Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Ανάπτυξη των Περιφερειακών Αεροδρομίων στην Ελλάδα

Βίκυ Καραντζαβέλου - 08 May 2006, 00:00

Τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δημιουργήθηκαν, αλλά και στην γενικότερη<...>

οικονομική ανάπτυξη τους και την σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας με τα διοικητικά και πολιτικά κέντρα. Η εσπερίδα με θέμα `Ανάπτυξη των Περιφερειακών Αεροδρομίων στην Ελλάδα` που διοργάνωσε την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2006, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων αεροδρομίων και δημιουργίας νέων αεροδρομίων στην ηπειρωτική χώρα κυρίως. Όλοι οι ομιλητές τόνισαν ότι η ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων θα συμβάλλει πολλαπλασιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών γύρω από τα αεροδρόμια.

Ο Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην εισήγησή του `Περιφερειακοί Αερολιμένες, Ηπειρωτική Ελλάδα και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού` αναφέρθηκε κατ` αρχήν στις θετικές οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δημιουργία περιφερειακών αερολιμένων - θέσεις εργασίας, δημιουργία υποδομών, διασύνδεση με άλλες περιοχές. Παρουσίασε διαγραμματικά ανισομερή κατανομή αεροδρομίων που παρατηρείται στην Ελλάδα, αφού τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια βρίσκονται στο νότιο νησιωτικό μέρος της χώρας και κατέληξε στο συμπέρασμα η ηπειρωτική Ελλάδα - ο κρυμμένος θησαυρός - είναι ο χώρος ο οποίος παρουσιάζει μεγαλύτερες δυνατότητες για ανάπτυξη νέων περιφερειακών αεροδρομίων λόγω της αστικής υποδομής, του ικανού όγκου πληθυσμού αλλά και των σταθερών κλιματολογικών συνθηκών των περιοχών αυτών.

Ο κ. Π. Γρηγορίου, Σύμβουλος ΔΑΑ σε θέματα Κανονισμών Αερολιμένα και Αεροπορικής Ασφαλείας, στην εισήγηση του `Επιλογή θέσης Αεροδρομίου` παρουσίασε τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ` όψη κατά την επιλογή της θέσης που θα δημιουργηθεί ένας αερολιμένας. Οι παράγοντες που συνεκτιμούνται κατά την επιλογή αυτή είναι ο προβλεπόμενος όγκος και το είδος αεροπορικής κίνησης, η γεωμορφολογία του εδάφους και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, η σύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς που εξασφαλίσουν την εύκολη πρόσβαση προς το αεροδρόμιο, και η ύπαρξη άλλων αερολιμένων στην ευρύτερη περιοχή, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Απαιτείται βεβαίως και η συναίνεση των κατοίκων της περιβάλλουσας περιοχής να εξασφαλισθεί η συναίνεση των κατοίκων της περιοχής. Η σωστή εκτίμηση όλων αυτών των παραμέτρων θα εξασφαλίσει την επιλογή της καλύτερης δυνατής θέσης και τη δημιουργία αερολιμένα αποτελεσματικού κόστους και λειτουργικού. 

Ο κ. Γεώργιος Ζερβός, μέλος των εταιριών υπεύθυνων για τον ανεφοδιασμό καυσίμων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε 18 επαρχιακά αεροδρόμια, στην ομιλία του `Εξέλιξη, Προοπτικές και Προβλήματα των Περιφερειακών Αεροδρομίων` σχολίασε ότι παρά τη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των χώρας, ειδικά των περιφερειακών περιοχών, τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια υστερούν σημαντικά σε σύγχρονες υποδομές. Επεσήμανε ότι χωρίς εκσυγχρονισμό τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας αυξημένης επιβατικής κίνησης. Τόνισε επίσης ότι η απαραίτητη αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων ενέχει σημαντικό κόστος και γι` αυτό  απαιτείται η συνεργασία ιδιωτών και των κρατικών φορέων. Επεσήμανε επίσης ότι αν και σύμφωνα με την Eurocontrol, αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης στη χώρα, τα Ελληνικά αεροδρόμια δεν κατάφεραν να απορροφήσουν αυτήν την ανάπτυξη με τον εντυπωσιακό τρόπο που το έχει καταφέρει υστέρηση η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια μας, η Τουρκία. Μόνο η ένταση του συναγωνισμού που θα προέλθει από την ελεύθερη πρόσβαση νεοεισερχόμενων αερομεταφορέων, τη βελτίωση της επίγειας εξυπηρέτησης, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων κι αυτά θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Η κυρία Ζωή Μπελέση, Account Manager της Ο.Α., στην εισήγηση της με θέμα `Περιφερειακά αεροδρόμια και επίγεια εξυπηρέτηση`,/I> αναφέρθηκε κατ` αρχήν στα λειτουργικά προβλήματα των περιφερειακών αεροδρομίων που προέρχονται τόσο από τις ελλιπείς υποδομές, αλλά και από την εποχικότητα της λειτουργίας τους και στην συνέχεια τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αεροδρομίων. Υπογράμμισε επίσης ότι η απελευθέρωση της αγοράς της επίγειας εξυπηρέτησης θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των αεροδρομίων και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης. Κατέληξε λέγοντας ότι απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να διασφαλισθεί ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια πληρούν τις νέες διεθνείς απαιτήσεις ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας αεροδρομίων. 

Ο κ. Αντώνης Κουτσουδάκης, Διευθυντής ΥΠΑ, Διεύθυνση πτητικών προτύπων, ξεκίνησε λέγοντας ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 60 περιφερειακά πολιτικά, στρατιωτικά και ιδιωτικά αεροδρόμια - αριθμός πολύ μεγάλος για την έκταση της χώρας μας - ενώ ο αριθμός των αεροσκαφών που εξυπηρετούν τα αεροδρόμια αυτά - περί τα 300 - είναι αντίθετα πολύ μικρός για τον αριθμό των αεροδρομίων, η αναλογία δηλαδή που προκύπτει είναι τα αεροδρόμια βιώσιμα 5 αεροσκάφη ανά αεροδρόμιο. Τόνισε ότι η ανάπτυξη της Γενικής Αεροπορίας ελαφρών αεροσκαφών - ο πληθυσμός και η οικονομία της χώρας μπορεί άνετα να υποστηρίξει στόλο 1.000 ή και 1.500 αεροσκαφών - είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα των περιφερειακών αεροδρομίων και να τα μετατρέψει σε οικονομικά βιώσιμες μονάδες.

Ο Δρ. Ελευθέριος Καταρέλος, παρουσίασε την εξέλιξη του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (ΚΑΧΙ) που έχει δημιουργήσει την σημερινή οικονομικά αναποτελεσματική λειτουργία. Ανέλυσε τόσο το διοικητικό κυκεώνα όσο και την υστέρηση του αεροδρομίου σε υποδομές, παράγοντες που έχουν συμβάλλει αρνητικά τόσο στην ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και των μεταφορών στο νησί του Χίου. Τόνισε ότι η υπάρχουσα κατάσταση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση και αναζητείται λύση. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αδυνατούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση από το 1980 αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια αναβάθμισης τους παρά την ολοένα αυξανόμενη επιβατική κίνηση. Αναφέρθηκε επίσης στο τρόπο διοίκησης, ο οποίος ουσιαστικά παρεμποδίζει κάθε δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας αφού δεν υπάρχει καν δυνατότητα υπολογισμού του κόστους λειτουργίας του αεροδρομίου και αποτίμησης των περιουσιακών του στοιχείων, και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιείται ορθή κοστολόγηση των υπηρεσιών του.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

F & B management και cost control

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top