Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Αναστάσιος Λιάσκος

Παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό σε ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ

Θοδωρής Κουμέλης - 08 Φεβρουάριος 2005, 00:00

Κατά τη διάρκεια της ειδικής θεσμοθετημένης Επιτροπής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΚΕ...

Κατά τη διάρκεια της ειδικής θεσμοθετημένης Επιτροπής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία<...>

του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΚΕ, ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστ. Λιάσκος τόνισε ότι η νέα διοίκηση του Υπουργείου συνδέει την τουριστική πολιτική της χώρας από την Περιφέρεια μέχρι και τη Νομαρχία και το Δήμο έτσι ώστε να μπορέσει να χαραχθεί αποτελεσματική και ενιαία τουριστική πολιτική.

Επίσης, ανέφερε ότι “Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον τουρισμό, βασικά πολιτικά σημεία του οποίου θα σας υπενθυμίσω σήμερα, οργανώνουμε τη διοικητική και οργανωτική δομή των τουριστικών κρατικών υπηρεσιών της χώρας μας σε έναν ενιαίο μηχανισμό υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης”.

Το Υπουργείο συγκεντρώνει τις επιτελικές αρμοδιότητες και καθιστά τον ΕΟΤ εκτελεστικό βραχίονα της πολιτικής του. Τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι τα εξής:

Με την ανασυγκρότηση του Υπουργείου επανέρχονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Τουρισμού στον ΕΟΤ. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις που με Προεδρικό Διάταγμα στο παρελθόν είχαν διαλυθεί, δημιουργώντας μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των τουριστικών φορέων και σημαντική στέρηση στην επίλυσή τους.

Ο ΕΟΤ δραστηριοποιείται πλέον ως εκτελεστικός βραχίονας της τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου στα επίπεδα “αδειοδότηση - πιστοποίηση - έλεγχος”. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, η πρώην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων αλλάζει ρόλο με το νέο νομοσχέδιο, με το 3270 και πλέον έχει κύριο γνώμονα την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΟΤ με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και ιδίως την οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Παραδείγματος χάρη, ιαματικός, συνεδριακός και οποιαδήποτε άλλη μορφή απαιτεί ειδικές υποδομές. Το κράτος δηλαδή γίνεται πρωτοπόρο ξανά στην προώθηση των νέων μορφών τουρισμού κάνοντας ένα άλμα μπροστά, όπως κάποτε έγινε και στο παρελθόν.

Προβλέπουμε, μεταξύ των Διευθύνσεων που δημιουργούνται, μία Διεύθυνση απλούστευσης των διαδικασιών, η οποία είναι κυρίαρχη Διεύθυνση για την πάταξη της γραφειοκρατίας και μία άλλη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία θα είναι στον ΕΟΤ και θα αναλαμβάνει αυτή η Διεύθυνση την υποστήριξη της οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης σύνθετου χαρακτήρα και μεγάλης κλίμακας.
Συστάθηκε ήδη, η Επιτροπή είναι αυτή που έχουμε σήμερα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ. Η πρώτη μας συνάντηση, είπαμε, είναι σήμερα εδώ, προκειμένου να υπάρξει εφαρμογή ενιαίας τουριστικής πολιτικής Υπουργείου, Περιφέρειας, Νομαρχίας, Δήμου και ενιαίας ταυτότητας στο τουριστικό μας προϊόν.

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις επίσης συστάθηκαν και συστήνονται, συνεχίζουν δηλαδή μεταξύ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Υπουργείων, των οποίων αρμοδιότητες επηρεάζουν καταλυτικά το τουριστικό προϊόν, Επιτροπές επεξεργασίας των θεμάτων που αφορούν στον τουρισμό και όπως σας είπα δεν είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.

Προβλέπουμε με Προεδρικό Διάταγμα την ίδρυση γραφείων υποστήριξης του ΕΟΤ ανά νομό και ανά τουριστικό προορισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας σήμερα γιατί πλέον έχετε τον τουρισμό μέσα στο νομό σας για να συνεργάζεστε, αλλά και ταυτόχρονα σε Νομαρχίες όπου υπάρχουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί, θα υπάρξουν και περισσότερα γραφεία.

Τέλος, προβλέπουμε τη μεταφορά των γραφείων εξωτερικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και την ανάθεση σ` αυτά επιτελικού ρόλου στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής για την προβολή της χώρας και την ανάδειξή της εκτός από τουριστικό προορισμό σε τόπο προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων σ` αυτόν τον τομέα.

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης επανασχεδίασε την προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού τουρισμού. Ήδη το διαφημιστικό πρόγραμμα της χώρας τρέχει σε όλον τον κόσμο για πρώτη φορά τόσο έγκαιρα, τόσο στοχευμένα, τόσο αποτελεσματικά.

Πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε ότι, συνήθως ξεκινούσε Απρίλιο-Μάιο, όταν οι τουρίστες είχαν ήδη έρθει στην Ελλάδα και αρκετοί απ` αυτούς επέστρεφαν, ενώ η δημόσια δαπάνη για πρώτη φορά θα ανέλθει περίπου σε 60.000.000 ευρώ. Ήδη τα πρώτα 31.000.000 ευρώ τρέχουν και τα επόμενα μέσα στο χρόνο θα έχουμε στοχευμένες δράσεις προβολής.

Στο νέο ξεκίνημα συνεργασίας στα πλαίσια της Επιτροπής με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ σας καλέσαμε όλους εδώ αξιότιμοι κ.κ. Νομάρχες για να συζητήσουμε και να προσδιορίσουμε τους κανόνες προβολής ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προβολής των Νομαρχιών σας.

Σκοπός μας είναι να συντονίσουμε τις δράσεις μας σε ενιαία γραμμή σε όλο το προωθητικό διαφημιστικό υλικό. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει στα εξώφυλλά σας πλέον στα ελληνόγλωσσα ή τα ξενόγλωσσα έντυπα, όπως είπε ο κ. Υπουργός, να αναγράφεται η χώρα μας και να εμφανίζεται το νέο λογότυπο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Λυπάμαι που θα το πω, επειδή συγχρηματοδοτούμε αυτή την προβολή, πρέπει να ξέρετε ότι και παλαιότερα όταν είχα την ευθύνη του τομέα στην Αντιπολίτευση, αλλά και σήμερα συνεχίζουμε να βλέπουμε έντυπα Νομαρχιών που έχουν τουριστικούς προορισμούς χωρίς να αναγράφεται ούτε η χώρα, ούτε πού βρίσκεται.

Αντιλαμβάνεστε ότι ξοδεύονται πολλά εκατομμύρια τα οποία πετιόνται στον αέρα γιατί σε οποιαδήποτε έκθεση στο εξωτερικό, όταν πάρει κάποιος παραδείγματος χάρη, ένα φυλλάδιο πολυτελέστατο που γράφει “Πάτμος” επάνω χωρίς τίποτε άλλο και πάει δέκα μέτρα πιο πέρα, δεν θυμάται ούτε πού είναι αυτό το μέρος, ούτε πώς θα το βρει. Είναι πάρα πολλά και σημαντικά αυτά τα προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται μέσα στην προβολή μας. Το Υπουργείο επίσης επαναπροσδιορίζει την παρουσία του στις Διεθνείς Εκθέσεις με σύγχρονα μέσα και ανάλογη εμφάνιση. Έχετε πάρει μία γεύση και θα δείτε και στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν κι εσείς να συμβαδίσετε μ` αυτή τη νέα τάση και να συνεργάζεστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Μεμονωμένες εμφανίσεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα να επιδείξουν, όπως αντιλαμβάνεστε, κάνουν κακό και συνολικά στη χώρα και μόνο προβολή δεν είναι. Aλλωστε παράδειγμα, γιατί εδώ δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, είναι στις Εκθέσεις εξωτερικού που όλοι έχετε πάει, τα περίπτερα των άλλων κρατών. Δεν υπάρχουν τέτοιες μεμονωμένες δράσεις.

Βασικός άξονας της τουριστικής μας πολιτικής αποτελεί η ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Κατά συνέπεια παρακαλείστε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο προβολής των ειδικών μορφών τουρισμού των νομών σας, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει ο κάθε νομός.

Είναι προφανές ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ είναι στη διάθεσή σας πάντοτε να σας συνδράμουν με την τεχνογνωσία τους σε οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την προβολή του κάθε νομού. Το είχαμε πει άλλωστε και στους Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών Τουριστικής Προβολής τους οποίους είχαμε καλέσει εδώ. 

Έργο επίσης της Επιτροπής, αυτής της Επιτροπής που σήμερα για πρώτη φορά συνεδριάζει, είναι να αναδεικνύει προβλήματα και να βρίσκει λύσεις σε συνεργασία με σας σε θέματα τουριστικής σημασίας που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την καθαριότητα και τη δημόσια εικόνα σε τουριστικούς τόπους και μουσεία. Δηλαδή με λίγα λόγια ό,τι αφορά σκουπίδια, χωματερές, καθαριότητες και αν θέλετε γενικότερα την εμφάνιση των τουριστικών προορισμών.

Πρέπει να προστατεύσουμε τους τουριστικούς μας πόρους και να μπορέσουμε να τους αναδεικνύουμε όπως τους αξίζει. Θα ήθελα να κάνω μία παύση και να σας πω ότι αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Ένας ατελείωτος σκουπιδότοπος. Οι τουριστικοί μας προορισμοί είναι από λίγο έως πολύ βρώμικοι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μείζον θέμα που σας αφορά και αφορά βεβαίως και τον Α` βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαφημίζεται η Ελλάδα και να απαξιώνεται από τον επισκέπτη όταν έρχεται να τη δει.

Σήμερα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να υλοποιήσει τις δράσεις του σε συνεργασία με σας, με τους Δήμους και τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στον τουρισμό.

Οι προϋποθέσεις είναι:
  • η διαμόρφωση ενιαίας τουριστικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.
  • Η οργάνωση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα από την μεταολυμπιακή στρατηγική μας.
  • Η κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, οι προτάσεις για το Δ` Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπου εκεί προτάσσουμε την ανάπτυξη των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και βέβαια τη στήριξή τους από τις δημόσιες επενδύσεις.

Η αναθεώρηση του ΕΠΑΝ, η οποία καθίσταται εργαλείο για να διαμορφώσουμε αυτήν την πολιτική. Η επίλυση χρόνιων προβλημάτων που καθορίζουν την πορεία του τουριστικού προϊόντος και είναι αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Είπαμε προηγούμενα, όπως είναι η στρατηγική αερομεταφορών, προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομίας, τουριστικών λιμένων, βίζα Σένγκεν, εξωραϊσμού τελωνειακών σταθμών και πυλών της χώρας, δρομολογίων κλπ.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των γραφείων τουρισμού του εξωτερικού. Η ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών επενδύσεων με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Aλλωστε και στον αναπτυξιακό νόμο που διαμορφώσαμε, θα είδατε ότι πλέον όλο το εύρος των τουριστικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνεται, με προτεραιότητες βέβαια στις ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως είναι το γκολφ, οι μαρίνες, τα χιονοδρομικά κέντρα κλπ.

Η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με νέες ειδικεύσεις και νέες σχολές. Η διαρκής αναβάθμιση της προβολής του τουριστικού προορισμού της Ελλάδας με τη διαμόρφωση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων marketing για την προβολή των τουριστικών μας πόρων.

Κυρίες και κύριοι, η προβολή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής για τον τουρισμό αποτελεί αναντίρρητη προτεραιότητα για το Υπουργείο μας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων παθογένειας που ταλανίζουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, αναστέλλουν την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και δυστυχώς δεν μας αναδεικνύουν εκεί που μας αξίζει.

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε τουριστικό προορισμό πρώτης επιλογής είναι στόχος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και επειδή απευθύνομαι στους Νομάρχες της χώρας, πρέπει να είναι και στόχος όλων μας. Αυτό μόνο με τη σφιχτή, τη δεμένη συνεργασία μεταξύ μας στη διαμόρφωση μιας νέας τουριστικής πολιτικής, μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί. Και σας διαβεβαιώ ότι εμείς θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια κι αυτή η Επιτροπή με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ που συστήσαμε, έχει ακριβώς αυτόν το σκοπό, της αλληλοροής και της αλληλοϋποστήριξης με κοινό στόχο την ανάδειξη της πατρίδας μας στη θέση που της αξίζει.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top