Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο ιαματικού τουρισμού

Δώρα Σγάρτσου - 23 Αύγουστος 2006, 00:00

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής συζητήθηκε χτες το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». Σε δηλώσεις της η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κυρία Φάνη Πάλλη Πετραλιά, ανέφερε: «Με το νομοσχέδιο αυτό ξεκινά μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών...

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής συζητήθηκε χτες το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού<...>

και λοιπές διατάξεις». Σε δηλώσεις της η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κυρία Φάνη Πάλλη Πετραλιά, ανέφερε: «Με το νομοσχέδιο αυτό ξεκινά μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες με αντίστοιχα προγράμματα υλοποίησης, σκοπεύουν στο να επιλύσουν προβλήματα που λιμνάζουν εδώ και 40χρόνια στον χώρο του τουρισμού, να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές του τουρισμού, να αναβαθμίσουν ποιοτικά το τουριστικό μας προϊόν, να διαμορφώσουν τουριστική συνείδηση, και, τελικά, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να εκμεταλλευτεί τις νέες αγορές και την τεράστια παγκόσμια ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος, που οι ειδικοί προβλέπουν για τα επόμενα 25-30 χρόνια και να πάρει μεγάλο μερίδιο από την αγορά αυτή».

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης όλων των ιαματικών πηγών της χώρας, δημιουργείται, για πρώτη φορά, μητρώο ιαματικών πηγών και θεσμοθετείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδομών και ποικίλων τουριστικών μονάδων που σχετίζονται με τις ιαματικές πηγές.

Παράλληλα, περιορίζεται η γραφειοκρατία στη χορήγηση σημάτων λειτουργίας τουριστικών μονάδων, ενώ ρυθμίζονται μια σειρά άλλων ζητημάτων του τομέα του τουρισμού.

Μεταξύ άλλων

με το νομοσχέδιο καθορίζονται τα εξής:

 • Η κυριότητα όλων των πηγών περιέρχεται στον Ε.Ο.Τ.
 • Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση κτημάτων ή γειτονικών των ιαματικών πηγών κτημάτων υπέρ του Ε.Ο.Τ. για την τουριστική εκμετάλλευση των πηγών.
 • Ρυθμίζεται η διανομή και η διαχείριση των ιαματικών υδάτων.
 • Ρυθμίζεται το πλαίσιο της  λειτουργίας των  SPA.
 • Δίνεται χρονική δυνατότητα τόσο στους Ο.Τ.Α. όσο και στους ιδιώτες που διαχειρίζονται ιαματικές πηγές να προσαρμοσθούν στις νέες ρυθμίσεις.

Με τις λοιπές διατάξεις :

 • Καταργούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες και απλοποιείται ο τρόπος χορήγησης σημάτων σε τουριστικές μονάδες.
 • Δίδεται η δυνατότητα στα παλαιά ξενοδοχεία (πέραν της 20ετίας) τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και επί των εθνικών οδών να αλλάξουν χρήση
 • Δίδεται η δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και εκτάσεων της Εκκλησίας.
 • Συντονίζονται κεντρικά οι διαφημιστικές εκστρατείες όλων των περιφερειών και των νομαρχιακών και των τοπικών αυτοδιοικήσεων.
 • Επιλύονται πολεοδομικά ζητήματα πολλών τουριστικών μονάδων.
 • Καθίστανται αυστηρότερες οι ποινές για την ?άγρα πελατών?.
 • Επεκτείνεται ο χαρακτηρισμός ?τουριστική επιχείρηση? σε σειρά νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Δίδεται η δυνατότητα εγκατάστασης σχοινοδιαδρόμων ( λιφτ ) σε δυσπρόσιτες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Ρυθμίζονται διάφορα χρονίζοντα προβλήματα των φορέων του τουρισμού, όπως του ΟΤΕΚ, της ΕΤΑ, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κλπ.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου το οποίο αποτελείται από 55 άρθρα και χωρίζεται σε 2 κεφάλαια, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ Ν/Σ

Στο Πρώτο Κεφάλαιο ρυθμίζονται συνολικά οι μορφές τουριστικής ανάπτυξης που συνδέονται με την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων της Ελλάδας.

Είναι μια πρωτοπόρος νομοθετική παρέμβαση γιατί αξιοποιεί τις πασίγνωστες από την αρχαιότητα και πάμπολλες, σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια της Χώρας ιαματικές πηγές, οι οποίες μένουν ανεκμετάλλευτες λόγω έλλειψης σύγχρονου θεσμικού πλαισίου αλλά και κατάλληλων υποδομών και εγκαταστάσεων.

Ταυτόχρονα, η τουριστική αυτή αξιοποίηση, συνδυάζεται με ένα πλήρες θεσμικό καθεστώς προστασίας των ιαματικών πηγών, με σύγχρονες και επιστημονικές μεθόδους, ώστε οι πηγές να μην χάσουν τις ιαματικές ιδιότητές τους, εξαιτίας της εκμετάλλευσης τους για τουριστικούς σκοπούς.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ρυθμίζεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιαματικών πόρων.

Αυτοί ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. , ανεξαρτήτως της κυριότητας του εδάφους επί του οποίου εμφανίζονται (άρθρ. 6 παρ. 1). Σε ότι αφορά στις ήδη αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, που άνηκαν στο Δημόσιο, περιέρχονται και αυτές αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Τ. (αρθρ. 6 παρ. 2). Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Τ. χάσει το Δημόσιο χαρακτήρα του, τότε η ιδιοκτησία των ιαματικών πηγών επιστρέφει στο Δημόσιο (αρθρ. 6 παρ. 4).

Με τη ρύθμιση αυτή, το Δημόσιο δια μέσω του Ε.Ο.Τ. δεν έχει απλώς τη χρήση των ιαματικών φυσικών πόρων αλλά και την ιδιοκτησία επ’ αυτών, ακόμα και για φυσικούς πόρους που αναβλύζουν σε ιδιωτικά ακίνητα.

Δεν θίγονται μόνο τα ιδιωτικά δικαιώματα κυριότητας επί ιαματικών πηγών που αναγνωρίστηκαν πριν την 1-1-1920, η ιδιοκτησία των οποίων παραμένει στον ιδιώτη, με δικαίωμα φυσικά απαλλοτρίωσης.

Προκειμένου, για την σύγχρονη τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη των περιοχών που έχουν ιαματικές πηγές επιτρέπεται η απαλλοτρίωση των κτημάτων στα οποία αναβλύζουν υπέρ του Ε.Ο.Τ. Επίσης, επιτρέπεται και η απαλλοτρίωση, για τον ίδιο σκοπό και γειτονικών κτημάτων. Η απαλλοτρίωση γίνεται από το Δημόσιο υπέρ του Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (αρθρ. 12 Ν/Σ).

ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σημαντικές είναι οι διατάξεις που σκοπούν στη δημιουργία Μητρώου Ιαματικών Φυσικών Πόρων, αλλά και στην προστασία των ιαματικών πόρων (αρθρ. 7 & 9 αντίστοιχα).

Στο Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων καταγράφονται όλα τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου και υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να καταχωρηθούν σε αυτό ακόμα και οι υφισταμένες ιαματικές πηγές, αναγνωρισμένες ή μη. Η υποχρέωση αυτή απαιτεί να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία αναγνώρισης των υφιστάμενων ιαματικών φυσικών πόρων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, ώστε σε όλες τις περιπτώσεις να συγκεντρωθούν νέα επιστημονικώς ακριβή στοιχεία και πληροφορίες για κάθε ιαματική πηγή και να τεθεί νέα αφετηρία πλήρους συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων.

Επιπλέον, είναι πλήρες το σύστημα προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου, γιατί στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα (υδρογεωλογική μελέτη), καθορίζοντας ζώνες προστασίας της ιαματικής πηγής, και όχι ακτίνες προστασίας όπως παλαιοτέρα, οι οποίες, άλλοτε δεν προστατεύουν πλήρως την πηγή, άλλοτε εκτείνονται και σε περιοχές που δεν έχουν σχέση με αυτή.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Ρητά καθιερώνεται, ότι διαχειριστής των φυσικών πόρων είναι ο Ε.Ο.Τ. (άρθρ. 13 Ν/Σ), ο οποίος διαθέτει τους φυσικούς πόρους κατά προτεραιότητα για θεραπευτικούς σκοπούς (κοινωνική χρήση του ιαματικού πόρου) και ύστερα σε κέντρα ιαματικού τουρισμού, σε κέντρα θαλασσοθεραπείας  ή και αναζωογόνησης, ώστε να τύχουν τουριστικής εκμετάλλευσης, χωρίς όμως να μειώνεται η  χρήση τους ως κοινωνικό αγαθό (αρθρ. 14 Ν/Σ).

Όπου υπάρχει ποσοτική επάρκεια ιαματικών πόρων είναι επιτρεπτή η μετά από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παραχώρηση σε περισσότερες εγκαταστάσεις, ώστε να μην ευνοούνται προνομιακές εκμεταλλεύσεις. Για τις εγκαταστάσεις αυτές προβλέπονται ιδιαίτερες προδιαγραφές και χορηγείται ειδική άδεια, προκειμένου το τουριστικό προϊόν να είναι ποιοτικό  ( άρθρ. 16, 17 Ν/Σ ).

Τέλος, για να εξασφαλιστεί η ουδετερότητα στη διαχείριση του ιαματικού πόρου και να είναι υγιής ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων που θα τον εκμεταλλεύονται, απαγορεύεται ο διανομέας να είναι και χρήστης (αρθρ. 14 παρ. 7).

SPA

Για πρώτη φορά, στο νομοθετικό σύστημα της Χώρας εισάγονται και προστατεύονται τα κέντρα αναζωογόνησης-Spa (Sanitas per aqua=υγεία δια του νερού), τα οποία περιλαμβάνονται τις σύγχρονες μορφές παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Έτσι, αφενός μεν προστατεύεται ο καταναλωτής από την ψευδεπίγραφη παροχή ανάλογων υπηρεσιών και ενισχύεται ο σχετικός κλάδος τουρισμού, αφού στην Ελλάδα ο ιαματικός τουρισμός και θερμαλισμός τελούν υπό αυστηρές προδιαγραφές, αφετέρου δε εισάγεται μια νέα τουριστική δυνατότητα, η οποία θα τελεί υπό τον έλεγχο του Κράτους, σε ό,τι αφορά στις προϋποθέσεις, στην ένταξή του σε αναπτυξιακούς νόμους και στην χρηματοδότησή του από Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα ανάπτυξης του τουρισμού.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τους ιδιώτες ή Ο.Τ.Α. που εκμεταλλεύονται ιαματικές πηγές προβλέπεται μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ιδιώτες που με σύμβαση εκμεταλλεύονται ιαματικές πηγές θα εξακολουθούν να τις εκμεταλλεύονται μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, αλλά και οι Ο.Τ.Α. στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση ιαματικών πηγών, μπορούν να έχουν νέα παραχώρηση για 10 έτη ακόμα, χωρίς διαγωνισμό, μετά την πάροδο του χρόνου προσαρμογής. (αρθρ. 21). Όλοι όμως οι φορείς (ιδιώτες, ΟΤΑ) θα πρέπει να προσαρμοστούν στις τεχνικές και επιστημονικές προδιαγραφές του νέου νόμου.

Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν/Σ

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο του Ν/Σ (λοιπές διατάξεις) ρυθμίζονται μια σειρά από θέματα που εκκρεμούν και επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα του Ε.Ο.Τ. , του Ξ.Ε.Ε. , του Ο.Τ.Ε.Κ. , του επιχειρηματικού κόσμου του κλάδου αλλά και πολεοδομικές ρυθμίσεις τουριστικών καταλυμάτων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

 • Η απαλλαγή του ελληνικού Δημοσίου από κρατήσεις ή εισφορές και μείωση δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων για την δημιουργία τουριστικών λιμένων (άρθρο 26)
 • Η δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης για τουριστικούς σκοπούς ακινήτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης, Ι.Μ. της Δωδεκανήσου και Μονών του Αγίου Όρους και του Πατριαρχείου.
 • Στα θέματα του ΕΟΤ, που ανέκυψαν ύστερα από την κατάργηση των Διευθύνσεων Τουρισμού των Περιφερειών και την ίδρυση ΠΥΤ στον ΕΟΤ. (άρθρ. 32)
 • Απαιτείται υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και ενεργειών φορέων του Δημοσίου (ΟΤΑ κλπ) που αφορούν στην τουριστική προβολή και διαφήμιση της Χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Σκοπός είναι η εναρμόνιση των διαφημιστικών προγραμμάτων των ΟΤΑ με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας, το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ (άρθρο 30).
 • Η μείωση των δικαιολογητικών και την απλούστευση των διαδικασιών για την χορήγηση του σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, στα πλαίσια της δέσμευσης της Κυβέρνησης για ¨λιγότερο κράτος¨. (άρθρο 34)
 • Η αναβάθμιση των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ), με την ένταξή τους στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (άρθρο 35).
 • Η παράταση της λειτουργίας επιχειρήσεων, που λειτουργούν χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας έως 31.12.2006 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης με Υ.Α. έως 31.12.07 (άρθρο 36).
 • Υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.3, που δίνει τη δυνατότητα στην Υπουργό να τροποποιεί τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τα τουριστικά καταλύματα για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.
 • Στα άρθρα 38 έως και 43 ρυθμίζονται θέματα του ΟΤΕΚ, με πιο σημαντικά τη δυνατότητα κατάταξης των αποφοίτων των ΑΣΤΕ σε εξάμηνο των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων των ΤΕΙ, με δυνατότητα απαλλαγής από την πρακτική άσκηση (άρθρο 42) και την καταβολή στο προσωπικό του ΟΤΕΚ του ειδικού επιδόματος, που χορηγείται στους υπαλλήλους του ΕΟΤ (άρθρο 43).
 • Τα άρθρα 44 έως και 46 αφορούν διατάξεις του ΞΕΕ, με πιο σημαντική τη ρύθμιση καταβολής των καθυστερούμενων μηνιαίων εισφορών προς το ΞΕΕ, με όρους και προϋποθέσεις, ανάλογους με αυτούς που ισχύουν σε κύρια ασφαλιστικά ταμεία (άρθρο 44).
 • Το άρθρο 47 αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α. Δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Τ.Α. να αποφασίσει για τη διάθεση και εκμίσθωση ακινήτων του Ε.Ο.Τ., για τα οποία η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων δεν επιθυμεί να επιληφθεί. Η παρ.2 τακτοποιεί την μεγάλης σπουδαιότητας έκταση στην Αφάντου της Ρόδου, ώστε να γίνει τουριστική εκμετάλλευση. Τέλος, η παρ.5 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση κάποιων μικρής οικονομικής σημασίας συνοριακών σταθμών, η λειτουργία των οποίων ανατίθεται στους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών.
 • Τα άρθρα 49 έως και 51 αφορούν σε πολεοδομικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, το άρθρ. 49 δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ειδικού κτιρίου, που έχει ανεγερθεί νόμιμα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων ως προς τον συντελεστή δόμησης ή ως προς την κάλυψη, μετά την αγορά άλλου άρτιου οικοπέδου για την επέκταση του ειδικού κτιρίου (τουριστικό κτίριο), ο υπολογισμός του συντελεστή δόμησης και της κάλυψης να γίνεται χωρίς τον υπολογισμό του επιπλέον συντελεστή δόμησης ή της κάλυψης του αρχικού οικοπέδου. Η διάταξη του άρθρ.51 δίνει τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης κύριων τουριστικών καταλυμάτων, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως (20ετίας), υπό ρητές προϋποθέσεις (διάρκεια είκοσι ετών από την ημερομηνία χορήγησης πρώτης άδειας, νόμιμα τουριστικά καταλύματα, μη υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο).
 • Το αρθρ.52 δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης μηχανισμών με συρματόσχοινα εντός δασών για την πρόσβαση προσώπων σε δυσπρόσιτες περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και η διάταξη αυτή έχει τύχει της επεξεργασίας και συμφωνίας με τον συναρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Το αρθρ.53 αυστηροποιεί τις ποινές για την άγρα πελατών, από πταίσμα σε πλημμέλημα.
 • Υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη του αρθρ. 54, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης με απόφασή του να προσδιορίζει και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ως τουριστικές επιχειρήσεις, με όσες οικονομικές και αναπτυξιακές συνέπειες ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται (π.χ. τουριστικές εκθέσεις, τζιπ 7 θέσεων, ειδικές μορφές τουρισμού, καταφύγια κ.α.).

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top