από επεξεργασία ή μείξη με κοινό ή θαλασσινό νερό σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.
  • Παρέχεται η δυνατότητα, ανακήρυξης και άλλων, πλην του νερού, φυσικών πόρων ως ιαματικών, όπως π.χ. πηλού κατάλληλου για πηλοθεραπεία, αερίου κατάλληλου για εισπνοθεραπεία.
  • Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ιαματικών φυσικών πόρων και η προστασία αυτή εκτός από την πηγή (δηλαδή τη φυσική ανάβλυση) επεκτείνεται και στην `αποθήκη` που τροφοδοτεί την φυσική ανάβλυση, όπου, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, προβλέπεται και η δημιουργία ευρύτερης ζώνης προστασίας αυτής.
  • Δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την συνεργασία και την συναπόφαση των συναρμόδιων φορέων έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και συγκρούσεις στα ζητήματα αναγνώρισης των πηγών, στα θέματα διαχείρισής τους και στο θέμα του ελέγχου των παρεχόμενων στους καταναλωτές υπηρεσιών. Ξεκαθαρίζουμε με το νομοσχέδιο γιατί όχι μόνο μπορούν, αλλά πρέπει να συνεργαστούν, είτε το κράτος, είτε η ΕΤΑ που στο όνομα του κράτους ή του ΕΟΤ εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί, είτε η τοπική Αυτοδιοίκηση, για την οποία προβλέπουμε τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις ιαματικές πηγές, είτε ο ίδιος ο ιδιώτης επιχειρηματίας που πρέπει να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα αξιοποίησης με σύγχρονο τρόπο, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν επιχειρηματικές υποδομές που μακροχρόνια θα στηρίξουν και την τοπική κοινωνία, αλλά και την καινούργια αγορά που δημιουργούμε.
  • Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Σήματος Ποιότητας στα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και τα Κέντρα Θερμαλισμού, καθώς και τα αρμόδια όργανα έλέγχου και επιβολής κυρώσεων.
  • Καταργείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διάκριση των ιαματικών πηγών σε `τουριστικής` και `τοπικής` σημασίας, διάκριση, που είχε την βάση της στον αριθμό των επισκεπτών και όχι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πηγής ενώ προβλέπεται ότι η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων, ως κοινό αγαθό, ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο το οποίο επιτρέπεται να παραχωρεί την διαχείριση αυτή σε Ν.Π. Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, χρήσεων γης και όρων δόμησης.
  • Μειώνεται αποτελεσματικά η γραφειοκρατία σε όλα τα στάδια από την αναγνώριση ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μέχρι και την αξιοποίησή του.
  • Δημιουργείται εννεαμελές επιστημονικό όργανο από εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων (Υπ. Υγείας, Υπ. Ανάπτυξης, Καθηγητές ΑΕΙ, Ε.Ο.Φ., Κ.Ε.Σ.Υ., Γενικό Χημείο του Κράτους, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ι.Γ.Μ.Ε.), που θα γνωμοδοτεί για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων και ιαματικών πηγών, ενώ η απόφαση αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού θα εκδίδεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας Πρόνοιας και Ανάπτυξης, αντί της υφιστάμενης διαδικασίας, που γίνεται με Π.Δ. του Υπουργού Ανάπτυξης. Η ρύθμιση αυτή είναι ο προπομπός του επομένου σχεδίου νόμου που θα αφορά τον Τουρισμό Υγείας. Πρόκειται για μία τεράστια αγορά , όπου έχουμε έλλειμμα στη χώρα μας. Η υγεία έχει ανάγκη υποδομών πέραν των νοσοκομείων, που θα συνεισφέρουν στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τοπική κοινωνία, το θαυμάσιο περιβάλλον, η γεωθερμία, ο ιαματικός τουρισμός, ώστε να δημιουργήσουμε τον Τουρισμό Υγείας που θα αποτελέσει μία επιπρόσθετη αγορά.
  • Τέλος, καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Κεντρικής και της Περιφερειακής διοίκησης σε όλα τα στάδια από την αναγνώριση μέχρι την εκμετάλλευση και τον έλεγχο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων που θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοποίηση αυτών των φυσικών πόρων.

Επίσης, ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα θέματα που αφορούν στην αναγνώριση των ιαματικών φυσικών πόρων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης - Δ/νση Ιαματικού Τουρισμού, ενώ τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα εκμεταλλεύονται τον φυσικό πόρο και τα θέματα προστασίας του φυσικού πόρου και του ευρύτερου περιβάλλοντος υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφερειακής διοίκησης (Δ/νσεις Τουρισμού και Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειών).

“Μετά από τις απόψεις που θα διατυπωθούν και θα διευκρινισθούν στη σημερινή συζήτηση που θα ακολουθήσει”, συνέχισε “το Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρώνει τον κύκλο διαλόγου επί του Νομοσχεδίου αυτού και είναι έτοιμο να το εισάγει προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε άμεσα να ξεκινήσει και η εφαρμογή του.

Η συγκροτημένη ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού, καθώς και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως του Θερμαλισμού, του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού, του Πολιτιστικού Τουρισμού, του Συνεδριακού κ.α., αποτελεί σημαντική πηγή εθνικής οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού, αλλά και στη δραστηριοποίηση παραγωγικών μονάδων που δρουν συμπληρωματικά με τον τουρισμό και γενικότερα την ενδογενή περιφερειακή ανάπτυξη, προς όφελος κάθε πολίτη.

Η προσπάθειά μας να πετύχουμε μια ολοκληρωμένη μορφή παραγωγικής αξιοποίησης του φυσικού πλούτου κάθε περιοχής είναι η μεγάλη προσφορά της οικονομίας του τουρισμού. Έτσι, σε αυτό το διευρυμένο πλαίσιο, αν αντιμετωπίσουμε και την παραγωγή του θερμαλισμού και των ιαματικών πηγών, τότε θα μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε συστηματικά και να πετύχουμε αυτό που χρειαζόμαστε: ποιότητα ζωής, αύξηση της ζήτησης, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αξιοποίηση των επενδύσεων, του φυσικού πλούτου, της ιστορίας, του πολιτισμού. Γι αυτό προωθούμε τέτοιες πολιτικές. Παρά τις δυσκολίες είναι ο μόνος δρόμος, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, για να κάνουμε κάτι σοβαρό, να δημιουργήσουμε και για το παρόν και για το μέλλον τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε μπροστά”.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top