Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Υπόμνημα στην Πετραλιά

Επισημάνσεις ΠΟΞ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού

Θοδωρής Κουμέλης - 10 Μάιος 2007, 00:00

Επιστολή - υπόμνημα στην υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κυρία Φάνη Πάλλη - Πετραλιά υπέβαλε χτες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), με αφορμή τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης με<...>

συμμετοχή του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κ. Γιώργου Σουφλιά, για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού.

Η Π.Ο.Ξ. χαιρετίζει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον Ελληνικό Τουρισμό, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που επιχειρείται η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για την χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών. Προς την κατεύθυνση αυτή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον Τουρισμό, μπορεί να αποτελέσει, κατά την Ομοσπονδία, τη βάση ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου, που θα το οδηγήσει στην τελική του μορφή.

Πρωτίστως όμως η Π.Ο.Ξ. επεσήμανε την ανάγκη λειτουργικής νομιμοποίησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων με πολεοδομικές εκκρεμότητες, προτείνοντας την επάνοδο σε ισχύ των διατάξεων των Ν. 2160/93, Ν.2919/01 και Ν.2741/99 και των εκτελεστικών αυτών πράξεων προκειμένου, τα ξενοδοχειακά καταλύματα να αποκτήσουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και να μην υπάρχει κίνδυνος αμαύρωσης της εικόνας της χώρας από μεμονωμένα περιστατικά. Ακολούθως, τονίζει η Π.Ο.Ξ., πρέπει να ρυθμιστεί η πολεοδομική τακτοποίηση των ξενοδοχείων με πολεοδομικές εκκρεμότητες και να αποτραπεί η δημιουργία νέας γενιάς αυθαίρετων κτισμάτων.

Όσον αφορά ειδικότερα στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, η Π.Ο.Ξ. στο υπόμνημα της επισημαίνει τα ακόλουθα

σημεία, στα οποία απαιτούνται συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις:
  1. Η κατηγοριοποίηση του Εθνικού χώρου μας βρίσκει σύμφωνους προς τους ορισμούς της, χρειάζεται όμως σημαντική περαιτέρω μελέτη και εξειδίκευση για την ορθή κατάταξη της κάθε περιοχής ή νησιού. Διαφωνούμε με την λογική ότι το σύνολο του εμβαδού όλων των νησιών (πλην Ρόδου- Κέρκυρας- Κρήτης) πρέπει να υπάγεται σε συγκεκριμένη ομάδα. Σε νησιά σημαντικού μεγέθους και κλίμακας πρέπει να γίνουν, περαιτέρω, επιμέρους χωρικές εξειδικεύσεις.
  2. Τα όρια αρτιότητας ανά κατηγορία χρειάζονται περισσότερη συζήτηση και εξειδίκευση. Ορισμένες μέγιστες πυκνότητες κλινών ανά στρέμμα, πρέπει να αναθεωρηθούν αφενός διότι δεν συμφωνούν με τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων 3, 4 και 5 αστεριών, αφετέρου ανακύπτει, σε αρκετές περιπτώσεις και θέμα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
  3. Το όριο των 100 κλινών για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες εντός οικισμών στον νησιωτικό χώρο, ενώ θεωρείται ικανοποιητικό για την ομάδα Ι, είναι ιδιαίτερα χαμηλό για τις ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ. Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς περί ανάπτυξης οργανωμένων κατασκηνώσεων, εκτός ορίων οικισμών, στις περιοχές της ομάδας Ι.
  4. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού, η οποία με βάση τον προτεινόμενο μαθηματικό τύπο μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 100 μέτρα. Η απόσταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη και μη ανταγωνιστική σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες πιο ποιοτικές και τουριστικά  ανεπτυγμένες χώρες.
  5. Η πολύ θετική δημιουργία παράκτιων  ζωνών υψηλής ανταγωνιστικότητας, σε απόσταση 200 μέτρων από τον αιγιαλό, όπου θα υπάρξει περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα, πρέπει να  επεκταθεί σε  απόσταση όχι μικρότερη των 400 μέτρων από τον αιγιαλό.
  6. Η πρόβλεψη χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού είναι αρκετά πλήρης, απαιτείται όμως μεγαλύτερη ανάλυση και εξειδίκευση δεδομένου ότι έχουν παραλειφθεί περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη τέτοιων μορφών τουρισμού.
  7. Στον τομέα των υποδομών έχει παραληφθεί η καταγραφή και πρόβλεψη αναβάθμισης των κύριων σταθμών οδικής εισόδου στη χώρα. Ιδιαίτερα για τη Βόρειο Ελλάδα θεωρούμε ότι υποβαθμίζεται η σημασία  του οδικού τουρισμού, ο οποίος με το άνοιγμα των συνόρων και τη ραγδαία άνοδο του βιοτικού – οικονομικού  επιπέδου των βαλκανικών χωρών θα αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας.
  8. Στην ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού, συμφωνούμε με την αναγκαιότητα δημιουργίας τους, απαιτείται όμως περαιτέρω εξειδίκευση και εμπλουτισμός των προτεινόμενων περιοχών.
  9. Θεωρούμε θετική την εισαγωγή στη νομοθεσία της έννοιας της τουριστικής κατοικίας υψηλού επιπέδου προς πώληση σε ποσοστό 30% και σε συνδυασμό με τη λειτουργία ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας σύστασης ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο 30% του οικοπέδου όπου και θα ανεγερθούν τουριστικές κατοικίες. Σημαντική, επίσης, είναι και η δυνατότητα πώλησης τμήματος υφιστάμενων ή νέων τουριστικών συγκροτημάτων με την υποχρέωση ο νέος ιδιοκτήτης να παραχωρεί στον φορέα της τουριστικής επιχείρησης τη χρήση τους, ένα μέρος, τουλάχιστον, του χρόνου. Θεωρούμε ότι η δεύτερη αυτή κατηγορία χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής δεδομένου ότι παγκόσμια ο θεσμός του time sharing ή των condo hotels είναι σε ύφεση ενώ αντίθετα, η προηγούμενη κατηγορία της πολυτελούς τουριστικής κατοικίας προς πώληση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία πολυτελούς ξενοδοχείου (mixed use hotels), γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη.

   
Σημειώνεται τέλος πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έχει ήδη ξεκινήσει γύρο διαβουλεύσεων με τις ανά την Ελλάδα, Ενώσεις-μέλη της, ενώ είναι στη διάθεση του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για συμμετοχή στις επιτροπές που θα συσταθούν, προκειμένου να παρουσιάσει εκτενέστερα τις θέσεις της.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top