Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Πρόσκληση εισηγήσεων για διεθνές επιστημονικό συνέδριο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βίκυ Καραντζαβέλου - 16 Ιούνιος 2000, 00:00

Πρόσκληση για υποβολή εισηγήσεων προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου<.> για το διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει στην Χίο<.> από<...>

14 έως 17 Δεκεμβρίου 2000, με θέμα «Τουρισμός σε Νησιωτικές Περιοχές και Ειδικούς Προορισμούς». Συγκεκριμένα το ακριβές κείμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

Φορέας Οργάνωσης


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δραστηριοποιείται στην επιστημονική προσέγγιση του τουρισμού μέσω οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδικευμένης συνεργασίας με πανεπιστήμια, φορείς και επιστήμονες του χώρου και την παράλληλη ανάπτυξη ερευνητικής δράσης.

Η Επιστημονική επιτροπή: πρόεδρος: Γ. Ζαχαράτος (Καθηγητής), μέλη: Δ. Δασκαλοπούλου (Καθ.), Χ. Κοκκώσης (Καθ.), Ε. Παναγιωτάτου (Καθ. Ε.Μ.Π.), Β. Αγγελής (Αν. Καθ.), Ε. Μπριασούλη (Αν. Καθ.), Π. Τσάρτας (Αν. Καθ.), Β. Μουτάφη (Επ. Καθ.), Ι. Σπιλάνης (Επ. Καθ.), Θ. Τερκενλή (Επ. Καθ.), Δρ. Ν. Αγγελόπουλος (Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε), P. Anastasopoulos (Associate Professor Fairleigh Dickinson University), J. Boissevain (Emeritus Professor University of Amsterdam), D. Buhalis (Senior Lecturer University of Westminster), Π. Παυλίδης (Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών).
Η Οργανωτική επιτροπή: πρόεδρος: Π. Τσάρτας (Αν. Καθηγητής), μέλη: Γ. Ζαχαράτος (Καθ.), Λ. Μαρούδας (Επ. Καθ.), Δ. Λαγός (Διδάσκων), Μ. Σωτηριάδης (Υπ. Διδάκτ.), Π. Διονυσοπούλου (Υπ. Διδάκτ.), Θ. Σταυρινούδης (Υπ. Διδάκτ.), Μ. Σταθάκου (Γραμματέας), Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Φ.Αγγέλου, Ε. Αρσενοπούλου, Δ. Γώτης, Σ. Ζαγκότση, Α. Κυριακάκη, Ι. Μονιούδης, Γ. Χαμάκος.

Σκοποί και Στόχοι του συνεδρίου


Ο τουρισμός ως παγκόσμιο δυναμικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό φαινόμενο συμβάλει σημαντικά στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για τη μελέτη της τουριστικής ανάπτυξης περιοχών με ιδιαιτερότητες στο γεωγραφικό και αναπτυξιακό τομέα οργανώνεται το παρόν διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
Σκοπός του συνεδρίου είναι, η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των προβλημάτων ανάπτυξης σε δύο μεγάλες ομάδες περιοχών: τις νησιωτικές περιοχές και τους ειδικούς προορισμούς (ορεινές περιοχές, περιοχές με πλούσιους πολιτιστικούς πόρους, περιοχές με ευαίσθητο δομημένο και φυσικό περιβάλλον κ.α.).

Θα επιδιωχθεί να αναδειχθούν μέσα από τις εισηγήσεις οι ακόλουθοι στόχοι:
* Η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στις δύο ομάδες περιοχών.
* Η εξέταση διαφορετικών μοντέλων ανάπτυξης για τις υπό μελέτη περιοχές.
* Η προσέγγιση της αειφορικής διάστασης και στις δύο αυτές ομάδες περιοχών.
* Η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής τα οποία θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση αυτών των περιοχών.

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

Η τουριστική ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισμούς:  χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες και προβλήματα.
Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού: η συμβολή τους στην ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών και ειδικών προορισμών.
Ζητήματα διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στην διαδικασία ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών και ειδικών προορισμών.
Ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματική δράση νησιωτικών περιοχών και ειδικών προορισμών:  αγορά εργασίας, εκπαίδευση, κατάρτιση.
Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη νησιωτικών  περιοχών και ειδικών προορισμών.
Τουριστικό προϊόν νησιωτικών  περιοχών και προορισμών:  ζητήματα ποιότητας, management, μάρκετινγκ και προβολής.
Ζητήματα σχεδιασμού και στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών και ειδικών προορισμών.
Τουριστική ανάπτυξη και αειφορία νησιωτικών περιοχών και ειδικών προορισμών: εμπειρίες και παραδείγματα.
Διαχείριση παράκτιων περιοχών στον νησιωτικό χώρο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τις 30/09/2000, σύντομη περίληψη των εισηγήσεων τους (έως μία σελίδα) και σύντομο βιογραφικό τους (έως 10 γραμμές), καθώς επίσης τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις (e-mail) ή φαξ, για άμεση επικοινωνία.  Οι περιλήψεις θα αποσταλούν υπόψη Καθηγητή Δρ. Γ. Ζαχαράτου και Αν. Καθηγητή Π. Τσάρτα, στο e-mail [email protected] ή εναλλακτικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», Μ. Λιβανού 54, 82100 Χίος,  φαξ: 0271-35399.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν το τελικό κείμενο της εισήγησης τους έως τις 30/11/2000.
Οι εισηγήσεις που θα επιλεγούν μετά από επιστημονική κρίση θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Τσάρτα και στον κ. Θ. Σταυρινούδη, τηλ. 0271-35317, φαξ: 0271-35399, e-mail: [email protected]

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 20.000 δρχ. και περιλαμβάνει τα υλικά του συνεδρίου και CD-ROM των εισηγήσεων. Στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνουν δύο παράλληλες συνεδριάσεις με θέμα: «Τουρισμός και νησιωτικές περιοχές» και «Τουρισμός σε ειδικούς προορισμούς». Την τρίτη ημέρα του συνεδρίου θα γίνει εκπαιδευτική εκδρομή στη Χίο ενώ σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιάζονται σε έκθεση εκδόσεις βιβλίων τουρισμού, χαρτών, τουριστικών οδηγών και CD-ROM.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top