Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

Επιστημονική μελέτη της ΚΕΔΚΕ για το σύστημα νησιωτικών μεταφορών της χώρας μας

Θοδωρής Κουμέλης - 10 Απρίλιος 2006, 00:00

Μελέτη για το σύστημα νησιωτικών μεταφορών της χώρας μας ενέκρινε ομόφωνα την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2006, και παρέδωσε στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) επιστημονική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), καθώς οι νησιωτικές μεταφορές αποτελούν σημαντικό τομέα...

Μελέτη για το σύστημα νησιωτικών μεταφορών της χώρας μας ενέκρινε ομόφωνα την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2006, και παρέδωσε στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης<...>

(ΙΤΑ) επιστημονική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), καθώς οι νησιωτικές μεταφορές αποτελούν σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και την εξυπηρέτηση αναγκών των πολιτών, που διαμένουν στα νησιά, δεδομένου ότι στην Ελλάδα το 14% του πληθυσμού κατοικεί σε 124 από τα 3.500 συνολικά νησιά ενός εκτεταμένου Αρχιπελάγους που περιβάλλει τη χώρα μας - μοναδικού φαινομένου για κράτος - μέλος της Ε.Ε..

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, 31 κύριες ακτοπλοϊκές γραμμές εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες μεταφοράς κατοίκων, επισκεπτών και εμπορευμάτων, συνδέοντας τα 96 λιμάνια των νησιών με τα 42 της ηπειρωτικής χώρας. Η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα πολιτική, συναρμοδιότητας τεσσάρων Υπουργείων και αρκετών Οργανισμών (χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με επίκεντρο το μεταφορικό μέσο (κυρίως το πλοίο) και όχι το μεταφορικό έργο, διαμόρφωσε συνθήκες, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές, από τις οποίες προκύπτει η

δημιουργία ομάδων νησιών τριών ταχυτήτων:

  • Τα μεγάλα, πιο `εμπορικά` και τουριστικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία εξυπηρέτησης με προβλήματα ικανοποίησης της ζήτησης κατά τις περιόδους αιχμής και χαμηλής συχνότητας κατά τις υπόλοιπες περιόδους του έτους.
  • Ο πολύ μεγάλος αριθμός μεσαίων, αλλά και μεγάλων πλην απομακρυσμένων νησιών (Δωδεκάνησα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου), τα οποία μονίμως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.
  • Τα μικρά νησιά της άγονης γραμμής, που παραμένουν σε συνθήκες απομόνωσης ανεξαρτήτως εποχής.

Το σύστημα που διαμορφώθηκε, όπως τονίζεται, δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους των νησιών, τους επισκέπτες, τις εμπορευματικές μεταφορές, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου και με αυτή την έννοια πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, με δεδομένες

βασικές αρχές-παραδοχές:

  1. Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει συνδέσεις με επαρκή συχνότητα, καθώς η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί δημόσιο αγαθό και δικαίωμα που δεν μπορεί να υπακούει αποκλειστικά στη λογική ανάλυση κόστους-ωφέλειας.
  2. Οι μεταφορές αποτελούν για τα νησιά επιταχυντή οικονομικής ανάπτυξης με κρίσιμες συνέπειες για την απασχόληση και την άρση του αποκλεισμού.
  3. Οι μεταφορές στα νησιά αποτελούν υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος δεδομένου ότι διασφαλίζουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική αλλά και γεωγραφική συνοχή του εθνικού χώρου.
  4. Για λόγους ισότητας των πολιτών, για την κάλυψη αντίστοιχης απόστασης από το Κέντρο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών όσον αφορά στην οικονομική επιβάρυνση του χρήστη, στη χρονική διάρκεια του ταξιδιού και στην προσφερόμενη ποιότητα.

Παραλλήλως, στην επιστημονική μελέτη, αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσμετρηθούν οι διαφορετικές παράμετροι που υπαγορεύονται από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, τους διαφορετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών της χώρας ανά περιφέρεια, το βαθμό αποκέντρωσης που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία έτη, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών των νησιωτών, όπως προέκυψε από σχετικό ερωτηματολόγιο για τη συγκεκριμένη μελέτη που στάλθηκε στους 216 νησιωτικούς ΟΤΑ.

Για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αναζήτησης βιώσιμης λύσης για το μεταφορικό πρόβλημα των νησιών, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά αναπτύχθηκαν παραπάνω, πρέπει να ληφθεί μια σειρά από μέτρα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ελληνικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τα μέτρα αυτά που αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια, τα σημαντικότερα αφορούν:

  1. Στην οργάνωση ενός ενιαίου κέντρου λήψης αποφάσεων, με ισχυρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει, σχεδιάζει, προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, θαλάσσιων και αεροπορικών, στο νησιωτικό χώρο.
  2. Στη σύσταση, με πρωτοβουλία του δημοσίου, ενός εξειδικευμένου οργανισμού παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών στις άγονες γραμμές, που θα χειρίζεται δημόσιους πόρους και μέσα, με στόχο την υλοποίηση του σχεδιασμού του κεντρικού φορέα.
  3. Στη δημιουργία ενός `παρατηρητηρίου` που θα καταγράφει συστηματικά τα δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα μεταφορών, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις ελλείψεις που παρατηρούνται και θα έχει γενικά την ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά των νησιωτικών μεταφορών και την προώθηση διορθωτικών δράσεων.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top