Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Προχωρούν οι διαδικασίες ανάθεσης παραχώρησης του Ξενία Βόλου

Βίκυ Καραντζαβέλου - 14 Ιανουάριος 2005, 00:00

Χωρίς προβλήματα φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες ανάθεσης παραχώρησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος<...>

Ξενία Βόλου, καθώς ομόφωνα εγκρίθηκε πρόσφατα από το δημοτικό συμβούλιο Βόλου το σχέδιο διακήρυξης, στο οποίο πρωτίστως είχαν γίνει κάποιες τροποποιήσεις με βάση τις παρατηρήσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής.
Μάλιστα, ο δήμαρχος, κ. Μήτρου, τόνισε πως “ο δήμος δεσμεύεται να ακολουθήσει ανάλογη τακτική με διαπαραταξιακή εκπροσώπηση σε όλες τις προκηρύξεις για έργα τέτοιου τύπου”.

Όσον αφορά σε κάποια περαιτέρω στοιχεία της παραχώρησης αξίζει να σημειωθεί ότι θα έχει διάρκεια 25 έτη και θα αρχίσει από την ημερομηνία παράδοσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του `Ξενία` Βόλου από τη ΔHTEB προς τον Ανάδοχο Παραχώρησης, ενώ αυτή η συμβατική διάρκεια της παραχώρησης μπορεί να παραταθεί με νεότερη γραπτή συμφωνία των μερών ή σε περίπτωση εμφάνισης γεγονότων ανώτερης βίας και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Επίσης, το σύνολο των εργασιών ανακαίνισης του `Ξενία` Βόλου, ώστε να λειτουργεί με τις προδιαγραφές τουριστικής μονάδας, κατηγορίας 4 αστέρων, σύμφωνα και με το περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου, που θα εγκριθεί από τη ΔHTEB, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 20 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Ακόμη, να τονιστεί ότι το έργο, από άποψη κτιριακών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνει την κατασκευή του συνόλου των τεχνικών έργων, διαμορφώσεων εξωτερικών χώρων, προμήθεια και εγκατάσταση βασικού και ειδικού εξοπλισμού.

Από την άλλη, ο Ανάδοχος παραχώρησης δεσμεύεται να απασχολήσει, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας από τον ίδιο, το προσωπικό, που θα απασχολείται στο `Ξενία` Βόλου κατά το χρόνο παύσης της λειτουργίας αυτού, υπό την παρούσα μορφή του και με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο προς παροχή της εργασίας του σ΄ αυτόν, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων.

Ωστόσο, σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο Παραχώρησης της παραπάνω ρητής υποχρέωσής του για απασχόληση του προσωπικού του Ξενία Βόλου, πέραν των υπολοίπων σε βάρος του συνεπειών, που σχετίζονται με την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, που προβλέπονται στο άρθρο 7.3.2 της παρούσας, θα καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ της ΔHTEB ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του μέσου ημερήσιου κόστους εργασίας της εταιρίας, για κάθε θέση εργασίας και για κάθε ημέρα που ο Ανάδοχος Παραχώρησης παραβιάζει την υποχρέωσή του.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζεται για την 16η Μαρτίου 2005, ημέρα Τετάρτη.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top