Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Επανεξέταση των κονδυλίων για τον τουρισμό ζητάει με επιστολή του ο ΣΕΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης (πλήρες κείμενο)

Θοδωρής Κουμέλης - 02 Αύγουστος 2000, 00:00

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ<.>, διαμαρτυρόμενος για  την κατανομή των κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ στον Τομέα του Τουρισμού, έστειλε χθες επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη<...>

. Η πλήρης επιστολή έχει ως εξής:
«Σε πρόσφατες δηλώσεις σας μαζί με άλλα στελέχη της Κυβερνήσεως, αναφερθήκατε στη σπουδαιότητα του τουρισμού για την εθνική οικονομία και υπογραμμίσατε την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στον τουριστικό τομέα στην προσπάθεια για επιτάχυνση του αναπτυξιακού ρυθμού της χώρας.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις σας για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄

ΚΠΣ<.>

) και το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), μας βρίσκουν σύμφωνους ως προς το ζητούμενο, που είναι η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του ΚΠΣ για τη διαμόρφωση συνθηκών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και για την αύξηση της απασχόλησης.
Όμως, διαπιστώνουμε με έκπληξη, ότι τα κονδύλια που προορίζονται για τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα χαμηλά, τόσο ποσοστιαία σε σύγκριση με άλλους τομείς, όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Η αρχική πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Μάρτιο 1999, ήταν 700 δισ. δρχ. σύνολο δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης και στη συνέχεια περιορίσθηκε από το ΥΠΕΘΟ στα 570 δισ. δρχ. Τελικά, ενώ οι συζητήσεις με την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τελικό σχέδιο του Γ΄ ΚΠΣ βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, το τομεακό πρόγραμμα του τουρισμού περιορίζεται στα 153 δισ. δρχ., στο σύνολο των 2.190 δισ. του ΕΠΑΝ. Η παρατηρούμενη ασυνέπεια των κυβερνητικών εξαγγελιών και πράξεων φοβούμεθα ότι αποδεικνύει ακόμη μία φορά την έλλειψη του ενδιαφέροντος της Πολιτείας για τον τουρισμό.
Έτσι, το ποσοστό του τουρισμού από 1,6 % στο Α΄ ΚΠΣ και 1% στο Β΄ ΚΠΣ, περιορίζεται στο 0,7% στο Γ΄ ΚΠΣ με ύψος κονδυλίων που κρίνονται ανεπαρκέστατα και με ποσοστιαία κατανομή ιδιαίτερα δυσανάλογη σε σχέση με την σημασία του τουρισμού για την εθνική οικονομία. Η ύπαρξη επίσης δεσμευτικών στόχων στο επίπεδο της απασχόλησης και μάλιστα βραχυχρόνιων, σημαίνουν παρέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, με εγγυημένα αρνητικά αποτελέσματα, όπως η πρακτική στην ελεύθερη οικονομία έχει αποδείξει.
Τα πρόσθετα κονδύλια από το πρόγραμμα για την κοινωνία της πληροφορίας είναι επίσης ανεπαρκέστατα. Σε ότι αφορά στα ΠΕΠ, στο κείμενο του Γ΄ ΚΠΣ, η ρητή διατύπωση αναφέρεται σε "προτεραιότητες" χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι εξασφαλίζονται τα κονδύλια αποκλειστικά για τον τουρισμό (Τα περί πιθανών ανακατανομών των κονδυλίων προκαλούν ανησυχία με δεδομένο ότι στα προηγούμενα ΚΠΣ τα κονδύλια του τουρισμού μειώθηκαν κατά τις ανακατανομές). Με δεδομένη την έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο Περιφερειών, πώς είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ορθολογικά τα όποια (χαμηλά) κονδύλια; Eρωτηματικά επίσης γεννώνται και ως προς την συμβατότητα του προγράμματος τουρισμού με τα χαρακτηριστικά του ΕΠΑΝ για ενιαίο σχεδιασμό, υλοποίηση και αποφυγή επικαλύψεων και απλοποιημένες διαδικασίες.
Απορίες, επίσης, υπάρχουν και ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται μέσω του ΕΠΑΝ για τον Τουρισμό η δημιουργία 20.000 θέσεων εργασίας. Με βάση τα ανακοινωθέντα κονδύλια, η νέα θέση στον τουρισμό δημιουργείται με επένδυση 7,6 εκ. δρχ., όταν για κάθε νέα θέση στο πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας απαιτούνται 16,5 εκ. δρχ, στο πρόγραμμα Τεχνολογίας & Έρευνας 129,5 εκ. δρχ. και στο πρόγραμμα Ενέργειας 78,9 εκ δρχ. Αν πράγματι ισχύει αυτό, τότε γιατί δεν ενισχύουμε περισσότερο τον τουρισμό για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας με μικρότερες (και άμεσης απόδοσης σε επίπεδο απασχόλησης) επενδύσεις;
Πιστεύουμε πραγματικά, ότι με τα ανακοινωθέντα κονδύλια θα δημιουργηθούν 20.000 νέες θέσεις απασχόλησης; Οι νέες θέσεις δημιουργούνται από νέες επενδύσεις. Οι νέες επενδύσεις περιορίζονται στις ειδικές τουριστικές υποδομές, ο δε προϋπολογισμός του σχετικού μέτρου είναι μόνο 36 δισ. δρχ. Οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό των καταλυμάτων. Αυτό είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη πενταετία;
Προτείνει λοιπόν το ΕΠΑΝ τον εκσυγχρονισμό 35.000 ξενοδοχειακών κλινών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 6% του συνόλου, όταν το ελάχιστο αναγκαίο είναι 100.000 κλίνες και σύνολο δαπάνης 350 δισ. Αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά προτείνονται και για τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων.
Πως θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της προσφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όταν το 90% του συνόλου των καταλυμάτων δεν θα έχουν δυνατότητα εκσυγχρονισμού;
Σε ότι αφορά δε στην ενίσχυση των υπολοίπων κλάδων του τουρισμού εκτός των καταλυμάτων, αυτή σύμφωνα με την πρόταση του ΥΠΑΝ περιορίζεται σε "οργανωτικές επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επί μέρους τουριστικών επιχειρήσεων...", και διευκρινίζει ότι πρόκειται για δράσεις "soft" (διάβαζε μελέτες) "συνενώσεις...διείσδυση σε νέες αγορές...ενέργειες μάρκετινγκ…" κλπ. Αυτό στη πράξη σημαίνει ότι το Γ΄ ΚΠΣ αγνοεί όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις πλην ολίγων καταλυμάτων.
Σε ότι αφορά τώρα στα μέτρα του τουριστικού τομέα, όπως αυτά περιγράφονται στο Γ΄ ΚΠΣ, η αρχική αίσθηση είναι ότι κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως, οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές. Συγκεκριμένα:
Η δημιουργία δικτύου συμβουλευτικής και μελετητικής υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του Τουρισμού είναι μια πολύ καλή ιδέα. Αν υποθέσουμε ότι αντιμετωπίζουμε με κάποιο τρόπο την ανεπάρκεια ειδικευμένων στελεχών, τι γίνεται με την χρηματοδότηση; Η πρόταση του ΥΠΑΝ προβλέπει συγχρηματοδότηση από τους συλλογικούς φορείς του τουρισμού. Πότε ερωτήθηκαν οι φορείς και ποιό το επίπεδο συνεργασίας για αυτή την ενέργεια;
Είναι γνωστό ότι, οι συλλογικοί φορείς του τουρισμού είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συντηρούμενοι από τις εθελοντικές συνδρομές των μελών τους. Ο μόνος φορέας που έχει θεσμοθετημένα έσοδα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπάρχει κάποια συνεργασία με το Επιμελητήριο την οποία δεν γνωρίζουμε;
O τρόπος υλοποίησης του στόχου της επιχειρηματικότητας περνά μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ο ΣΕΤΕ έχει έγκαιρα και κατ' επανάληψη επισημάνει τις αδυναμίες του αν και έχει προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Αν δεν αρθούν τα υπάρχοντα αντικίνητρα, αν δεν εκλογικευτούν οι προϋποθέσεις και αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό, η συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΚΠΣ θα είναι ελάχιστες. Ποιές είναι οι ενέργειες του ΥΠΑΝ προς το ΥΠΕΘΟ για το θέμα αυτό;
Η ποιοτική βελτίωση της τουριστικής προσφοράς επιδιώκεται μέσω του εκσυγχρονισμού μικρού αριθμού καταλυμάτων, αγνοώντας τον ανταγωνισμό που εμπλουτίζει το δυναμικό με νέες σύγχρονες παραγωγικές μονάδες σε όλο το φάσμα της τουριστικής προσφοράς. Πώς όμως θα γίνει ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός όταν δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα κριτήρια ποιότητας; Τα τελευταία 15 χρόνια η Πολιτεία δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει το σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων με αστέρια. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στον τομέα αυτό, μήπως αποδεικνύει την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης ποιότητας;
Οι δράσεις πολιτιστικού τουρισμού, που πολύ σωστά αναφέρονται ως δράσεις "εθνικής σημασίας", είναι αναγκαίες και ορθά προσανατολισμένες. Όμως τα προβλεπόμενα κονδύλια του ύψους των 5,8 εκ. Ευρώ κατ' έτος κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλά.
Το μέτρο που αφορά στην τουριστική προβολή αναφέρεται στην εφαρμογή σχεδίων τουριστικής προβολής σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόταση είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως με το ποσό του 0,5 δισ. δρχ το χρόνο, δεν μπορούμε να αναμένουμε σοβαρά αποτελέσματα. Αντίστοιχα οι προσπάθειες για την άμβλυνση της εποχικότητας θα ενισχυθούν με 243 εκ. δρχ. κατ' έτος και μέχρι το 2006…, που σημαίνει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά την ορθότητα της πρότασης να συμπεριλάβει ένα τέτοιο μέτρο.
Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο του τουρισμού, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες της ΕΕ, θα καταστεί δυνατή, μόνο αν αναμορφωθεί σημαντικά η σημερινή κατάσταση που εμπλέκει τρία Υπουργεία (Ανάπτυξης, Παιδείας και Εργασίας). Η πρόταση του ΥΠ.ΑΝ. δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτό το θέμα και αγνοεί ακόμα μια φορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μια κατ' εξοχήν τουριστική χώρα. Με συντηρητικούς υπολογισμούς, περίπου 4000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τι περιμένει λοιπόν η Πολιτεία και δεν προχωρά στην ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής για το τουρισμό;
Κύριε Υπουργέ, οι πόροι του Γ' ΚΠΣ πρέπει να διατεθούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας. Η διάθεση πόρων για άσκηση κοινωνικής πολιτικής δεν πρέπει να γίνει μέσω του Γ’ ΚΠΣ. Κατά παράβαση βασικών αρχών της οικονομικής και της επιχειρηματικότητας, ενισχύονται τομείς που αργοσβήνουν ή που αγωνίζονται να επιβιώσουν και αγνοείται ο τουρισμός, μοναδικός τομέας που μπορεί, όχι μόνο να σταθεί ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να παρασύρει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και τους άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας.
Στον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι την οριστικοποίηση του προγράμματος, παρακαλούμε να επανεξετάσετε το όλο θέμα.»

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top