Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2005 οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βίκυ Καραντζαβέλου - 06 Ιούνιος 2005, 00:00

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας<...>

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ` ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) για το ΜΔΕ και δέκα (10) για το διδακτορικό δίπλωμα.

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών  και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν.2083/1992,  πτυχιούχοι των τμημάτων:

 • Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Γεωγραφίας
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών
 • Νομικών
 • Φιλοσοφικών Σχολών
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Μ.Μ.Ε.
 • Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου 2083/92 περί Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του ίδιου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές Επιστήμες και στο Τουρισμό της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι άλλων διπλωμάτων ειδίκευσης ή μη κάτοχοι διπλωμάτων ειδίκευσης.

Η επιλογή για το ΜΔΕ και για το Διδακτορικό Δίπλωμα θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:

 1. Βαθμός Πτυχίου
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας)
 4. Προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
 6. Προσωπική συνέντευξη
 7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν

|
Share |
Σχετικά θέματα:
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top