Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Shipping & Ports-City Development

Στο 4ο Διεθνές Συνέδριο του Economist με θέμα `Ανάπτυξη της Ναυτιλίας και των Λιμένων` ο Κεφαλογιάννης

Βίκυ Καραντζαβέλου - 27 Μάιος 2005, 00:00

Στην έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Economist στην Αθήνα με θέμα `Ανάπτυξη της Ναυτιλίας και των Λιμένων`(Shipping & Ports-City Development) που πραγματοποιείται στις 25 και 26 Μαΐου 2005 σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με τη συνεργασία της...

Στην έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Economist στην Αθήνα με θέμα `Ανάπτυξη της Ναυτιλίας και των Λιμένων`<...>

(Shipping & Ports-City Development) που πραγματοποιείται στις 25 και 26 Μαΐου 2005 σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με τη συνεργασία της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, παραβρέθηκε χτες ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Ακολουθούν αποσπάσματα της ομιλίας του κ. Κεφαλογιάννη από το Συνέδριο:

“Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας.

Οι λιμένες σήμερα καλούνται να εξυπηρετήσουν πολλαπλές ανάγκες, γεγονός που απαιτεί να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα σύνθετους ρόλους.

Ο παραδοσιακός ρόλος των λιμένων που τους προσδιόριζε, κυρίως ως τόπους φορτοεκφόρτωσης φορτίων και επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών, έχει αλλάξει, καθώς οι σύγχρονες απαιτήσεις δημιουργούν νέες λιμενικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών μετέβαλε τους λιμένες σε κέντρα εξυπηρέτησης περισσότερων του ενός μέσων μεταφοράς, δημιουργώντας την ανάγκη για αξιοποίηση μεγαλύτερων εκτάσεων χερσαίων χώρων.

Ταυτόχρονα, οι οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο εμπόδιο με την ραγδαία αύξηση του εμπορίου, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της διαχείρισης τερματικών σταθμών, έχει μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας της λιμενικής βιομηχανίας. Η ζήτηση για λιμενικές υπηρεσίες έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένος.

Το νέο περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί, περιέχει σημαντικές προκλήσεις για τη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει σπουδαίες επενδυτικές ευκαιρίες για την επιχειρηματική κοινότητα. Οι Ελληνικοί λιμένες εμφανίζουν πλεονεκτήματα τα οποία συνδέονται κυρίως με την στρατηγική θέση της χώρας και τα οποία, εάν αξιοποιηθούν, είναι δυνατό να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό πλοίων και φορτίων στους Ελληνικούς λιμένες.

Προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες, που παρουσιάζονται, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών λιμένων στα πλαίσια των γενικότερων στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Οι κυριότερες από τις προαναφερόμενες πολιτικές αναφέρονται:

  • Στην επαναξιολόγηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού λιμενικού συστήματος, με τη βελτίωση του συνόλου των λιμενικών υποδομών και της διαχείρισής τους για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Στην αποτελεσματική ένταξη των λιμένων στο συνολικό σύστημα μεταφορών μέσω της ανάπτυξης των υποδομών συνδυασμένων μεταφορών.
  • Στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και ανωδομών με την κατάλληλη αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων.
  • Στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στους λιμένες με άμεσο στόχο τον εκσυγχρονισμό της λιμενικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ έχει πραγματοποιήσει αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτών των πολιτικών στόχων. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων οι όποιες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση του λιμενικού συστήματος της χώρας, είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν ήταν αποτέλεσμα μίας διαδικασίας ενιαίου και συνεκτικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, η εισαγωγή των ΟΛΘ και ΟΛΠ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εφόσον στηριζόταν σε συγκεκριμένα και βιώσιμα σχέδια για την προσέλκυση φορτίων, θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσέλκυση μεγαλύτερων κεφαλαίων για την υλοποίηση έργων ζωτικού χαρακτήρα για τους δύο αυτούς λιμένες.

Η σημερινή ηγεσία του ΥΕΝ σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Οργανισμών Λιμένα εργάζεται στη βάση ενός ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του Ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Οι σύγχρονοι λιμένες λειτουργούν ως ολοκληρωμένα κέντρα παροχής υπηρεσιών Logistics, ενσωματώνοντας στην παραγωγική τους διαδικασία νέες τεχνολογίες και σύγχρονες οργανωτικές δομές και διαδικασίες που θα αναδείξουν τα λιμάνια ως σημαντικούς κρίκους στη συνολική μεταφορική αλυσίδα.

Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής ένταξης των λιμένων στο συνολικό μεταφορικό σύστημα, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει την υλοποίηση έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση των συνδυασμένων μεταφορών, ενώ έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τον ΟΣΕ, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα σύνδεσης των μεγάλων λιμένων της χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής, αλλά και στην αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής, τόσο στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων (EDI) όσο και σε αυτόν της συνολικής διαχείρισης των λιμενικών τερματικών σταθμών.

Στην ανάδειξη του ρόλου των λιμένων ως ολοκληρωμένων κέντρων logistics στα πλαίσια της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών έχει σημαντική συμβολή ο νέος νόμος για την σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου νόμου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει κατά τρόπο αποτελεσματικό ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης και λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών.

Για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στους λιμένες επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τόσο των Εθνικών όσο και των Κοινοτικών πόρων και γι` αυτό το σκοπό οι Υπηρεσίες μας βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Παράλληλα, γίνεται σημαντική προσπάθεια για την αξιοποίηση των Κοινοτικών Πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της θαλάσσιας λεωφόρου Αδριατικής - Ιονίου - Κύπρου.

Για το σκοπό αυτό το ΥΕΝ προχώρησε στη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ανάπτυξη του θαλάσσιου διαδρόμου, ενώ επιδιώκει και έχει ήδη πραγματοποιήσει τη σύναψη διμερών συμφωνιών συνεργασίας  με τα κράτη μέλη που αφορά ο συγκεκριμένος διάδρομος.   

Η πολιτική στόχευση που αφορά στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στους λιμένες αποτέλεσε και αποτελεί το μεγάλο στοίχημα στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της Ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που περιόριζαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων.

Η επικείμενη ψήφιση του νέου νόμου για την σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς θα διευκολύνει σημαντικά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη λιμενική παραγωγή και στην προσέλκυση σημαντικών πόρων για την υλοποίηση έργων στους λιμένες.

Η ολοκλήρωση των θεσμικών παρεμβάσεων και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία γραφείου υποδοχής επενδύσεων στο ΥΕΝ αποτελούν σημαντικά βήματα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, το ΥΕΝ βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους για επενδυτικά σχέδια που θα καταστήσουν τα Ελληνικά λιμάνια ελκυστικά για τον ιδιωτικό τομέα.

Η προσπάθεια μας για την ενίσχυση των μεγάλων Εθνικών λιμένων της χώρας, που λειτουργούν ως η αιχμή του δόρατος του Ελληνικού λιμενικού συστήματος, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θέτουμε σε δεύτερη μοίρα τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας έχουν αναδείξει τις μεταφορές σε παράγοντα μείζονος σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το γεγονός αυτό αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο των λιμένων που εξυπηρετούν νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές του Ελλαδικού χώρου και απαιτεί την ύπαρξη σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων που μπορούν να εξυπηρετούν αποτελεσματικά, πλοία και επιβάτες.

Οι ανάγκες των χρηστών τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα στους σχεδιασμούς ανάπτυξης των περιφερειακών λιμένων ενώ η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τη συγκεκριμένη κατηγορία λιμένων.

Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η ανάπτυξη των λιμένων περιφερειακής και τοπικής σημασίας να γίνεται με κριτήριο την αναγκαιότητα σύνδεσης τους με τον τοπικό αστικό ιστό.

Σε αυτή την προσπάθεια λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λιμενικής λειτουργίας και στα πλαίσια αυτά δίνεται έμφαση στην σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμένες που εμφανίζουν αυξημένη κίνηση. 

Κυρίες και κύριοι,

η ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια για οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Το ΥΕΝ αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο της λιμενικής βιομηχανίας έχει προχωρήσει σε σχεδιασμούς και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του Ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Σε αυτή την προσπάθεια είναι αναγκαία η συμβολή και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων με τη λιμενική λειτουργία φορέων. Το ΥΕΝ έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια και η συμμετοχή όλων σε αυτή είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία”.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top