Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ΕΔΕΤ

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη δεύτερη διαβούλευση ομάδας εργασίας για τον Ηλεκτρονικό Τουρισμό

Θοδωρής Κουμέλης - 26 Ιούνιος 2006, 00:00

Την ισχύουσα κατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται<...>

με το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό και τις ευκαιρίες και / ή απειλές που δημιουργούνται τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις εξέτασε η ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), στην δεύτερη της διαβούλευση με αντικείμενο τον Ηλεκτρονικό Τουρισμό (e-tourism), που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στο ξενοδοχείο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών παρουσιάσεων (Μαριάννα Σιγάλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) - `Ηλεκτρονικά μοντέλα επιχειρείν και πωλήσεων στον τουρισμό, παράγοντες επιτυχίας και καλές διεθνείς πρακτικές`, Σπύρος Αβδηµιώτης (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) - Global Positioning System (GPS) and Geographical Information System (GIS) as tools for a profitable entrepreneurship, Μπουρµπούλιας & Χουβαρδάς (Δίπυλον Α.Ε.) - www.gargantua.gr) ακολούθησε συζήτηση σε βάθος μεταξύ των παριστάμενων, σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση της αξιοποίησης εφαρμογών και λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στην τουριστική βιομηχανία.

Τα σημαντικότερα ζητήματα, που εντοπίστηκαν είναι τα παρακάτω:

 • ενώ υπάρχουν κίνητρα που δίδονται από την πολιτεία µε στόχο την τεχνολογική ενδυνάμωση των τουριστικών επιχειρήσεων, οι τελευταίες αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που αποκτούν ή δύνανται να αποκτήσουν ενισχύοντας έτσι δυναμικά το ψηφιακό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων όπως και μεταξύ ανεπτυγμένων και µη τουριστικών περιοχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίπτωση των Τρικάλων και της Χαλκιδικής. Αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις στα Τρίκαλα, όπως επεσήμανε και ο κ. Θεοδώρου (Galileo), έχουν αποκτήσει δυνατότητες ασύρματης ευζωνικής σύνδεσης, ενώ είναι ελάχιστες αυτές που τελικά χρησιμοποιούν την εν
  λόγω υπηρεσία. Στον αντίποδα βρίσκεται η Χαλκιδική (μια από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας), όπου σύμφωνα µε τον κ. Μπουρµπούλια (Δίπυλον), η περιοχή δεν διαθέτει ακόμη υποδομές ευρυζωνικών δικτύων.

 • Ιδιαίτερα χρήσιμα ήταν και τα σχόλια του κ. Χουβαρδά (Δίπυλον) σχετικά µε τις δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μεταξύ τους συνεργασίες µε μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Αναλυτικά, τα συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω. Η αξιοποίηση του διαδικτύου από μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι αφενός περιορισμένη και αφετέρου όχι ιδιαίτερη αποτελεσματική. Θεωρείται συνηθισμένο το φαινόμενο της δημιουργίας για παράδειγμα μιας ιστοσελίδας από μια μικρομεσαία οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση η οποία ιστοσελίδα όμως έχει πολύ μικρή χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα διότι:

  1. δεν ανανεώνεται το περιεχόμενο της σε τακτά χρονικά διαστήματα
  2. δεν προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε τις πραγματικές τιμές των προϊόντων της τουριστικής επιχείρησης
  3. δεν παρέχει δυνατότητα online αγορών ή έστω κρατήσεων
  4. οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν ελέγχουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που λαμβάνουν από υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.

  Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των επιχειρηματιών στη δημιουργία ποικίλων ιστοσελίδων, οι οποίες είτε παύουν να βελτιώνονται / ανανεώνονται είτε δεν διαθέτουν / συμβαδίζουν µε υπηρεσίες τύπου online reservations.

 • Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο όσο και κατάρτισης σε δια βίου επίπεδο για τους επιχειρηματίες του κλάδου, ομόφωνα θεωρήθηκαν ως οι κύριοι λόγοι δημιουργίας και αύξησης του ψηφιακού χάσματος, που χαρακτηρίζει τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των παρευρισκόμενων για την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και προκλήσεων που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας. Επίσης, επισημάνθηκε η έλλειψη μαθημάτων σχετικών µε το ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμό τόσο στην µετα-λυκειακή όσο και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η δήλωση - διαπίστωση του κ. Πασσαλή (προϊσταμένου Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) σχετικά µε τους περιορισμούς τροποποίησης των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ που θέτει το υπουργείο παιδείας. Επίσης επισημάνθηκε από τους παρευρισκόμενους μια ιδιαίτερα κρίσιμη αντίφαση: τα στελέχη μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ζητούν µε δυναμικό τρόπο την διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαβουλεύσεων από τρίτους φορείς, αλλά στις περιπτώσεις όπου διοργανώνονται αντίστοιχα σεμινάρια, διαβουλεύσεις κλπ. η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και ολιγομελής.
 • Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η νομική κατοχύρωση στις διαδικτυακές συναλλαγές αναφέρθηκαν ως δύο επιπλέον σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τουριστικές επιχειρήσεις. Σχετικά µε την ασφάλεια συναλλαγών µέσω του διαδικτύου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα πιστοποίησης από τον ΕΟΤ των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορειών και η απονομή - διαπίστευση µέσω ειδικού σήματος από τον ΕΟΤ.

Γενικά, η διαβούλευση επιβεβαίωσε επίσης τα σημαντικότερα ευρήματα της 1ης διαβούλευσης (Αθήνα, 13/04/2006). Πιο αναλυτικά, οι

κρισιμότεροι λόγοι που εμποδίζουν την βελτίωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι:

 • χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης τόσο των νέο - εισαχθέντων σε ανώτατα ιδρύματα, όσο και των επιχειρηματιών (δια βίου εκπαίδευση). Παράγοντας που αναστέλλει την εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών.
 • ανεπαρκής τεχνολογική υποδομή, γεγονός που αναστέλλει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ενώ μειώνει τις δυνατότητες δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται και η προηγούμενη διαπίστωση ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από δυο διακριτά είδη τουριστικών επιχειρήσεων: α) μεγάλες επιχειρήσεις µε επαγγελματικό μάνατζμεντ, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, και µε πολλούς διαθέσιμους πόρους, οι οποίες αξιοποιούν αρκετά καλά τις προκλήσεις του διαδικτύου, και β) μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την εμπειρία, την γνώση και σε κάποιες περιπτώσεις και τα κίνητρα, και οι οποίες έχουν µόνο βραχυπρόθεσμους στόχους, οι οποίες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Όλοι οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία την διοργάνωση της δεύτερης διαβούλευσης του φόρουµ στον ηλεκτρονικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Επίσης διαπιστώθηκε µε σαφήνεια η ανάγκη για την διοργάνωση ανάλογων διαβουλεύσεων στο μέλλον και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας εκτός των αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα διοργάνωσης διαβουλεύσεων του eTourism Forum σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας µε έμφαση την Κρήτη, Ρόδο, Μύκονο, Κέρκυρα και Σαντορίνη.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top