Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Ο ΕΟΤ δίνει απάντηση στις πιέσεις του ΣΕΤΕ

Θοδωρής Κουμέλης - 10 Αύγουστος 2000, 00:00

Η ταχύτητα και η ακρίβεια της τουριστικής αγοράς θα επιτρέψει όχι μόνο να διατεθούν τα κονδύλια από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τον τομέα του τουρισμού, σε επενδυτική δραστηριότητα, αλλά<...>

να αναζητηθούν και νέοι πόροι στο πλαίσιο του προγράμματος "ανταγωνιστικότητα" του υπουργείου Ανάπτυξης.
Την επισήμανση αυτή κάνει ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος σε επιστολή που έστειλε στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία τονίζεται ότι τα κονδύλια που προβλέπονται για τον τουρισμό από το Γ'

ΚΠΣ<.>

(270 δισ. δρχ.) είναι διασφαλισμένο πως θα διατεθούν αποκλειστικά για τον τομέα, σημειώνεται πως οι 20.000 νέες θέσεις εργασίας είναι ο ελάχιστος βασικός στόχος και προστίθεται πως εάν υλοποιηθούν οι ελάχιστοι στόχοι του προγράμματος του Γ' ΚΠΣ στον τουρισμό θα επιτευχθεί ο μεγαλύτερος εκσυγχρονισμός που έγινε ποτέ στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Το κείμενο της επιστολής του κ. Γιαννακόπουλου προς τον ΣΕΤΕ είναι το ακόλουθο:

"Αγαπητοί Κύριοι,
Ευχαριστώ για την επιστολή σας με ημερομηνία 3/8/2000, με την οποία θέτετε μία σειρά από ερωτήματα σε σχέση με το Γ' ΚΠΣ και τον τουρισμό, χαίρομαι Δε διότι συμφωνούμε σε εκείνο που κατέγραψα στην προηγούμενη επιστολή μου: ότι δηλαδή τα κονδύλια που διέθεσε η Κυβέρνηση στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ για τον τομέα του τουρισμού ήταν από την αρχή σταθερά και αντιστοιχούσαν σε 270 δισ. δημόσιας δαπάνης που προβλέπεται να κινητοποιήσουν ιδιωτική συμμετοχή ύψους 300 δισ.
Με το έγγραφο αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον δυνατόν πιο πλήρη και σαφή τρόπο στα ερωτήματά σας έτσι ώστε να διατυπώνεται δημόσια η αληθινή εικόνα.

Ερώτημα πρώτο:

Αν τα κονδύλια που κατά το παραπάνω διατίθενται για τον τουρισμό είναι διασφαλισμένο ότι θα χρησιμοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα στον τομέα αυτό.

Απάντηση:

Ναι, είναι διασφαλισμένο τόσο στο τομεακό όσο και στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Άλλωστε, στο κείμενο που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αποτελεί την επίσημη διατύπωση του Γ' ΚΠΣ, υπάρχει ρητή αναφορά, ειδικά για τον τομέα του τουρισμού, ότι η πολιτική που θα υλοποιηθεί είναι μία και ενιαία και αυτό δεσμεύει τόσο το τομεακό όσο και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Θυμίζω ότι το 30% περίπου του Γ' ΚΠΣ για τον τουρισμό έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων. Άρα, η ταχύτητα και η ακρίβεια της τουριστικής αγοράς θα επιτρέψει όχι μόνο να διατεθούν οι παραπάνω πόροι σε επενδυτική δραστηριότητα, αλλά και στη συνέχεια να αναζητηθούν και νέοι, στα πλαίσια του ενιαίου προγράμματος "ανταγωνιστικότητα" του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ερώτημα δεύτερο:

Που και πως θα δημιουργηθούν οι 20.000 νέες θέσεις εργασίας;

Απάντηση:

Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος. Προέκυψε από τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος Γ' ΚΠΣ για τον τουρισμό, που πραγματοποίησαν οι ειδικοί, προς τούτο, επιστήμονες ανεξάρτητοι αξιολογητές. Ο υπολογισμός έγινε με βάση το συγκεκριμένο μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας και ανά μορφή έργου ή δραστηριότητας. Η αξιολόγηση αυτή ονομάζεται ex ante και είναι μία πάγια αναγνωρισμένη και απαραίτητη διαδικασία την οποία απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αριθμός των 20.000 νέων θέσεων εργασίας είναι ο ελάχιστος βασικός στόχος. Είναι προφανές ότι εφόσον το επενδυτικό βήμα της τουριστικής αγοράς αποδειχθεί ταχύτερο, οι νέες εργασίας θα είναι περισσότερες. Αυτός πρέπει να είναι και ο τελικός στόχος όλων μας.

Ερώτημα τρίτο:

Πως θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της προσφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όταν μόνο 10% του συνόλου των καταλυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού, με βάση τα κονδύλια που διατίθενται σήμερα στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ για τον τουρισμό;

Απάντηση:

Καταρχήν, το 10% του συνόλου των κλινών δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος ποσοτικά στόχος. Αντιστοιχεί σε περίπου 100.000 κλίνες σε όλη τη χώρα. Δεύτερον, ίσως είναι η ευκαιρία με την απάντηση μου αυτή να αρθεί μια σημαντική παρεξήγηση. Ο εκσυγχρονισμός των κλινών γίνεται μέσω του αναπτυξιακού νόμου Ν 2601/1998, στον οποίον εντάσσονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  Τα κονδύλια που διατίθενται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών κατά μέρος μόνο προέρχονται από τις πιστώσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κατά ένα άλλο μέρος προέρχονται από εθνικούς πόρους. Επισημαίνω αυτό που σημείωσα και στη προηγούμενη επιστολή μου ότι δεν υπήρξε καμία τουριστική επιχείρηση που να υπέβαλε πρόταση επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο και που να είχε τις προϋποθέσεις να ενταχθεί η οποία να μην εντάχθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων. Τρίτον, όπως γνωρίζεται, οι αποδοτικές, δηλαδή, οι κερδοφόρες τουριστικές επιχειρήσεις εκσυγχρονίζονται και θα συνεχίσουν να εκσυγχρονίζονται χρησιμοποιώντας το άλλο κίνητρο του επενδυτικού νόμου που είναι οι φορολογικές απαλλαγές, για τις οποίες και δεν υπάρχει 'οροφή'. Όλα αυτά οδηγούν στην ασφαλή πρόβλεψη ότι εάν επιτευχθούν οι ελάχιστοι στόχοι του προγράμματος του Γ' ΚΠΣ στο τουρισμό, θα έχουμε επιτύχει τον μεγαλύτερο ποτέ εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του τομέα.

Ερώτημα τέταρτο:

Γιατί όλες οι άλλες, εκτός των τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικές επιχειρήσεις είναι εκτός ουσιαστικού εκσυγχρονισμού και πρέπει να περιοριστούν σε 'soft' ενέργειες;

Απάντηση:

Έχουμε ταυτίσει την έννοια της επένδυσης με την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων. Αυτό ισχύει στην περίπτωση, επί παραδείγματι, των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων δωματίων. Δεν ισχύει όμως στην περίπτωση τουριστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ο βασικός παραγωγικός συντελεστής δεν είναι τα κτίρια - τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι και ιδιόκτητα. Άρα για ένα τουριστικό γραφείο ο πυρήνας του επιχειρησιακού του μηχανισμού δεν είναι το κτίριο του αλλά το εκπαιδευτικό προσωπικό του, η χρήση υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, η βελτίωση των σχέσεων με την αγορά του και τους πελάτες του, η πρόσβαση στα δίκτυα πληροφοριών κτλ. Και στα σημεία αυτά έχει διαπιστωθεί ότι πάσχουν και χρειάζονται βοήθεια οι παραπάνω επιχειρήσεις. Όλα αυτά ενισχύονται από το Γ' ΚΠΣ, τόσο στα μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και μέσω του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι αντίστοιχες ενέργειες δεν είναι καθόλου 'soft' για τις επιχειρήσεις που αφορούν - αντιθέτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Ερώτημα πέμπτο:

Ποιους συλλογικούς φορείς του τουρισμού εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε συγχρηματοδότηση για τη δημιουργία δικτύου συμβουλευτικής και μελετητικής υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΜΜΕ, του τουρισμού;

Απάντηση:

Στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ για τον τουρισμό προτάθηκε και έγινε απολύτως δεκτό από όλους η δημιουργία του παραπάνω δικτύου. Και αυτό, γιατί η βασική μας διαπίστωση ήταν πως οι τουριστικές επιχειρήσεις (μικρομεσαίες σχεδόν στα σύνολο τους) δεν έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνογνωσία ούτε στις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν βιώσιμα στα μέλλον.
Έτσι, σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, θα δημιουργηθεί ένα κέντρο στήριξης των τουριστικών ΜΜΕ που θα καλύπτει τα παραπάνω κενά και θα βοηθάει τις επιχειρήσεις. Η δημιουργία και η λειτουργία των κέντρων αυτών θα συγχρηματοδοτηθεί τόσο από τις πιστώσεις του Γ' ΚΠΣ όσο και από κεφάλαια που θα επενδύσουν οι ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς της αγοράς, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσα από δημόσια προκήρυξη και πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής όπως άλλωστε επιβάλλεται και από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή των φορέων είναι απαραίτητη, διότι αποδεικνύει την ανάγκη και το πραγματικά ενδιαφέρον της αγοράς για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Επιπλέον, διότι τα κέντρα αυτά πρέπει να οργανωθούν  και να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο, προσφέροντας πραγματικές και αναγκαίες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις. Άλλωστε με το τέλος της ισχύος του Γ' ΚΠΣ, οι συλλογικοί φορείς που θα συμμετέχουν θα έχουν αναλάβει σχεδόν πλήρως την ευθύνη λειτουργίας τους, το δε κράτος, αφού έχει συμβάλει στη γέννηση και στην ανάπτυξη τους, θα αποσυρθεί. Έτσι, θα έχουμε δημιουργήσει πραγματικά κέντρα υποστήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων που τα υιοθέτησε η αγορά διότι υπηρετούν τις αληθινές της ανάγκες, και όχι μερικές ακόμα δημόσιες υπηρεσίες.
Στη σύγχρονη οικονομία το κράτος έχει συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει. Σχεδιάζει, θεσμοθετεί και εξελίσσει τα πλαίσια μέσα στα οποία ενεργοποιούνται οι αγορές. Φροντίζει για τον υγιή ανταγωνισμό. Επενδύει στην ανάπτυξη ώριμης καταναλωτικής συνείδησης στον πολίτη. Υπό το πρίσμα παρομοίων αρχών θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις υποστηρικτικές πρωτοβουλίες των κινήτρων που παρέχει η Πολιτεία προς τους επενδυτές. Η γενικευμένη και κυρίως η ελαστική διανομή δημοσίου χρήματος στις αγορές, που λόγω της φύσης της πραγματοποιείται χωρίς μετρήσιμούς στόχους, οδηγεί σε ένα γενικευμένο αίσθημα υπερπροστατευτισμού των αγορών οι οποίες αναπτύσσουν τελικά την αντίθετη ροπή. Αναλαμβάνουν λιγότερη ευθύνη από εκείνη που τους αναλογεί μετακυλύωντας ένα κρίσιμο μέρος του επιχειρηματικού τους κινδύνου στο κοινωνικό σύνολο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι, συνήθως ότι οι αγορές αυτές παραμένουν οικονομικά ανήλικες αδυνατώντας να προσφέρουν ώριμη παραγωγή.
Όμως η ιστορία, η πορεία, και η δυναμική των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων είναι τελείως διαφορετική. Στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ αποτελεί για τον κλάδο μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα εκμεταλλευθεί με τον καλύτερο τρόπο, αλλάζοντας τη θέση της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά."

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top