Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ένωση Ξενοδόχων Αττικής

Ο συνεδριακός τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες μορφές τουρισμού

Θοδωρής Κουμέλης - 14 Δεκέμβριος 2004, 00:00

Ο Διευθυντής της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής κ. Λουκάς Ντούβας, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε ο HAPCO (Σύνδεσμος Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων) στο πλαίσιο του Money Show, επεσήμανε ότι "από την εμπειρία των τουριστικών χωρών που έχουν αναπτύξει τον τομέα των συνεδρίων έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο τομέας αποτελεί πόλο έλξης τουριστών...

Ο Διευθυντής της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής κ. Λουκάς Ντούβας, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε ο HAPCO (Σύνδεσμος Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων) στο<...>

πλαίσιο του Money Show, επεσήμανε ότι “από την εμπειρία των τουριστικών χωρών που έχουν αναπτύξει τον τομέα των συνεδρίων έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο τομέας αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες επιλέγουν στη συνέχεια για διακοπές τους, τους ίδιους  προορισμούς”.

“Αμέσως λοιπόν μπορούμε να εξάγουμε το πρώτο συμπέρασμα ότι ο συνεδριακός τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες μορφές τουρισμού προς όφελος της χώρας υποδοχής, (ποιοτικές μορφές όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, κ.α.)” εξηγεί ο κ. Ντούβας.

Ο συνεδριακός τουρισμός, που συμπεριλαμβάνεται στον επαγγελματικό τουρισμό και ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ομάδας των τουριστών που τον συνθέτουν” σημειώνει ο κ. Ντούβας, δεν έτυχε της κατάλληλης προσοχής και προβολής από την τουριστική βιομηχανία της χώρας. “Ο συνεδριακός τουρισμός, εκτός των σημαντικών οικονομικών ωφελειών, αποδίδει κυρίως ποιοτικά οφέλη, όπως η προβολή της χώρας ή της διοργανώτριας πόλης, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η μείωση της ανεργίας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών υποδομών, με άλλα λόγια αναφερόμαστε σε παραμέτρους που συνθέτουν την τουριστική πολιτική μιας ανεπτυγμένης χώρας” διευκρίνισε ο κ. Ντούβας.

“Η ένδεια, η οποία παρατηρείται στην συνεδριακή αγορά της χώρας” σχολιάζει ο κ. Ντούβας “αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στις παλινωδίες που υφίσταται εδώ και αρκετό καιρό η κατασκευή ενός αυτοτελούς Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα”.

Οι

λόγοι που λειτούργησαν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της συνεδριακής αγοράς στη χώρα μας

, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διευθυντή της ΕΞΑ, μπορούν να εστιαστούν στα ακόλουθα σημεία:

 • Λαθεμένες τουριστικές πολιτικές του παρελθόντος
 • Υπέρμετρη σημασία και προβολή στο παραδοσιακό προϊόν της χώρας `ήλιος - θάλασσα - διακοπές`, συστατικό του μαζικού τουρισμού.
 • Έλλειψη ειδικών υποδομών, που θα επέτρεπαν την ανάπτυξή του
 • Έλλειψη ειδικών οργάνων προώθησης του συνεδριακού τουρισμού, όπως τα γραφεία συνεδρίων και επισκεπτών (CVB).
 • Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.
 • Έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ιδρύματα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

Συνεδριακή υποδομή

Η συνεδριακή υποδομή στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Ντούβα, παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Παρατηρείται ισχυρή σύνδεση μεταξύ συνεδριακών χώρων και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Παρατηρείται αδύνατη σχέση μεταξύ εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων.
 • Η διαθεσιμότητα των εκθεσιακών χώρων δεν συνδέεται με την πληρότητα της εκμετάλλευσής της.
 • Αδυναμία προώθησης του συνεδριακού τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
 • Εγγενής αδυναμία καταγραφής συνεδριακών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.

“Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων η συνεδριακή υποδομή της Αττικής έχει αναβαθμισθεί χαρακτηριστικά αναφέρει ο Διευθυντής της ΕΞΑ, “αλλά και πάλι” συμπληρώνει “οι μεγάλες και σύγχρονες συνεδριακές αίθουσες των Ξενοδοχείων ικανοποιούν κατά κύριο λόγο την ζήτηση για οργάνωση συνεδρίων στην περιοχή”. “Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε την ύπαρξη πολλών χωρών μικρής και μεσαίας δυναμικότητας, αλλά όχι μεγάλης (> 2500 ατόμων)” τονίζει ο κ. Ντούβας.

Έλλειμμα προβολής και προώθησης

“Η αδυναμία προώθησης, προβολής και προσέλκυσης συνεδρίων, οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη οργανωμένων γραφείων συνεδρίων και επισκεπτών (CVB)” σημειώνει ο κ. Ντούβας, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα μόνο τέσσερις προορισμοί διαθέτουν ανάλογες υποδομές:

 • Η Θεσσαλονίκη
 • Η Ρόδος
 • Η Κως (Δήμος)
 • Η Αθήνα (πρόσφατα)

“Το CVB της Αθήνας δεν έχει ακόμη λειτουργήσει θεσμικά βάσει του καταστατικού του” τονίζει ο κ. Ντούβας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι “κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων λειτούργησε ως γραφείο εξυπηρέτησης θεατών, εξυπηρετώντας 18.000 επισκέπτες, οι οποίοι εναγωνίως έψαχναν για στέγη”.

Παράμετροι που επιδρούν στην επιλογή τόπου / χώρας για την οργάνωση ενός συνεδρίου

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διευθυντή της ΕΞΑ κ. Λουκά Ντούβα, οι παράμετροι, που επιδρούν στην επιλογή τόπου / χώρας για την οργάνωση ενός συνεδρίου, είναι οι ακόλουθοι:

 • Το κόστος
 • Μεταφορά / μετακίνηση (εύκολη πρόσβαση)
 • Συνεδριακή υποδομή
 • Ξενοδοχειακές υπηρεσίες
 • Γαστρονομία
 • Παράλληλες εκδηλώσεις
 • Φήμη συνεδριακού κέντρου
 • Ασφάλεια

Προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού

Επιγραμματικά, στις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, ο κ. Ντούβας συμπεριέλαβε τα ακόλουθα:

 • Σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.
 • Το κόστος διαβίωσης (χαμηλό στην Ελλάδα).
 • Η συνεδριακή και ξενοδοχειακή υποδομή.
 • Πρόσβαση - σημεία εισόδου στη χώρα.
 • Οι κλιματολογικές συνθήκες.
 • Οι γενικές υποδομές.
 • Η εικόνα του προορισμού.

Γενικά στοιχεία και τάσεις ανάπτυξης συνεδριακής αγοράς

Ενδεικτικά, ο κ. Ντούβας, στα πλαίσια της ημερίδας, ανέφερε τα ακόλουθα γενικά στοιχεία και τάσεις ανάπτυξης της ελληνικής συνεδριακής αγοράς:

 • Το μερίδιο της χώρας μας στη διεθνή συνεδριακή αγορά είναι πολύ χαμηλό, μόλις 2%. Όμως αυτό το γεγονός προσδίδει σαφώς προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
 • Η έλλειψη οργανωμένου συστήματος προβολής μέσω CVB κατατάσσει την χώρα μας πίσω από χώρες με μικρότερη τουριστική παράδοση και συνείδηση.
 • Η Αθήνα εμφανίζεται 35η στην παγκόσμια κατάταξη συνεδριουπόλεων. Τα αυτόνομα συνεδριακά κέντρα (48%) και τα ξενοδοχεία 44% προτιμούνται ως χώροι διοργάνωσης συνεδρίων.
 • Η καταλληλότερη συνεδριακή εποχή είναι η περίοδος μεταξύ Μαΐου - Οκτωβρίου, αλλά και καθ` όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (2001) ο ετήσιος τζίρος από την διοργάνωση συνεδρίων στη χώρα μας φτάνει τα 184,8 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το 10% των εσόδων από τις τουριστικές εισπράξεις (10,25 εκατ. ευρώ). Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 30 εκατ. ευρώ το χρόνο από την στιγμή που θα λειτουργήσει το Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο της Αθήνας, αφού με βάση τα στατιστικά στοιχεία το 9% των συνολικών αφίξεων στη χώρα μας (1.000.000) αποτελούν επαγγελματίες επισκέπτες, που παρακολουθούν δηλαδή συνέδρια, διάφορες παρουσιάσεις και εκθέσεις.

Η Ευρώπη αναφέρει ο κ. Ντούβας είναι η Μητρόπολις των Συνεδρίων κατέχοντας το 60% της παγκόσμιας αγοράς”.

Οι στόχοι του Συνεδριακού Τουρισμού, κατά τον κ. Ντούβα είναι:

 • Να προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και ει δυνατόν σε εκτός τουριστικής περιόδου εποχή.
 • Η ενίσχυση της υστεροφημίας του προορισμού, ώστε να συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος.

“Διεθνώς η τάση για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού είναι η επιδότηση ή ενίσχυση του τομέα” επισημαίνει ο κ. Ντούβας, ενώ οι τρόποι, με τους οποίους επιτυγχάνεται αυτή η ανάπτυξη, είναι οι ακόλουθοι:

 • Δημιουργία Μητροπολιτικών Συνεδριακών Κέντρων
 • Λειτουργία γραφείων πληροφοριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Κάλυψη κόστους λειτουργίας των πρωτογενών CVB.
 • H εκπαίδευση
 • Η επιδότηση της δημιουργίας Συνεδριακών Κέντρων
 • Η προβολή και διαφήμιση.

Τέλος, ο Διευθυντής της ΕΞΑ κ. Ντούβας υπογραμμίζει το γεγονός ότι “εάν πραγματικά υπάρχει βούληση για την ουσιώδη ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε προς την σωστή κατεύθυνση την παρακαταθήκη, που κληροδοτήσαμε σε υποδομές μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων”. “Συντονισμένες ενέργειες μεταξύ πολιτείας, ιδιωτών και τοπικής αυτοδιοίκησης, στηριγμένες σε ευρέους φάσματος επιστημονικές βάσεις και όχι σε εμπειρικές πρακτικές χωρίς αντίκρισμα” συμπληρώνει ο κ. Ντούβας, “θα συντελούσαν στην ορθολογική ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και της χώρας”.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top