Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Βουλευτής Β` Αθηνών ΣΥΝ

Τον αποκλεισμό μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων από το ΕΠΑΝ καταγγέλλει ο Δραγασάκης

Θοδωρής Κουμέλης - 22 Φεβρουάριος 2007, 00:00

Ερώτηση προς τους υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή χτες ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής Β` Αθηνών του Συνασπισμού, ζητώντας εξηγήσεις για τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που δεν υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο, από ενισχύσεις του ΕΠΑΝ...

Ερώτηση προς τους υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή χτες ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής Β` Αθηνών του Συνασπισμού, ζητώντας εξηγήσεις για τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού<...>

μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που δεν υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο, από ενισχύσεις του ΕΠΑΝ.

Όπως ανέφερε:

“Με την υπ.αριθμ. 16951/29-12-2006 απόφασή της η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων που δεν υπάγονται, ούτε υπήχθησαν ποτέ σε αναπτυξιακούς νόμους(Ν.2601/98 και Ν3299/04). Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω ενισχύσεις αφορούν α) το Θ’ Κύκλο της Δράσης 2.2.2.: «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο» και β) το Β’ Κύκλο της Δράσης 3.2.2( πρώην 5.3.1): «Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΠΑΝ).

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν τις ενισχύσεις του ΕΠΑΝ ανά περιφέρεια, καθώς και τα ποσά με τα οποία θα ενισχυθούν φαίνονται στους παρακάτω πίνακες (τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα):

Θ’ Κύκλος Δράσης 2.2.2

 • Ανατ.Μακεδονία & Θράκη (18) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 722.000, Δημόσια Δαπάνη: 361.000
 • Κεντρική Μακεδονία (103) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.090.000, Δημόσια Δαπάνη: 2.545.000
 • Δυτική Μακεδονία (10) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 564.000, Δημόσια Δαπάνη: 282.000
 • Θεσσαλία (18) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 865.000, Δημόσια Δαπάνη: 411.000
 • Στερεά Ελλάδα (19) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 823.000, Δημόσια Δαπάνη: 411.000
 • Αττική (12) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 615.000, Δημόσια Δαπάνη: 307.500
 • Βόρειο Αιγαίο (14) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 843.000, Δημόσια Δαπάνη: 421.500
 • Νότιο Αιγαίο (79) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.298.000, Δημόσια Δαπάνη: 2.149.000
 • Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος ,Ήπειρος, Ιόνιο (136) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.372.000, Δημόσια Δαπάνη: 3.686.000
 • Κρήτη (68) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.395.000, Δημόσια Δαπάνη: 2.175.000

ΣΥΝΟΛΑ (477) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 25.587.000, Δημόσια Δαπάνη: 12.749.000

Β’ Κύκλος Δράσης 3.2.2(πρώην 5.3.1)

 • Ανατ.Μακεδονία & Θράκη (21) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.498.000, Δημόσια Δαπάνη: 749.000
 • Κεντρική Μακεδονία (26) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.753.000, Δημόσια Δαπάνη: 877.000
 • Δυτική Μακεδονία (4) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 235.000, Δημόσια Δαπάνη: 117.500
 • Θεσσαλία (43) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.797.000, Δημόσια Δαπάνη: 1.398.000
 • Στερεά Ελλάδα (33) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.088.000, Δημόσια Δαπάνη: 1.044.000
 • Αττική (46) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.215.000, Δημόσια Δαπάνη: 1.608.000
 • Βόρειο Αιγαίο (12) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 809.000, Δημόσια Δαπάνη: 404.500
 • Νότιο Αιγαίο (31) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.014.000, Δημόσια Δαπάνη: 1.007.000
 • Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος Ήπειρος, Ιόνιο (91) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.194.000, Δημόσια Δαπάνη: 3.097.000
 • Κρήτη (46) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.374.000, Δημόσια Δαπάνη: 1.687.000

ΣΥΝΟΛΑ (353) - Συνολικός Προϋπολογισμός: 23.977.000, Δημόσια Δαπάνη: 11.989.000

Σημειώνεται ότι και τα δύο παραπάνω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται κατά 35% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 50% από ιδιωτικούς πόρους.

Σκοπός των ενισχύσεων μεταξύ άλλων είναι:

 • Θ’ Κύκλος Δράσης 2.2.2: Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών-αγορά κατάλληλου μηχανογραφικού εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων, βελτίωση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευή έργων προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής, ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας, διαμόρφωση χώρων για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, κλπ
 • Β’ Κύκλος Δράσης 3.2.2(πρώην 5.3.1): Υλοποίηση ενεργειών διάδοσης και καθιέρωσης της Ελληνικής παραδοσιακής, εθνικής, τοπικής ή/και δημιουργικής κουζίνας, ώστε αυτή να αποτελέσει σημαντικό και αναγνωρίσιμο στοιχείο του συνολικού Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενίσχυση των επιχειρήσεων εστίασης για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα και η διάδοση του σήματος αυτού, κλπ.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
 • Από την εφαρμογή της Δράσης 2.2.2, από το 2002 μέχρι σήμερα (8 κύκλοι αξιολόγησης) και σύμφωνα με τις αλλαγές στον Οδηγό του Προγράμματος του Θ’ Κύκλου(αύξηση χρηματοδότησης από 40% σε 50%, δικαίωμα επανυποβολής πρότασης σε δικαιούχους παλαιοτέρων κύκλων, κατάργηση ορίου προϋπολογισμού με βάση τις κλίνες, κλπ), δημιουργήθηκαν στους επαγγελματίες- επιθυμία των οποίων είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους - υψηλές προσδοκίες, που κατέστησαν το πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό για αυτούς και τους ώθησε να προβούν εκ των προτέρων σε βελτιωτικές εργασίες στις επιχειρήσεις τους.
 • Στην περιφέρεια Κεντρικής (Ν.Χαλκιδικής,Ν.Θεσσαλονίκης, Ν.Πιερίας, κλπ) και Δυτικής Μακεδονίας, όπου στη δράση 2.2.2 εγκρίθηκαν 113 συνολικά προτάσεις, είχαν κατατεθεί προς έγκριση 645 (ποσοστό 17,5%), ενώ στη δράση 3.2.2 όπου εγκρίθηκαν συνολικά 30 προτάσεις, είχαν κατατεθεί προς έγκριση 192 (ποσοστό 15,6 %).
 • Ειδικά στην περιοχή του Στρυμωνικού Κόλπου (Ασπροβάλτα -Βρασνά -Σταυρός), που αποτελεί μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, στη μεν Δράση 2.2.2 από τις 90 περίπου προτάσεις που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν μόνο 13, ενώ στη Δράση 5.3.1 από τις 10 περίπου προτάσεις που κατατέθηκαν δεν εγκρίθηκε καμία!
 • Ενώ μεγάλο μέρος των ενισχύσεων (35%) προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποστολή του οποίου είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, η μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών και η συμβολή στην διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, καθώς και η κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών, από την απόφαση για τις ενισχύσεις του ΕΠΑΝ στη Δράση 3.2.2 προκύπτει ότι, ενώ για παράδειγμα στην Κεντρική Μακεδονία εγκρίθηκαν για ενίσχυση 26 επιχειρήσεις εστίασης, για το Νομό Αττικής εγκρίθηκαν 46!
Τέλος και με βάση τόσο τους όρους της Δράσης 2.2.2, όσο και με βάση τα στοιχεία της απόφασης 16951/29-12-2006 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο ενισχύει τις Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της Ελληνικής Επικράτειας, που μάλιστα δεν υπάγονται, ούτε υπήχθησαν ποτέ σε αναπτυξιακούς νόμους, με το ποσό των 3.838.000 ευρώ! (Το 15% του συνολικού προϋπολογισμού των 25.587.000 ευρώ, της Δράσης 2.2.2)”
. Με βάση τα παραπάνω ο κ. Δραγασάκης ζήτησε από τους κ.κ. Υπουργούς να μάθει:
 1. Πού οφείλεται ο αποκλεισμός τόσο μεγάλου αριθμού Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Θ’ Κύκλο της Δράσης 2.2.2 και από το Β’ Κύκλο της Δράσης 3.2.2( πρώην 5.3.1) του ΕΠΑΝ;
 2. Πώς σκοπεύουν να ενισχύσουν αυτές τις κατηγορίες των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον, τόσο από υπόλοιπα του Γ΄ΚΠΣ, όσο και κυρίως από τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο;

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top