Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
ΙΣΤΟΣ - Καινοτοµία για τον Αειφορικό Τουρισµό

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και της ΔΕΤΑΠ στο πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών της ΕΕ

Θοδωρής Κουμέλης - 14 Ιούλιος 2004, 00:00

Στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του περιφερειακού προγράμματος "ΙΣΤΟΣ" - Καινοτοµία για τον Αειφορικό Τουρισµό και τις Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο". Το πρόγραµµα αυτό έχει περιφερειακή δοµή, θα διαρκέσει...

Στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του περιφερειακού<...>

προγράμματος “ΙΣΤΟΣ” - Καινοτοµία για τον Αειφορικό Τουρισµό και τις Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο”. Το πρόγραµµα αυτό έχει περιφερειακή δοµή, θα διαρκέσει 2 χρόνια και αφορά µία σειρά δράσεων που βασίζονται στην στρατηγική προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας στην επιχειρηµατικότητα, µε έµφαση στον τοµέα του τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 4.675.000 ευρώ, και χρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Σηµειώνουµε ότι το πρόγραµµα αυτό αξιοποίηθηκε ήδη µε επιτυχία σε έναν µεγάλο αριθµό περιφερειών της χώρας, ενισχύοντας δράσεις που στόχευαν στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιφέρειας, αναλόγως µε τις ανάγκες και προτεραιότητές τους.
Στόχοι του προγράµµατος ΙΣΤΟΣ είναι:

  • Καθιέρωση ενός Περιφερειακού Κέντρου για την Υποστήριξη της Καινοτοµίας στον αειφόρο τουρισµό µε δύο εστιακά σηµεία, ένα στις Κυκλάδες και ένα στα Δωδεκάνησα.
  • Χρηµατοδότηση νέων επιχειρηµατικών ιδεών σε 30 επιχειρήσεις (ή 3-7 οµάδες επιχειρήσεων) βάσει των καινοτόµων προγραµµάτων σχετικά µε την παραγωγή, επεξεργασία, οργάνωση και λειτουργία µάρκετινγκ των εταιρειών.
  • Ανάπτυξη, δοκιµή και πιλοτική εφαρµογή ενός προτύπου ποιότητας αειφορικού τουρισµού, όπου θα αναδειχθούν οι ανάγκες της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή των στρατηγικών της αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ανάπτυξη τοπικών “Αgenda 21” σε δύο νησιά στο Νότιο Αιγαίο
  • Σχεδιασµός, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή ενός ασύρµατου δικτύου στο νησί της Πάρου που θα παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο µαζί µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας.

Το Επιµελητήριο Δωδεκανήσου είναι ο Φορέας Διαχείρισης του προγράµµατος αυτού, ενώ από την Δωδεκάνησο συµµετέχει και η ΔΕΤΑΠ στοχεύοντας στην υλοποίηση ενός σηµαντικού µέρους των δράσεων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιµελητήριο Κυκλάδων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και η εταιρία Business Architects Consultants, αποτελούν, µαζί µε το Επιµελητήριο Δωδεκανήσου και την ΔΕΤΑΠ, τους κύριους εταίρους του προγράµµατος, ενώ στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν και οι Νοµαρχίες και ΤΕΔΚ των δύο νοµών, καθώς εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου Κυκλάδων και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Ν. Αιγαίου.

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, της οποίας προήδρευσε ο Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαµπος Κόκκινος, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν θέµατα που αφορούσαν την αποσαφήνιση του περιεχοµένου των δράσεων µε την έγκριση των Τεχνικών Δελτίων Έργου, τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων και εκταµίευσης της κοινοτικής χρηµατοδότησης, ενώ καταγράφηκε αναλυτικός προγραµµατισµός ενεργειών για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.

|
Share |
Σχετικά θέματα:
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top