Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

ΚΕ.Π.ΚΑ.: Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο

Δώρα Σγάρτσου - 28 Ιούνιος 2006, 00:00

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων, για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών, που ταξιδεύουν,<...>

αεροπορικώς. Η αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση, με την οποία ταξιδεύουμε, ευθύνεται, για να μεταφέρει εμάς και τις αποσκευές μας και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματά μας” υπογραμμίζει σε χτεσινή του ανακοίνωση το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών - ΚΕ.Π.ΚΑ., ενόψει καλοκαιρινών αποδράσεων.

Χαρακτηριστικά τονίζει τα ακόλουθα:

`Αρνηση επιβίβασης


Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρία πρέπει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές, για να παραιτηθούν, από τις θέσεις τους, προσφέροντάς τους άλλα οφέλη, όπως η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει) και της εξασφάλισης εναλλακτικού τρόπου μετάβασης, στον τελικό προορισμό.

Εάν δε θέλουμε να παραιτηθούμε, εθελοντικά, η αεροπορική εταιρία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση:

 • 250 ευρώ, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.,
 • 400 ευρώ, για πτήσεις, μεγαλύτερης απόστασης, στο εσωτερικό της Ε.Ε.,
 • 400 ευρώ, για πτήσεις, μεταξύ 1500 χλμ. και 3000 χλμ., εκτός Ε.Ε.,
 • 600 ευρώ, για πτήσεις, πάνω από 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.

Η αεροπορική εταιρία οφείλει, επίσης, να μας εξασφαλίσει:

 • Την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου μας και με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό χρειάζεται ή της δυνατότητας μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε.
 • Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

Ακύρωση


Όποτε ακυρώνεται η πτήση μας, η αεροπορική εταιρία οφείλει να μας προσφέρει:

 • Την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας και με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό χρειάζεται ή της δυνατότητας μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε.
 • Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.
Η αεροπορική εταιρία έχει την υποχρέωση να μας αποζημιώσει, με τα προαναφερθέντα ποσά, για την άρνηση επιβίβασης, εκτός εάν μας ενημερώσει, εκ των προτέρων και εγκαίρως και μας προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες μεταφοράς, οι οποίες, όμως, δε θα διαφέρουν, χρονικά, από την αρχική μας συμφωνία. Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση. Μεγάλες καθυστερήσεις `Αμεση αγωγή Εάν κάνουμε τον έλεγχο των εισιτηρίων (check-in), για οποιαδήποτε πτήση, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων “τσάρτερ”, από αερολιμένα της Ε.Ε. ή προς αερολιμένα της Ε.Ε., από χώρα εκτός Ε.Ε., εφόσον η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρία της Ε.Ε. και εάν υπάρξει καθυστέρηση της πτήσης
 • 2 και πλέον ωρών, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.,
 • και πλέον ωρών, για μεγαλύτερης απόστασης πτήσεις, εντός της Ε.Ε.
 • 3 και πλέον ωρών, για πτήσεις, μεταξύ 1500 και 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.
 • 4 και πλέον ωρών, για πτήσεις πάνω από 3500 χλμ., εκτός της Ε.Ε.,
η αεροπορική εταιρία οφείλει να μας παράσχει γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρία έχει την υποχρέωση να μας προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει). Εάν δε μας παρασχεθούν τα παραπάνω, πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση. Μεταγενέστερες απαιτήσεις Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αεροπορική εταιρία της Ε.Ε. είναι υπεύθυνη, για την καθυστέρηση πτήσης, σε οποιοδήποτε σημείο, ανά την υφήλιο, μπορούμε να διεκδικήσουμε έως και 4,150 SDR (1 SDR = 1,18 ευρώ, την 30.9.2004), για συνακόλουθες ζημίες. Εάν η αεροπορική εταιρία δε συμφωνεί, με την απαίτησή μας μπορούμε να προσφύγουμε, στη δικαιοσύνη. Μπορούμε να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας, στην αεροπορική εταιρία, από την οποία αγοράσαμε το εισιτήριο, ή στην αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση, σε περίπτωση, που δεν είναι ίδια. Αποσκευές Μπορούμε να διεκδικήσουμε έως και 1000 SDR, για τις ζημίες, που μας προκάλεσε η μερική ή η πλήρης καταστροφή, η απώλεια ή η καθυστέρηση των αποσκευών μας, σε πτήση, που εκτελείται, από αεροπορική εταιρία της Ε.Ε., ανά την υφήλιο. Εάν η αεροπορική εταιρία δε συμφωνεί με τις απαιτήσεις μας, μπορούμε να προσφύγουμε, στη δικαιοσύνη. Οι απαιτήσεις μας, πρέπει να υποβληθούν, γραπτώς, εντός 7 ημερών από την επιστροφή μας. Για τις καθυστερημένες αποσκευές, πρέπει να υποβάλλουμε το αίτημά μας, εντός 21 ημερών, από την επιστροφή των αποσκευών. Μπορούμε να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας, στην αεροπορική εταιρία, από την οποία αγοράσαμε το εισιτήριο, ή στην αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση, σε περίπτωση, που δεν είναι ίδια. Τραυματισμός και θάνατος λόγω ατυχήματος Μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις, για τραυματισμό ή θάνατο, συνεπεία ατυχήματος, σε πτήση οποιαδήποτε αεροπορικής εταιρίας της Ε.Ε. Έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε προκαταβολή, για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών μας αναγκών. Εάν η αεροπορική εταιρία δε συμφωνεί με την απαίτησή μας μπορούμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, είτε εναντίον της εταιρίας, από την οποία αγοράσαμε το εισιτήριό μας ή από την εταιρία, που εκτελεί πτήση. Οργανωμένα ταξίδια Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιωμάτων, μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις, από το ταξιδιωτικό πράκτορα, εφόσον δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες, που έχουμε συμφωνήσει εντός της Ε.Ε., ανεξάρτητα του προορισμού μας. Προσοχή: Οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών δεν εφαρμόζονται, σε περιπτώσεις, ανωτέρας βίας, π.χ. θεομηνίες, απεργίες κ.λ.π.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top