Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Πληροφορίες για ταξίδια με Ι.Χ. στην Ευρώπη από την ΕΛΠΑ

Δώρα Σγάρτσου - 30 Ιούνιος 2006, 00:00

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο στις χώρες της Ευρώπης δίνει η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων - ΕΛΠΑ στην προσπάθεια<...>

διευκόλυνσης των οδηγών, ενώ περισσότερες τουριστικές πληροφορίες για όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αλλά και για τη χώρα μας, παρέχει το Τουριστικό Τμήμα της.

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της, παρά το γεγονός ότι έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των περισσοτέρων κρατών της Ε.Ε. (συνθήκη Σένγκεν) χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (υποχρεωτικά για να ταξιδέψετε στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) που μπορεί να ζητηθούν για να αποδείξετε στοιχεία της ταυτότητάς σας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν δικό τους διαβατήριο ή ταυτότητα εκτός αν το όνομά τους είναι καταχωρημένο στο δικό σας διαβατήριο. Καλό είναι επίσης να έχετε μαζί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (εκδίδεται από το φορέα ασφάλισή σας).

Υπάρχουν 33 χώρες οι υπήκοοι των οποίων δεν χρειάζονται θεώρηση (visa) για να επισκεφθούν την Ε.Ε. για μέγιστο διάστημα τριών μηνών. Στις χώρες αυτές συγκαταλέγονται τρεις υποψήφιες χώρες - Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία (αλλά όχι η Τουρκία) - καθώς και η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία διαφέρει ελαφρά από τον κατάλογο άλλων χωρών της Ε.Ε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη προξενική αρχή οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε.

Εάν σας έχει χορηγηθεί θεώρηση από χώρα η οποία εφαρμόζει πλήρως τους κανόνες Σένγκεν, έχετε αυτομάτως το δικαίωμα να ταξιδέψετε στις λοιπές χώρες Σένγκεν. Επιπλέον, αν διαθέτετε έγκυρη άδεια παραμονής από μια από αυτές τις χώρες Σένγκεν, η άδεια αυτή ισοδυναμεί με θεώρηση. Ενδεχομένως, να χρειαστείτε εθνική θεώρηση για να επισκεφθείτε την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα νέα κράτη μέλη.

Έγραφα οδηγού - αυτοκινήτου

Στις περισσότερες χώρες εκτός από την έγκυρη άδεια οδήγησης πρέπει να έχετε μαζί σας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε χώρα της Ε.Ε., ισχύει στην Ε.Ε. Στις περισσότερες χώρες δεν επιτρέπεται η οδήγηση σε άτομα κάτω των 18 και εάν είστε νεώτερος δεν θα μπορέσετε να οδηγήσετε σε αυτές τις χώρες ακόμη και εάν είστε κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης από άλλη χώρα. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να υπάρχουν και ανώτατα όρια ηλικίας, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ του 65ου και του 75ου έτους. Το όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου, συνήθως είναι το 20ο έτος ως κατώτατο όριο ηλικίας.

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Σε όποια χώρα της Ε.Ε. κι αν ταξιδέψετε, η ασφάλεια αυτοκινήτου σας παρέχει αυτόματα την ελάχιστη κάλυψη (αστική ευθύνη) που απαιτείται από το νόμο. Αυτό ισχύει και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Εάν έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα σας, ελέγξετε κατά πόσον η κάλυψη αυτή ισχύει και στις μετακινήσεις σας σε άλλες χώρες.

Η πράσινη κάρτα της ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική όταν ταξιδεύετε στην Ε.Ε., αλλά χρησιμεύει ως διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ασφάλειας και διευκολύνει την απαίτηση αποζημίωσης στην περίπτωση ατυχήματος. Εάν δεν έχετε μαζί σας την πράσινη κάρτα, πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό ασφάλισής σας. Μια ένωση ασφαλιστικών εταιρειών διαχειρίζεται το σύστημα πράσινης κάρτας, το οποίο καλύπτει επί του παρόντος 44 χώρες.  Η ασφαλιστική σας εταιρεία μπορεί να σας προμηθεύσει ένα ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος, δηλαδή ένα τυποποιημένο έγγραφο σε πολλές γλώσσες που διευκολύνει τη δήλωση επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος σε άλλη χώρα.

Οι κοινοτικοί κανόνες εξασφαλίζουν την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν εκτός της χώρας τους. Η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο έδαφος της Ε.Ε., αλλά, επίσης, και σε ατυχήματα που συμβαίνουν σε τρίτη χώρα, μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών της Ε.Ε., υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή έχει υιοθετήσει το σύστημα της πράσινης κάρτας. Το 2005 συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να είναι ευκολότερο για τους οδηγούς να αποκτήσουν και να απαιτήσουν ασφαλιστική κάλυψη και να βελτιωθεί η προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων αυξάνοντας τα ελάχιστα ποσά αποζημίωσης για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημίες.

Η οδική ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης

ΖΩΝΕΣ: Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. είναι υποχρεωτικό να φοράτε ζώνη ασφαλείας τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα των αυτοκινήτων καθώς και στα πούλμαν. Για τα παιδιά που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιούνται παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

Να θυμάστε ότι πρέπει να οδηγείτε στην αριστερή πλευρά του δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και στη Μάλτα και ότι σε ορισμένες χώρες, όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες και στην Πορτογαλία, πρέπει κανονικά να δίνετε προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων και γι` αυτό απαγορεύεται ρητά ή έμμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Σε ορισμένες χώρες, είναι αποδεκτή η χρήση εξοπλισμού ανοικτής ακρόασης.

ΑΛΚΟΟΛ: Παρόλο που στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο οινοπνεύματος στο αίμα είναι 0,5mg/ml, σε ορισμένες κυμαίνεται από 0.2 mg/ml έως 0.8 mg/ml (0.9mg/ml στην Κύπρο), ενώ σε κάποιες απαγορεύεται εντελώς η ύπαρξη οινοπνεύματος στο αίμα κατά την οδήγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση από όλες τις χώρες κοινού επιτρεπόμενου ορίου που δε θα υπερβαίνει τα 0.5mg/ml.

Όρια ταχύτητας

Τα μέγιστα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους είναι ως επί το πλείστον 110, 120 ή 130 km/h και στις κατοικημένες περιοχές 50 ή 60 km/h. Κοιτάτε προσεκτικά τις πινακίδες για να είστε σίγουροι για το μέγιστο όριο ταχύτητας και για τους άλλους ειδικούς όρους που ισχύουν.

ΔΙΟΔΙΑ: Υπάρχουν διόδια σε πολλές χώρες, (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία. Οι ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τους αυστριακούς αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς “Α” πρέπει να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του οχήματός τους ένα σήμα καταβολής διοδίων. Τα σήματα αυτά προμηθεύεστε από όλους τους μεγάλους μεθοριακούς σταθμούς στην Αυστρία και σε μεγάλα πρατήρια καυσίμων. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία εφαρμόζουν παρεμφερές σύστημα αυτοκόλλητης ετικέτας για το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top