Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Athens Convention & Visitors Bureau

Αυξημένη η συνεδριακή ζήτηση για την μετά-ολυμπιακή Αθήνα

Δώρα Σγάρτσου - 17 Οκτώβριος 2005, 00:00

"Μπορούμε να προσελκύσουμε στην Αττική αρκετά συνέδρια, και να αποκτήσουμε `αυτοπεποίθηση` όσον αφορά στις δυνατότητες μας ως προορισμός" αναφέρει σε ανακοίνωση του το Athens Convention Bureau από τα μέχρι σήμερα στοιχεία λειτουργίας του....

“Μπορούμε να προσελκύσουμε στην Αττική αρκετά συνέδρια, και να αποκτήσουμε `αυτοπεποίθηση` όσον αφορά στις δυνατότητες μας ως προορισμός”<...>

αναφέρει σε ανακοίνωση του το Athens Convention & Visitors Bureau από τα μέχρι σήμερα στοιχεία λειτουργίας του. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως στο έτος 2004-2005 επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του Athens CVB 5 εκατ. επισκέπτες.

Όπως διαπιστώνεται υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την μετά-ολυμπιακή Αθήνα (46% αύξηση της ζήτησης) και σύμφωνα με εκπροσώπους του Athens CVB “αυτό δεν είναι μια παροδική ή συγκυριακή φάση, καθόσον η Αθήνα προσφέρεται πλέον ως καινούργιο προϊόν. Μέχρι τώρα η αγορά έχει ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, αλλά για να συντηρηθεί σε αυτό το επίπεδο, χρειάζεται οργάνωση, σχεδιασμός και πρόβλεψη.

Σε επίπεδο μάρκετινγκ και προώθησης του Athens CVB και μετά από ένα χρόνο μετά - ολυμπιακής δραστηριότητας, έχουν προσελκυστεί, με διάφορα συνέδρια, περίπου 4.500 σύνεδροι μέχρι σήμερα. (Κάθε σύνεδρος κατά μέσο όρο δαπανά στην πόλη που επισκέπτεται 500 ευρώ ημερησίως κατά μέσο όρο).

Η επιτυχία αυτή είναι βέβαια και αποτέλεσμα του συντονισμού των ενεργειών του ACVB με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Στην σημερινή εποχή άλλωστε η επιτυχία είναι συνώνυμη με την ομαδική εργασία, το `team work`, που αποτελεί και την σύγχρονη ιδέα του μάρκετινγκ. Όλοι μαζί επενδύουμε και όλοι επωφελούμαστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωση του το ACVB.

Χαρακτηριστική επιβεβαίωση των παραπάνω είναι το συνέδριο της ABTA (Association of British Travel Agents) το Νοέμβριο του 2006. Η ανάθεση του συνεδρίου στην Αθήνα έγινε με τη σύμπραξη του Athens Convention & Visitors Bureau, του ΕΟΤ, ο οποίος το έχει βάλει υπό την αιγίδα του, αλλά και των ξενοδόχων της Αθήνας, οι οποίοι προσέφεραν δελεαστικές τιμές για την κάλυψη του Συνεδρίου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αρχικά, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ABTA μεταξύ των μελών της, η Αθήνα είχε καταταγεί πολύ χαμηλά στη λίστα των προτιμήσεων τους.

Το Athens Convention & Visitors Bureau επέμεινε σε μία δεύτερη υψηλού επιπέδου στελεχών επιθεώρηση, ώστε να παρουσιάσει την Αθήνα σαν ένα νέο προϊόν. Όλα αυτά συνέβησαν καίτοι είχαν σχεδόν καταλήξει να επιλέξουν ως τόπο του συνεδρίου του 2006 την πόλη της Βαρκελώνης. Το Athens Convention & Visitors Bureau με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Δήμου της Αθήνας και των ξενοδοχείων κατάφεραν να αναστρέψουν το κλίμα να εξασφαλίσουν το Συνέδριο για την Αθήνα.

Ενδεικτικό της υποστήριξης, που έχει το Athens CVB από όλους τους φορείς είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων φιλοξενεί το Athens Convention & Visitors Bureau στα γραφεία του, της `Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών`, ενώ με την Περιφέρεια Αττικής συμπράττει και συμμετέχει στις διάφορες εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού προβάλλοντας το προϊόν του με τα περίπτερά τους και τον χώρο τους.

Ο ΕΟΤ παρέχει την αμέριστη υποστήριξη του, σε όλα τα επίπεδα για την επιτυχία του έργου του ACVB. Επίσης, το ACVB συνεργάζεται με τη Νομαρχία Αθηνών για τη έκδοση ειδικού θεματικού εντύπου στα πλαίσια της ΝΕΤΠ.

Είναι γνωστό ότι ο συνεδριακός τουρισμός απευθύνεται και προσελκύει κυρίως  τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και διαφέρει σημαντικά από τον τουρισμό αναψυχής. Σταδιακά γίνεται αντιληπτό από τους εκάστοτε ιθύνοντες ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την μορφή τουρισμού και να διοχετεύονται περισσότερα κονδύλια στο συνεδριακό τουρισμό για την ειδική και στοχευμένη προβολή του με την συμμετοχή του ACVB σε συγκεκριμένες εκθέσεις και με την έκδοση των καταλλήλων επαγγελματικών εντύπων. Ο συνεδριακός τουρισμός έχει την δυνατότητα αναπτυσσόμενος σωστά και συστηματικά με βάση και τις δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα, που παρουσιάζει η χώρα μας να εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό πόλο έλξης τουριστών και δημιουργίας εσόδων.

Τα μέλη του Athens Convention & Visitors Bureau είναι σημαντικές εταιρίες με μεγάλη εμπειρία και προϊστορία στον χώρο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η προβολή της Αττικής αναθέρμαναν το τουριστικό ενδιαφέρον και ουσιαστικά επανατοποθέτησαν την Αττική στον Τουριστικό Χάρτη. Αρκετές επιχειρήσεις παρουσιάσθηκαν έτοιμες για αυτή την εξέλιξη, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν πλέον σημαντικά οικονομικά οφέλη. Αποτελούν δε παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους, ώστε να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να αρχίσουν πλέον να δίνουν σημασία και στη λεπτομέρεια. Να επενδύσουν στην αύξηση και στην εξειδίκευση του προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός και γρήγορη ανταπόκριση στα αιτήματα.

Υπάρχει η αίσθηση σε πολλού ξένους οργανωτές, ότι το feedback δεν είναι πολύ γρήγορο, ότι υπάρχει κάποιες φορές overbooking και συχνά δημιουργείται πίεση για την διεκδίκηση κάποιου συνεδρίου, και αρκετές φορές ακόμη και όταν έχει ήδη υπογραφεί συμβόλαιο. Υπάρχει επίσης, έλλειψη ειδικής πληροφόρησης για τις συνεδριακές δυνατότητες της Αθήνας, την οποία το ACVB καλύπτει με τις δικές του περιορισμένες παρά ταύτα δυνατότητες.

Εάν μελετήσουμε τα παραδείγματα των άλλων Convention Bureaux θα δούμε ότι χρηματοδοτούνται από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς Τουρισμού ή / και από τους Δήμους, έχοντας στην διάθεση τους πολλαπλάσιο του δικού μας προσωπικό. Το ACVB έχει κατορθώσει με λίγα σχετικά με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του προορισμού μέσα, την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η απόδοση του έργου του ΑCVB είναι πολλαπλάσια των επενδύσεων και των δαπανών, που έχουν γίνει τόσο σε άμεσα και απτά παραγωγικά αποτελέσματα, όσο και μελλοντικά σε επίπεδο marketing για την καθιέρωση της Αττικής ως σημαντικού συνεδριακού προορισμού. Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση αυτή, θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά από την πολιτεία και τους δημόσιους φορείς η στήριξη του ΑCVB με σημαντική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορέσει να στελεχωθεί με τα κατάλληλα στελέχη και να μπορέσει να αναπτύξει αυτόνομα ένα πρόγραμμα προβολής της περιοχής ως συνεδριακού προορισμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθούν και οι ελλείψεις, που παρουσιάζει η Αθήνα στην λειτουργία της ως Συνεδριακός προορισμός. Το Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο, το οποίο αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Η δημιουργία μίας υψηλού επιπέδου μαρίνας για VIP σκάφη, η ανακαίνιση του golf course της Γλυφάδας, είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά το ACVB.

Τέλος δε, βασική αρχή του μάρκετινγκ: για να αναπτυχθεί ένα προϊόν κατά αρχάς επιβάλλεται να εξαλειφθεί η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί, να δίνεται έμφαση στις τέλειες υπηρεσίες, στις θετικές λεπτομέρειες, στα δυνατά της σημεία, γιατί η πραγματικότητα έχει πολλές μορφές.

Όσον αφορά στις αγορές, η ανάλυση του ACVB κατέδειξε τα ακόλουθα:

Η Αθήνα είναι ιδανική για incentives, διότι με δεδομένη, προς το παρόν, την έλλειψη Συνεδριακού Κέντρου, είναι πιο αποτελεσματικό να φιλοξενεί μικρότερα groups με μεγάλο budjet.

Με την βοήθεια των εγκαταστάσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και τις πολύ υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές, η Αθήνα έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται πλήρως με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στις συγκεκριμένες ζητήσεις.

Τα ξενοδοχεία της Αθήνας, μέλη του Athens Convention Bureau εξακολουθούν να είναι ένα αξιόπιστο και ευέλικτο σημείο.

Τα groups, που ενδιαφέρονται για incentives κυμαίνονται από 50 έως 600 άτομα. Τα groups που ενδιαφέρονται για συνέδρια κυμαίνονται επί το πλείστον από 800 έως 1.500 άτομα, τα οποία είναι μέρη μεγάλων συνεδρίων πολλά από τα οποία είναι 2.000 - 10.000. Προέρχονται από τους χώρους της μουσικής, της νομικής, της ιατρικής και της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας, των καταναλωτικών προϊόντων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ορυκτολογίας κ.α..

Η προέλευση των groups διαφέρει. Τα μεγαλύτερα σε αριθμό συμμετοχών, αλλά και σε διαθέσιμο budget προέρχονται από τη Μ. Βρετανία και τις Η.Π.Α.. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες και τα Μουσεία και ειδικά οι Αμερικάνοι προτιμούν τα incentive cruising. Απαιτούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ποικιλία.

Αρκετή ζήτηση υπάρχει από τη Γερμανία. Είναι μέσου μεγέθους groups, υψηλού επιπέδου, αλλά με χαμηλότερο budget. Ακολουθεί η Γαλλία και η υπόλοιπη Ευρώπη.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top